Utvärderingen av åtgärder för ökad konkurrenskraft

2017-02-28
Utvärderingssekretariatet
Välkommen till dag tre om slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013
Utvärderingen av åtgärder för ökad
konkurrenskraft
Detta är den tredje, av fyra, dagen med seminarier kring resultaten av slututvärderingen av
landsbygdsprogrammet. Välkommen att delta på plats (Fjället, Jordbruksverket,
Jönköping), via streamad sändning eller genom att titta på seminarierna i efterhand. Ingen
anmälan krävs och du kan välja att delta i ett eller flera av passen.
Dagen inleds med en övergripande sammanfattning av rapporten. Därefter följer tre
fördjupningspass där det blir tid för diskussion kring respektive ämne.
Fredag 10 mars 2017
10:00 - 10:55
11:05 - 12:00
13:00 - 13:55
14:05 - 15:00
Sammanfattning av hela delrapporten: en överblick samt de viktigaste
slutsatserna och rekommendationerna.
Johan Klaesson och Pia Nilsson presenterar.
Fördjupning I: I vilken mån har axel 1 åtgärderna bidragit till en
förbättrad konkurrenskraft bland de stödmottagande företagen?
Mikaela Backman och Pia Nilsson, därefter diskussion.
Tid för egen lunch
Fördjupning II: I vilken mån har axel 3 åtgärderna bidragit till en ökad
diversifiering hos stödmottagarna och landsbygdens ekonomi?
Pia Nilsson, därefter diskussion.
Fördjupning III: Stöd till kompetensutveckling inom axel 1 – finns det
synergieffekter som främja utveckling och tillväxt?
Mikaela Backman inleder, därefter diskussion.
Mer information via: http://www.jordbruksverket.se/utvärdering
Välkommen!
Utvärderingssekretariatet
Övriga dagar i serien:
Onsdagen 1 februari:
Torsdagen 9 februari:
Onsdagen 22 mars:
Utvärderingen av åtgärder för landsbygdsutveckling
Utvärderingen av åtgärder för bättre miljö
Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling - utvärderingen av
programmets samlade effekter
Utvärderingssekretariatet | Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se/utvärdering | [email protected]