Månadsbladet Mars Skolvägen 2

Månadsbladet Mars
Skolvägen 2
Torsdag 2/3 kl.11.00
Sångcirkel med Mats Caspersson
Onsdag 8/3 kl. 15.15
Mässa
Torsdag 9/3 kl. 11.00
Sångcirkel med Mats Caspersson
Måndag 13/3 kl.13:30
Surfcafe
Torsdag 16/3 kl.11.00
Sångcirkel med Mats Caspersson
Tisdag 21/4 kl. 14.00
Cafe med underhållning av
Benny Svensson
Torsdag 23/3 kl.11.00
Sångcirkel med Mats Caspersson
Måndag 27/3 kl.13:30
Surfcafe
Onsdag 29/3 kl.15.15
Träffpunkten med Ingela B
Torsdag 30/3 kl.11.00
Sångcirkel med Mats Caspersson
Välkommen!