Skogsrundan - Ludvika MS

Skogsrundan
2017
Tävlingsinbjudan 2017-02-26.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt NNBF:s
distriktsbestämmelser.
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta på eget ansvar och på egen risk. FIA, SBF, NNBF och
Ludvika Motorsällskap tävlingsledning och funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för
person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom
ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
1. Arrangör, ort, datum: Ludvika Motorsällskap, Nyhammar, 2017-02-26.
2. Organisationskommitté.
Eva Eriksson, Mika Koukkari, Bo Söderberg, Bengt Berglund, Ulla Cronert, Jan Eriksson
3. Tävlingsledare:
Ulla Cronert
070-575 63 66
4. Teknisk chef:
Bo Söderberg
070-354 68 95
5. Domarordförande:
Olle Berggren
070-525 94 77
6. Domare:
Ann-sofi Carlson
070-534 21 71
7. Teknisk kontrollant
Ingvar Lundh
073-986 83 71
8. Miljöchef:
Bengt Berglund
073-976 13 27
9. Tävlingsform:
Nationell rallytävling.
1 SS om totalt 14.4km som köres 2 gånger.
Totallängd: 68 km.
Tävlingen körs efter roadbook. Ej noter.
Rekognosering genomförs i personbil. Notering får göras
10. Tävlingsplats:
Start och målplats, Nyhammars Folkets hus
Telefonnummer till tävlingsledning under tävlingsdagen,
meddelas i PM
11. Tidsplan:
Söndag 26/2 2017
Anmälan öppnar 07.00 och stänger 09,45
Banan offentliggörs vid anmälan när den öppnar 07.00
B-besiktning: 07.00 – 10.00
Första start: 11.00
12. Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med A-B-C licens 2017.
Max 100 startande. Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
13. Tävlingsklasser:
Klasser.
1. Gr-E ABC- förare
2. 1300 Rallycup, Gr-N 0-1600cc,VOC,Gr-F FWD / RWD ABC-förare
3. C- 2WD
4. B- 2 WD
5. A- 2WD
6. ABC- 4WD
7. Ungdomsrally
14. Reklam:
Arrangören kan komma att nyttja reklamplatser på tävlingsbilen
enligt SBF:s bestämmelser. Eventuellt friköp:2000:- kronor.
15. Lagtävlan:
Ingen lagtävlan.
16. Särskilda bestämmelser:
Däck enligt SBF:s regler.
17. Startavgift:
Tävlingsavgift 800:- betalas på tävlingsdagen.
Anmälningsavgift kommer att faktureras vid utebliven start.
Efteranmälningsavgift 300:-.
Efteranmälan till Eva Eriksson 070- 64 78 333, tävlingshandlingar
kommer inte att skickas ut.
18. Anmälan:
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast
Lördagen den 18 februari, klockan 18.00.
Elektronisk anmälan: www.raceconsulting.com
Skriftlig anmälan:
Skogsrundan, Race Consulting,
Sommarvägen 10
683 34 Hagfors
Tel. 070-589 72 33
19. Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen,
om inte minst 30 ekipage anmält sig vid anmälningstidens
utgång, vid förbud från myndighet, markägarens icketillstånd
eller annan force majeure.
20. Priser:
Hederspriser utdelas till placering 1-2-3 i respektive klass.
Prisutdelningen kommer att hållas i Folkets hus filmsal
21. Resultat:
Resultatlistorna kommer att anslås vid HQ.
22. Återbud:
Fram till 18/2 sker till Race Consulting och efter Anmälningstiden
gått ut till Eva Eriksson 070- 64 78 333
23. Upplysningar:
Om banan, Banchef Jan Eriksson 070- 69 158 90
24. Drivmedel:
Statoil Ludvika, OKQ8 Ludvika, Gulf Grängesberg, OKQ8 i
Grangärde.
25. Plats för PM:
Vid anmälan och sekretariatet. Officiell anslagstavla vid HQ.
26. Servering:
Hamburgare, korv, dricka, kaffe och godbitar m.m.
Välkomna till en trevlig fartfylld dag!