Läs hela Inbjudan här

30
års
JUBILEUM
1987 2017
26-27maj
NYKÖPING
Rikard Larsson
REGION ORDFÖRANDE
Spannmålsodlarna i ÖSTERGÖTLAND bjuder in till ordinarie regionmöte
när: ONSDAGEN den 15:e mars kl. 9.30
plats: Swedish Agro Machinery i SkänningE, idrottsgatan 5
Ordinarie Regionmöte hos
Swedish Agro Machinery i SKÄNNINGE
9.30
Vi börjar med fika och avslutar med lunch.
Företagspresentation och produktgenomgång av EVA Secher, Swedish Agro Machinery.
PER-MAGNUS OCH OSCAR från Forsbecks kommer och pratar marknad.
ordinare regionmöte med information från riksföreningen.
Tack
t i l l:
Din anmälan gör du enkelt via sms, telefon eller mejl
senast MÅNDAGEN den 13:e mars till:
Rikard Larsson 070-292 22 28, [email protected]
Glöm inte att ni också kan följa vad vi gör, ta del av nyheter, evenemang m.m. genom att följa oss på facebook.
www.facebook.com/spannmalsodlarna
För ett svenskt produktionslantbruk
26-27maj
NYKÖPING
30
års
JUBILEUM
1987 2017
när: ONSDAGEN den 15:e mars kl. 9.30
plats: Swedish Agro Machinery i SkänningE, idrottsgatan 5
2.Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3.Fastställande av röstlängd.
4.Val av två personer att jämte ordförande justera ordinarie regionmötes protokoll.
5.Fråga om regionmötet utlysts i behörig ordning.
6.Information om verksamheten i region och förening.
7.Val av minst fem och högst nio ledamöter att utgöra regionstyrelse för tiden intill
ordinarie regionmöte kommande år.
8.Val av valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie regionmöte hållits.
9.Inkomna ärenden som skall behandlas av regionen.
10.Övriga frågor.
11.Ordinarie regionmöte avslutas.
24 mars kl 09.30 – 12.30, Vretagymnasiet
Växtskydd – en förmiddag om teknik, resistens och renkavle
26-27maj
NYKÖPING
RIKSMÖTE & EVENT 2017
HUVUDSPONSOR
26-27:e Maj riksmöte & event
sunlight, nyköping
·
Tekniknyheter
·
Spara växtskyddsmedel med GPS-styrning
·
Val av munstycke för bästa effekt
·
Så håller du renkavlen borta
·
Resistens – problem och lösningar
Medverkar gör Christer Johansson, Jordbruksverket, och Kristina Grill, Länsstyrelsen.
Vi bjuder på fika. Anmälan senast den 20 mars via https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog
eller till Kristina Grill på 010-223 55 06.
Vi firar vårt 30-årsjubileum tillsammans
På dagen blir det folkfest med mingel och på kvällen blir det Trerätters middag med dans och lite annat...
Glöm inte att ni också kan följa vad vi gör, ta del av nyheter, evenemang m.m. genom att följa oss på facebook.
www.facebook.com/spannmalsodlarna
1.Val av ordförande att leda regionmötet.
24:e Mars 9.30-12.30
växtskyddsaktivitet
inom greppa näringen
15:e mars 9.30 ordinarie regionmöte
spmo östergötland
Dagordning för ordinarie regionmöte: