Corrispondenza Lettera

Corrispondenza
Auguri
Auguri - Matrimonio
Svedese
Inglese
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i
världen.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations. Wishing the both of you all the
happiness in the world.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga
lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations and warm wishes to both of you on your
wedding day.
Grattis till giftermålet!
Congratulations on tying the knot!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Grattis till att ni sagt ja!
Congratulations on saying your "I do's"!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Gratulationer till bruden och brudgummen med
anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations to the bride and groom on their happy
union.
Auguri - Fidanzamento
Svedese
Inglese
Grattis till förlovningen!
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement!
Lyckönskningar till er båda med anledning av er
förlovning och allt som ligger framför er.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Wishing both of you all the best on your engagement and
everything lies ahead.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer
bli mycket lyckliga tillsammans.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. I hope you will
both be very happy together.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer
att vara till mycket glädje för varandra.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. I hope you will
make each other extremely happy.
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt
Pagina 1
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
datum för er stora dag?
Congratulations on your engagement. Have you decided
upon big day yet?
Formula di auguri standard per il fidanzamento di amici stretti
Auguri - Compleanni e Anniversari
Svedese
Inglese
Födelsedagshälsningar!
Birthday greetings!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Grattis på födelsedagen!
Happy Birthday!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Ha den äran!
Many happy returns!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Wishing you every happiness on your special day.
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Jag hoppas att alla dina önskningar går i
May all your wishes come true. Happy Birthday!
uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha
Wishing you every happiness this special day brings.
en underbar födelsedag!
Have a wonderful birthday!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Grattis på årsdagen!
Happy Anniversary!
Formula di auguri standard per l'anniversario, in genere sui biglietti d'auguri
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Happy…Anniversary!
Usato per un particolare anniversario (i.e. nozze d'argento, nozze d'oro, ecc...)
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en
…years and still going strong. Have a great
trevlig bröllopsdag!
Anniversary!
Per enfatizzare sulla durata del matrimonio facendo gli auguri
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Congratulations on your Porcelain Wedding
Anniversary!
Per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio
Pagina 2
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
Grattis på er silverbröllopsdag!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Per celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Per celebrare il quarantesimo anniversario di matrimonio
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Per celebrare il trentesimo anniversario di matrimonio
Grattis på er korallbröllopsdag!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di matrimonio
Grattis på er guldbröllopsdag!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Per celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Congratulations on your Diamond Wedding
Anniversary!
Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio
Auguri - Buona Guarigione
Svedese
Inglese
Krya på dig!
Get well soon.
Per augurare una pronta guarigione, di solito nei biglietti d'auguri
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Per augurare una pronta guarigione
I hope you make a swift and speedy recovery.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
We hope that you will be up and about in no time.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Per augurare una pronta guarigione
Thinking of you. May you feel better soon.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
From everybody at…, get well soon.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro
Pagina 3
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
Auguri - Congratulazioni
Svedese
Inglese
Gratulationer på/till ...
Formula di congratulazioni standard
Congratulations on…
Jag önskar dig lycka till med ...
Per augurare successo nel futuro di una persona
I wish you the best of luck and every success in…
Jag önskar dig all framgång i ...
Per augurare successo nel futuro di una persona
I wish you every success in…
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av
...
Per congratularsi di qualcosa di specifico
We would like to send you our congratulations on…
Bra gjort med ...
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Well done on…
Grattis till avklarad uppkörning!
Congratulations on passing your driving test!
Per congratularsi con qualcuno che ha appena preso la patente
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Well done. We knew you could do it.
Per congratularsi con un amico stretto o un membro della famiglia
Grattis!
Congrats!
Informale, poco comune, forma sbrigativa per congratularsi
Auguri - Successi universitari
Svedese
Inglese
Grattis till examen!
Per complimentarsi con un neolaureato
Congratulations on your graduation!
Grattis till de godkända examensproven!
Congratulations on passing your exams!
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your
exam!
Informale, colloquiale, per complimentarsi con un amico stretto per un successo accedemico
Pagina 4
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka
Congratulations on getting your Masters and good luck
till i arbetslivet.
in the world of work.
Per complimentarsi con un neolaureato ad un corso specialistico o master
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Well done on your great exam results and all the best for
the future.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame quando non si sa cosa farà nel futuro
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till
Congratulations on your exam results. Wishing you all
i din framtida karriär.
the best for your future career.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame e ora sta cercando lavoro
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut
Well done on getting into University. Have a great time!
av din studietid!
Per complimentarsi con qualcuno che ha ottenuto un posto in un'università
Auguri - Condoglianze
Svedese
Inglese
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s
We are all deeply shocked to hear of the sudden death
plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara. Sia che si tratti di una morte attesa che di un evento
tragico
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
We are so very sorry to hear about your loss.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser
I offer you my deepest condolences on this dark day.
med anledning av denna sorgens dag.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter
We were disturbed and saddened by the untimely death
/ make / maka ...s tragiska bortgång.
of your son/daughter/husband/wife, … .
Per consolare qualcuno per la perdita del figlio/marito o della figlia/moglie (include il nome del deceduto)
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste
Please accept our deepest and most heartfelt condolences
deltagande i denna svåra stund.
at this most challenging time.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Våra tankar är med dig och din familj i denna
mycket svåra stund.
Our thoughts are with you and your family at this most
difficult time of loss.
Pagina 5
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Auguri - Successi
Svedese
Inglese
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Per augurare successo nella carriera lavorativa
We wish you the best of luck in your new job at…
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt
From all at…, we wish you the best of luck in your new
nya jobb.
job.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
We wish you the best of luck in your new position of…
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på
We wish you every success for your latest career move.
karriärstegen.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Grattis till det nya jobbet!
Congratulations on getting the job!
Per congratularsi con qualcuno che ha ottenuto un nuovo lavoro, in genere più lucrativo
Lycka till på din första dag på/hos ...
Good luck on your first day at…
Per augurare un buon inizio nel nuovo posto di lavoro
Auguri - Nascita
Svedese
Inglese
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde
We were delighted to hear of the birth of your new baby
pojke / nyfödda flicka. Grattis!
boy/girl. Congratulations.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Grattis till familjens nytillskott!
Congratulations on your new arrival!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till
For the new mother. Best wishes for you and your
dig och din son / dotter.
son/daughter.
Per fare gli auguri ad una donna che ha avuto un bambino
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda
Pagina 6
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
vackra tös!
Congratulations on the arrival of your new beautiful
baby boy/girl!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till
To the very proud parents of… . Congratulations on
nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli
your new arrival. I'm sure you will make wonderful
underbara föräldrar.
parents.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Auguri - Ringraziamenti
Svedese
Inglese
Tusen tack för ...
Ringraziamento generico
Many thanks for…
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife
and myself…
Per ringraziare qualcuno da parte tua e di qualcun altro
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig
I really don't know how to thank you for…
tillräckligt för ...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
As a small token of our gratitude…
Quando si fa un regalo a qualcuno in segno di riconoscimento
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Vi är mycket tacksamma för att du ...
We are very grateful to you for…
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Don't mention it. On the contrary: we should be
thanking you!
In risposta a un ringraziamento per qualcosa che però è stato di beneficio anche per te
Auguri - Festività
Svedese
Inglese
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Season's greetings from…
Pagina 7
24.04.2017
Corrispondenza
Auguri
Per celebrare Natale e Capodanno
God Jul och Gott Nytt År!
Per celebrare Natale e Capodanno
Merry Christmas and a Happy New Year!
Glad Påsk!
Happy Easter!
Nei Paesi cristiani per celebrare la Domenica di Pasqua
Glad tacksägelse!
Negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento
Happy Thanksgiving!
Gott Nytt År!
Per celebrare il Nuovo Anno
Happy New Year!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Happy Holidays!
Per augurare di trascorrere buone vacanze, usato in varie occasioni (vacanze estive, festività, ecc...)
Trevlig hanukka!
Per celebrare le festività ebraiche
Happy Hanukkah!
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som
tidigare.
Per celebrare le festività induiste
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as
ever.
God Jul!
Usato nei paesi cristiani a Natale
Merry Christmas! / Happy Christmas!
God Jul och Gott Nytt År!
Usato nei paesi cristiani a Natale e a Capodanno
Merry Christmas and a Happy New Year!
Pagina 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
24.04.2017