12 A - Waxholmsbolaget

Tabell 12A Sthlm - Vaxholm - Edö - /Åsättra/ - Finnhamn - Husarö
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
M-To
Tisd,Tors
Ons M-To Ti,To M-On
Torsdag
Fredag
. ..
Viberö 6
Holly 6
Värmdö 6
Holly 6
Holly 6
Väddö 6
byte i Lillsved till
Swea Sandö
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
V-båt/Saxaren 6
byte i Lillsved till
Swea Sandö
Holly 6
Holly 6
6
Gällnö 6 eller
Sandhamn 6
Väddö 6
eller Vaxö
Holly 6
Holly 6
Fartyg
Turnummer 3601 3603 1201 1303 3605 3607 1203 3609 3611 3613 3621 3623 1221 3625 3627 1223 3629 1225/27 .
a
Anmärkningar
(G( (
.
b
Från Strömkajen
09.00 10.00
15.00A
08.30A 15.30
18.15
Från Nacka Strand
09.15 -
15.18A
08.45A
15.45
18.30
(
Från Hasseludden (Nacka)
09.25 10.35
15.25A
08.55A 15.55
18.40
Från Gåshaga (Lidingö)
09.30 10.40
15.30A
09.00A 16.00
18.45
Från Vaxholm
10.10 11.20
16.05A
09.30A 16.35
19.20
Till Lillsved
10.55 12.15
16.50 10.15 -
A
FrånSlussen, v 437
- -
15.51
-
-
. Till Lillsved , v 437
- -
16.46
-
-
. G
Från
Lillsved 10.55
12.15 16.50 10.20 - -
T
Staveström (Ljusterö) 11.15- 17.00 10.30 17.30 20.00
Örsö x- x x x x z
Storängen x- x x x x
Strömsholm x- x x x x
Stensvik (Ljusterö) x- x x x x
Hummelmora (Ljusterö) 11.35- 17.15 10.50 17.50 20.20
Till Edö
11.40b -
17.20
10.55b
17.55b
20.25
Från Danderyds sjh, v 626
07.02 - -
14.40
16.20 16.20 18.25
07.02 -
14.40 - 16.20.
FrånÅkersberga, v 626
07.37 - -
15.20
17.00 17.00 19.00
07.37 -
15.20 - 17.00.
Till Åsättra Brygga, v 626
08.27 - -
16.07
17.47 17.47 19.47
08.27 -
16.07 - 17.47.
Från Åsättra Brygga 06.45 08.30 - - 14.05 16.10
17.50 17.50 19.50 06.45 08.30 - 14.05 16.10 - 17.50 -
Nässlingen - x - - x x x( x( x - x - x x -x(
20.40zb
Norra Svartsö07.55z08.50( 11.50 -14.25(16.30(
18.10(18.10(20.10 07.55z08.50( 11.0514.25(16.30( 18.0518.10(20.35
Äpplarö xz x x - x x x( x( x xz x x x x xx( x
Norra Ingmarsö07.40z 09.00 12.05 - 14.35 16.40
18.20(18.20(20.2007.40z 09.00 11.20 14.35 16.40 18.2018.20(20.55
Norra Ekskäret xzx- -xz x
x( x( x xz x
xz x - x( -
Husarö07.20z 09.20 12.2014.35b14.55z 16.55
18.40(18.40(20.4007.20z 09.20
14.55z 16.5518.45z18.40(21.10
Särsö xzx- -xz x
x( x( x xz x
xz x - x( -
Finnhamn07.10z 09.25 12.3014.25b14.45z 17.00
18.45(18.45 20.4507.10z 09.25
14.45z 17.0018.35z18.45(
21.15a
Stora Kalholmen
x
-
x(x x x( -
Dragedet (Möja)
x
15.00b
x(x x x( -
Långvik (Möja)
09.45
15.10
19.05 21.05
09.45
19.05 21.30
TillRamsmora (Möja)
10.00
19.20
21.20
10.00
19.20 .
Anslutning till Strömkajen
Påstigning beställs på telefon 08-686 24 64
minst 30 minuter före avgång, dock senast kl.18.
Påstigning beställs på telefon 08-686 24 66
senast klockan 19.00 dag innan resdag, eftermiddags
och kvällsturer senast klockan 12.00 resdagen.
Anslutningsbåt trafikerar sträckan Stockholm - Lillsve
Båtbyte i Lillsved.
Godsförande passagerartur. Förseningar kan förekom
Med m/s Holly, båtbyte på Finnhamn.
Bryggorna anlöps i omvänd ordning
Helgtrafik:
13 april, 24 maj, 5 juni
körs fredagstrafik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6 juni körs söndagstrafik
Tabell 12A Sthlm - Vaxholm - Edö - /Åsättra/ - Finnhamn - Husarö
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
Lördag
Sön och Helgdag
Vånö 6
Holly 6
Holly 6
Vaxö 6
Väddö 6
Holly 6
Holly 6
Vånö 6
Fartyg
b
(
Turnummer12513651365312531271367136731274 Anmärkningar
FrånStrömkajen08.3015.0008.4515.40
Från Nacka Strand08.45L
15.15
09.00
15.55 A
FrånHasseludden (Nacka)08.5515.2509.1016.05 G
FrånGåshaga (Lidingö)09.0015.3009.1516.10 j
FrånVaxholm09.3016.0009.4516.35 L
TillLillsved---- z
FrånSlussen, v 437---- Till Lillsved, v 437---- Från
Lillsved---- Staveström (Ljusterö)
10.10
16.40
10.40
19.05z Örsöxxxxz Storängenxxxxz Strömsholmxxxxz Stensvik (Ljusterö)xxxxz Hummelmora (Ljusterö)
10.30
16.55
11.00
18.50z Till Edö10.35b
17.00b11.05b
18.40z
Från Danderyds sjh, v 626-
09.25
15.25--
09.25-- FrånÅkersberga, v 626-
10.00
16.00--
10.00
15.00j- Till Åsättra Brygga, v 626 - 10.47 16.47 - - 10.47 16.00 - Från Åsättra Brygga - 10.50 16.50 - - 10.50 16.05 - Nässlingen
10.50zb xx( - - xx(18.20z Norra Svartsö 10.4511.10(17.10( 17.10 11.1511.10(16.25(18.33z Äpplarö x xx( x x xx( xz
Norra Ingmarsö 11.05 11.2017.20(17.25 11.30 11.2016.35(18.15z Norra Ekskäret - x x( - - xx( - Husarö 11.20 11.4017.40(17.45z11.55z 11.4016.55(18.00z Särsö - x x( - - xx( - Finnhamn 11.30 11.4517.45(17.40z11.45z 11.4517.00(17.50z Stora Kalholmen xb x x(xx(17.40b Dragedet (Möja)11.45b x x( x x(
Långvik (Möja) 11.55 12.05 18.05( 12.05
17.20(
Till Ramsmora (Möja) 12.20 18.20 12.20 17.35
Påstigning beställs på telefon 08-686 24 64 minst 30 minuter före avgång.
Påstigning beställs på telefon 08-686 24 66
senast klockan 19.00 dag innan resdag, eftermiddags
och kvällsturer senast klockan 12.00 resdagen.
Anslutningsbåt trafikerar sträckan Stockholm - Lillsved. Båtbyte i Lillsved.
Godsförande passagerartur. Förseningar kan förekomma
Bussbyte vid Ljusterö skola, medfölj sedan buss mot Danderyd till Åsättra brygga.
Medfölj anslutande båt till Vaxholm.
Bryggorna anlöps i omvänd ordning
Helgtrafik:
13 april, 24 maj, 5 juni
körs fredagstrafik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6 juni körs söndagstrafik