infobladet - Scoutkåren Nybyggarna

Nu har just du möjlighet att delta i den häftiga kursen
UTE-HAJK
tillsammans med kompisarna från din kår och lära känna en hel del nya scoutkamrater!
Kursen ordnas av Spanarna och Nybyggarna i samråd med Finlands Svenska Socuter
Under Ute-hajken får du grundkunskaper och -färdigheter för att klara dig
ute i naturen och idéer till kårens eller patrullens hajker. Hajken är en kurs
som dras av kunniga instruktörer från FiSSc, nu har du chansen att få
briljera med nya kunskaper på kårens evenemang och lära dig en massa
tricks som inte ens Kårchefen kan. Vi bor i vindskydd med öppen eld och
vi vistas ute hela tiden (det finns ingen möjlighet att gå in). Efter att du
gått en Ute-hajk har du mod att ansvara för och planera en längre utfärd
eller hajk. Välkommen på kurs i det fria!
På kursen behandlas bl.a. följande ämnen:
•
•
•
•
•
Alla deltagare i en Utekurs får ett märke som
bevis på färdigheter.
Eldslagning
Eldar för olika ändamål: olika sorters ved och tände
Övernattning vid öppen eld
Matlagning över öppen eld
Första hjälpen och säkerhet
När?
Lördagen den 18.3 kl. 10 till söndagen den 19.3 kl. 14
Var?
Paipis i Sibbo
Vem?
Alla äldre äventyrsscouter och uppåt från Spanarna och Nybyggarna
Transport?
Ledarna kommer överens med de anmälda, men skjutsen sker med privat bilar (ledare eller föräldrar).
Pris:
Det kostar 30 euro att delta i kursen. I deltagaravgiften ingår program och mat. Deltagaravgiften betalar
du med en faktura som kommer med deltagarbrevet.
Anmäl dig senast 28.2 via kuksa.
Frågor? Kursen arrangeras av Finlands Svenska Scouter r.f. i samråd med Helsingfors Scoutkår
Spanarna, Scoutkåren Nybyggarna och Svenska Studiecentralen. Om du har frågor gällande kursen kan
du kontakta kårens kontaktperson Gustav Söderholm (0401767090), stabschef Jonas Eklund (jonas.
[email protected] eller 0400328712) eller regionkoordinator Gunilla Edelmann
([email protected] eller 0505405067).