Program, pdf, öppnas i nytt fönster

TYLÖSANDS
DAGARNA
2017
17 MAJ | HOTEL TYLÖSAND
RELIGION, SAMHÄLLE, KONFLIKT
OCH FRAMTID I MELLANÖSTERN
Världen är global. En rad frågor som är av betydelse i Mellanöstern spelar viktiga roller
i det svenska samhället. Det vill säga att en kunskap om vilken roll religion spelar, hur
vardags- och familjeliv organiseras, hur det tänks kring politik i olika sammanhang, vad
som händer i skilda konflikter och kunskap om avgörande framtidsfrågor är värdefull för
många yrkesgrupper i Sverige.
Denna dag delas in i fyra delar där rubrikens fyra teman, religion, samhälle, konflikt och
samtid, blir vägledande, men viktigt är att se dem som överlappande. Till exempel bör
konflikter alltid förstås som dynamiska och sällan relaterade till en enda orsak. Under
dagens ska vi även konkret diskutera såväl religiösa praktik i vardagen som skillnader
mellan Sunni- och Shi’a-islam, och hur ser situationen ut för kristna i Mellanöstern? Andra
punkter berör hur vardagsliv är utformat, till exempel familjeekonomi, genusrelationer,
relationer mellan vuxna och unga, och arbetsliv. I relation till beskrivningar av konflikter
och krig som det syriska diskuteras även syn på politik och hur samhället är organiserat.
Dagen avslutas med en diskussion kring några punkter som kommer att bli avgörande för
Mellanösterns samhällen i framtiden.
Perspektivet under dagen är tvärvetenskapligt och materialet som presenteras är hämtat
ur samtida forskning om Mellanösterns länder. Dagen avslutas en kort genomgång av var
relevant och pålitlig information kan inhämtas som rör Mellanöstern i vid mening.
TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
Tid och plats
17 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
08.30-09.00 Registrering och fika
09.00Kursstart
10.30-11.00Fruktpaus
12.00-13.00Lunch
14.30-15.00Fika
16.20Avslutning
Medverkande
Leif Stenberg är professor i islamologi vid Centrum för
Mellanösternstudier, Lunds universitet, men även Director for
the Institute for the Study of Muslim Civilisations, Aga Khan
University, i London när detta ska äga rum.
Målgrupp
Politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och organisationer. Även frivilliga organisationer och privata företag.
Avgift
Avgiften är 1 600 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch. Kommer du kvällen före är du även välkommen att delta
i vår gemensamma middag den 16/5 kl 19.30 för 390 kronor.
Moms tillkommer.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
[email protected]
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: [email protected]
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
VÄLKOMMEN!
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram
till 2017-02-15. Rummen kan avbokas fritt fram till en månad
före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand.
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR