Råg/Rågvete – vår

Råg/Rågvete - vår
Preparat/dos per ha
Behandlingstidpunkt
Övrig information
Ogräs:
Åkerven, flyghavre
Renkavle
1,0 lit Event Super
+ 0,5 lit Renol
Tom stadie 30
Kan blandas med
Gratil/Trimmer
Åkerven, vitgröe
renkavle
0,45-0,9 lit Atlantis OD
(Max 0,45 lit i Råg)
Tom stadie 30
Åkerven, örtogräs
110-220 gr Broadway +
0,5 lit PG26N
eller
Stadie 21-39
Kan blandas med
Hussar Plus för bredare
effekt
Jordtemp >6°C samt
ogräs i aktiv tillväxt.
Flyghavre 3-4 blad.
0,15-0,2 lit Hussar Plus +
0,5 lit Renol
Tom stadie 32
Temp >8°C,
(viol/veronika se nedan)
11,25-15 gr Trimmer +
0,75-1,0 lit Primus XL
+ 0,1 lit Vätmedel
eller
10-20 gr Gratil +
11,25-15 gr Trimmer
+ 0,1 lit Vätmedel
Tom stadie 39
Kan blandas max 0,2 lit
Legacy tom stadie 31
(förstärkt viol/ veronikaeffekt)
Snärjmåra
0,75-1,0 lit Primus XL
Tom stadie 39
Temp >5°C
Tistel
2,5-3,0 lit Ariane S
eller
25 gr CDQ + 1 lit MCPA
+ 0,1 lit vätmedel
Tom stadie 31
Temp >12°C
Tom stadie 39
Ej insådd
Växtföljdsrestriktioner !!!
2,0-3,0 lit Cycocel Plus
Stadie 25-31
0,8-2,0 lit Cycocel Plus i
rågvete
Stadie 31-39
>8°C vid behandlingen
(Rågvete max 0,6 lit/ha)
Örtogräs(bred effekt)
Stråförkortning:
och/eller
0,4-0,7 lit Moddus M
och/eller
0,5 lit Moddus Start
och/eller
0,5-0,75 lit Cerone
Svamp:
Stråknäckare, mfl
0,3-0,4 kg Topsin
Mjöldagg
0,25-0,5 lit Flexity
Bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka, mjöldagg,
rost mfl
0,3-0,5 lit Bumper +
0,5 lit Tern/Forbel
eller
0,4-0,6 lit Proline +
0,4-0,6 lit Comet Pro
eller
0,5 lit Siltra Xpro
+ ev 0,2 lit Comet Pro
Insekter:
Trips, sädesbladbaggar 0,2 lit Mavrik eller
0,2-0,3 kg Karate eller
löss, mfl
0,25-0,3 lit Fastac
Växtnäringsbrist:
Manganbrist
Kopparbrist
Allmän näringsbrist
1,5-2,0 lit Mn 235
0,5 lit Norotec Koppar
3-4 lit MicroTop
Tom stadie 39
Stadie 25-49
Stadie 39-49
Tom stadie 32
(ej i rågvete)
6-8 veckors effekt
Stadie 31-37 (tom 59)
Stadie 30-59
Generellt gäller:
* Behandla tidigt på
begynnande angrepp
* Dos beroende på
angreppsgrad och
* Låga doser kan behöva
upprepas
* Max 2 strobilurinbehandlingar säsong
* Vid etablerade angrepp
av mjöldagg tillsätt Tern
Stadie 30-61
Trips strax före/vid axgång (max 0,5-1 trips/strå)