eu-projekt 3.0 - Region Kronoberg

TYLÖSANDS
DAGARNA
2017
16 MAJ | HOTEL TYLÖSAND
EU-PROJEKT 3.0
– FRÅN STRATEGI TILL EU-ANSÖKAN
Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt
som ett verktyg i utvecklingsarbetet, men frågan är hur tar vi nästa steg och använder EU-finansieringen optimalt – EU-projekt 3.0?
Vi gör en resa från strategiska övervägningar till praktiska strukturer, allt för att
skapa ett förbättrat klimat för att använda potentialen i tillgänglig EU-finansiering.
Fokus för första delen av dagen kommer att vara på hur en organisation kan lyfta
fram strategiska utmaningar och bemöta dessa med hjälp av EU-finansiering.
Den andra delen av dagen fokuserar på hur arbetet bör struktureras för att omsätta
relevanta projektidéer till bra ansökningar. Vi kommer då bland annat beröra betydelsen av att uppnå en övervikt av mervärden kontra merinsatser för ett tänkbart
EU-projektscenario.
EU-projekt 3.0 bygger på två principer:
• Alla projektidéer som utvecklas vidare måste vara visionsbaserade och
relevanta för organisationen för att bli lyckade EU-projekt
• Maximal nytta för den egna organisationen uppnås genom att projekten utvecklas med utgångspunkt i förutsättningarna för implementation av projektresultaten.
TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
Tid och plats
16 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
09.00-09.30
09.30
10.40-11.00 12.00-13.00
14.30-15.00 16.30
19.30
Registrering och fika
Kursstart
Fruktpaus
Lunch
Fika
Avslutning
Gemensam middag (bokas separat)
Föreläsare
Peter Jadesjö
Peter är jurist och har 25 års erfarenhet av att arbeta med EUfinansiering och har under den tiden medverkat i ett hundratal
EU-ansökningar. Peter har också deltagit och drivit ett antal
projekt, bland annat som koordinator inom EU:s forskningsprogram. Mestadels har Peters arbete varit inriktat mot offentlig
sektor och på att stödja deras process att hitta rätt väg in till
EU-finansiering. Under sin tid som ansvarig för West Swedens
projektgrupp bearbetades över 3000 olika projektidéer från
kommuner och regioner. Idag driver Peter konsultfirman potential12 som arbetar med EU-ansökningar för olika organisationer
men även med att förbättra processen för EU-arbete i kommuner.
Målgrupp
Politiker, utvecklingsledare, strateger och EU-samordnare. Det
behöves ingen förkunskap. Vi startar med grunder och ökar
svårhetsgraden allt eftersom.
Avgift
Avgiften är 1 995 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch.
Du är även välkommen att delta i våra gemensamma middagar
den 15/5 och 16/5 kl 19.30 för 390 kr per kväll.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram
till 2017-02-15.Rummen kan avbokas fritt fram till en månad
före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand.
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
[email protected]
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: [email protected]
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
VÄLKOMMEN!
Alla priser är exkl. moms.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR