Anhörigcirkel - Nybro kommun

Inbjudan
Anhörigcirkel
Är du anhörig till en person med
Våra träffar kommer att ha som
sjukdom eller funktionsnedsättning?
Många anhöriga känner sig ensamma i sin
situation och tycker ofta att det är svårt att få
svar på sina frågor. I denna cirkel får du som
anhörig chansen att träffa andra i samma
situation och också tänka på din egen hälsa.
Detta är en cirkel som vänder sig till alla
anhöriga oavsett vilken sjukdom/ funktionsnedsättning den närstående har.
tema:
Att vara anhörig, Återhämtning, Omgivningens betydelse, Anhörigas situation, Hopp om
livet. Du som deltagare får gärna komma med
egna önskemål.
Du får också hjälp med de frågor man som
anhörig kan ha. Vi inleder träffarna med ett
litet föredrag och har sedan diskussioner
utifrån det.
Studiematerial: Lyfta tillsammans för hållbar
anhörig
Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet
Vuxenskolan och Nybro kommuns
anhörigstöd i samarbete.
Frågor till kommunens
anhörigstöd:
Lenitha Petersson
Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen
Viktig information:
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan
Gamla Stationsgatan 7C, Nybro
[email protected]
To 17:00-19:15, 20/4, 27/4, 4/5 och 11/5.
Anmälan och information:
0771-20 20 70 (växel)
Ledare: Stig Vigemyr och
Lenitha Petersson
4 ggr/12 tim, kostnadsfritt
Tel.0481-456 69, 070-3629342
www.sv.se/kalmarlan [email protected]