Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens förslag till val vid Västerbottens läns läkareförenings årsmöte 2017
Ordförande:
Andra vice ordförande:
Kassör:
Cecilia Nordensson (Omval 2 år)
Jonas Holm (Omval 2 år)
Thomas Brännström (Omval 2 år)
Ledamöter:
Ulrika Svensson (Omval 2 år)
Maria Lilja (Omval 2 år)
Frans Vincent (Nyval 2 år)
Sara Backlund (Omval 2 år)
Henrik Johansson (Nyval 2 år)
Alexander Shayesteh (Fyllnadsval 1 år)
Suppleant:
David Oscarson (omval 2 år)
Revisorer:
Peter Thorén (Omval 1 år)
Stephan Stenmark (Nyval 1 år)
Suppleant: Lars Högberg (Omval 1 år)
Följande ledamöter är valda sedan tidigare i styrelsen och sitter kvar ytterligare ett år:
- Yvonne Lindblom
- Jeff Wennerlund
- Yngve Gustafson
- Peter Nyberg
- Thomas Ek
- Julie Mannchen
- Filip Löfgren