להארכת המכרז - עיריית ראשון לציון

‫עיריית ראשון לציון‬
‫מינהל איכות הסביבה‬
‫מכרז פומבי מס' ‪10/17‬‬
‫לביצוע עבודות להפעלה‪ ,‬אחזקה ותחזוקת שבר‬
‫של מזרקות בתחומי העיר ראשון לציון‬
‫‪.1‬‬
‫עיריית ראשון לציון )להלן‪" :‬העירייה"( מודיעה בזאת על שינויים בתנאי המכרז‬
‫לביצוע עבודות הפעלה‪ ,‬אחזקה ותחזוקת שבר של מזרקות בתחומי העיר ראשון‬
‫לציון‪ ,‬כמפורט במסמך ההבהרות מס' ‪ ,1‬שיצורף למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעקבות שינויים אלו המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום ‪20/3/17‬‬
‫בשעה ‪ 12:00‬בצהריים )להלן‪" :‬המועד הנדחה להגשת הצעות"(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בהתאם לכך‪ ,‬תוקפה של ערבות המכרז יהיה עד ליום ‪.20/6/17‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד‪ .‬הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז‬
‫הם אלו המופיעים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫טלפון לבירורים נוספים‪.03-9547241 :‬‬
‫דב צור‬
‫ראש העירייה‬