Ladda ner kartan

TRÄDGÅRD
Sveriges
klimatzoner
Zonindelningen på kartan vägleder dig vid valet av växter.
Men klimat och odlingsmöjligheter varierar även inom
respektive zon. Till exempel är närhet till kust och sjöar
gynnsamt.
Vilka växter du kan välja beror i stor
utsträckning på de lokala
förhållandena. Kontrollera
gärna vad som redan växer
på odlingsplatsen.
Fjällzon
Zon 8
Zon 7
Zon 6
Zon 5
Zon 4
Zon 3
Zon 2
Zon 1
Sveriges klimatzoner.indd Avs11
2006-08-02 12:57:39
Källa: Riksförbundet Svensk
Trädgårds växtatlas
Bearbetad av Solveig Sidblad
Sveriges klimatzoner.indd Avs12
2006-08-02 12:57:40