Produktblad (20 kB - pdf)

PRODUKTDATABLAD (EU) 665/2013
a
Varumärke
Electrolux
b
Modell
c
Energieffektivitetsklass
d
Indikativ årlig energiförbrukning i kWh per år,
baserat på 50 städtillfällen. Den faktiska årliga
energiförbrukningen beror på hur maskinen
används.
47,9
e1
Klass avseende rengöringsprestanda på matta
B
e²
Ej lämplig för användning på mattor med det
medföljande munstycket.
n/a
f1
Klass avseende rengöringsprestanda på hårt golv
A
f²
Ej lämplig för användning på hårda golv med det
medföljande munstycket.
n/a
g
Partikelutsläppsklass
F
h
Ljudeffektnivå (dB(A))
85
i
Angiven märkeffekt (W)
EEQ21
E
1400