Prislista fertilitetskliniken 2017

SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
PRISLISTA – Fertilitetskliniken smådjur
Åtgärd
Insemination och bestämning av parnings/AI-dag
Bestämning av rätt parningsdag inkl. progesteronprov
och vaginalcytologi
Upprepade progesteronprover i samma löpning
Herpesvaccinering
Artificiell insemination
Ominsemination
Fertilitetsutredning hanhund
Spermaprov inklusive enklare räkning och
mikroskopisk undersökning
Laboratorieundersökning av spermaprovet, vilket
innebär noggrann räkning av antalet spermier och
andelen av olika defekter samt ett skriftligt svar och
bedömning
Fertilitetsutredning tik/honkatt
Priset varierar beroende på vilka undersökningar som
bedöms lämpliga i varje enskilt fall
Spermafrysning
Frysning av sperma (inkl samling och
kvalitetsbedömning)
Ett 2:a ejakulat samma dag
Ny frysning vid senare tillfälle när sperma från samma
hund redan finns lagrad hos oss
Lagringsavgift - fryst sperma per hund och år
Betalas kalenderårsvis i förskott. Vid nytecknande
från frysdatumet.
Lagringsavgift för fler hundar:
Administration av ägarebyte för sperma i banken
Frysning av sperma som skickas kyld till oss från
annan veterinär (priset förutsätter att alla intyg är i
ordning och att sperman är spädd i korrekt
spädningsvätska och koncentration från början)
Import av hundsperma
Inläggning av importerad sperma i banken. Kostnaden
är per lagringsavtal (dvs per ägare och hund)
Gäller från 2017-02-27
Pris (inkl Jourpris (vanlig
moms) jour/storhelg)
150-200% jämfört med
normalpris
1 100:- Utförs ej under jourtid
(labbet är stängt)
915:- Utförs ej under jourtid
581:- Endast i samband med AI
3 500:- 5250 / 7 000.2 500:- 3 250:-/4 700:1 200:- Utförs normalt inte utanför
ordinarie arbetstid
600:- -
4 500:- Utförs normalt inte utanför
ordinarie arbetstid
1 100:- 4 000:- 1 875:- Mängdrabatt (fler hundar
hos samma ägare):
• Hund 3-9: 20 %
• Hund 10 och fler: 40 %
500:- 4 000:- -
Minst 600:- mer om extra arbete pga
saknade intyg
140204
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
PRISLISTA – Fertilitetskliniken smådjur
Åtgärd
Pris (inkl Jourpris (vanlig
moms) jour/storhelg)
150-200% jämfört med
normalpris
Export/försändelse av sperma
(vissa länder, tex Australien, kan kräva prover som medför att kostnader för blodprov och analyser tillkommer)
Uttag av sperma ur banken (ej vid AI vid avd.
600:reproduktion SLU då denna avgift är inbakad i
paketpriset för AI)
Kyld sperma för försändelse inklusive spermasamling
3 000:- och packning i box lämplig för frakt
Hjälp med exportadministration inom EU (beställning
500:- av upphämtning, fraktsedel)
Hjälp med exportadministration utanför EU
750:- (beställning av upphämtning, fraktsedel, tullfaktura)
Exportintyg (för länder som kräver extra intyg
500-1 500:- förutom standardjournalerna) (700 till UK, 1500 till
Australien)
Engångs dry-shipper för frakt (inklusive kväve)
2 000:- Hyra av dry-shipper 14 dagar (måste returneras till
1 800:- oss).
Kvävefyllning av dry-shipper som skickats till oss
300:- Tillkommer: Fraktkostnad, beror på vart man skickar. Vi tar samma pris som fraktbolaget fakturerar
oss. Preliminär uppgift kan man få av tex Fedex 0200-252 252. De behöver veta paketets vikt,
dimensioner (se nedan) och postnummer.
Vikt och dimensioner på våra dry-shippers samt boxen för kyld sperma
Observera att tiderna som temperaturen hålls till viss del beror på omgivningens temperatur så det
kan vara bra med lite marginal
Pakettyp
Box för kyld sperma (bör vara framme inom
45 timmar)
Dry-shipper engångs (håller ca 4 dagar)
Liten dry-shipper (håller ca 8 dagar)
Stor dry-shipper (håller ca 14 dagar)
Gäller från 2017-02-27
Längd/bredd/höjd (cm)
30/30/19
Vikt (kg)
3
32/32/35
32/32/50
38/38/60
4,5
5
11,5
140204