musik i sundbyberg - Sundbybergs Orkesterförening

MUSIK I
SUNDBYBERG
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10
L. v. Beethoven Symfoni nr 1, C-dur
Richard Strauss Valthornskonsert
Sundbybergs Orkesterförening
Dirigent
Bo Johansson
Solist:
Vladimir Vasovič
horn
SÖNDAG
19 MARS kl. 18.00
Entré 100:- (skolungdom fritt)
Arr: Sundbybergs Orkesterförening (www.sundbybergsorkestern.se),
SUNDBYBERG 2017