Bilaga (Situationen på våra sjukhus) - Vårdplatser, pdf, öppnas i nytt

2017-02-27
Tabell vårdplatser
Disp vpl
2015
2016
Disp
idag
22/2
2017
2
2
2
Kirurgavdelning 6 Ljungby
22
22
22
25 vpl/vecka
Medicinavdelning 2 Ljungby
12
14
16
16
Medicinavdelning 3 Ljungby
14
15
13
13
Ortopedavdelning 5 Ljungby
19
19
19
23 vpl/vecka
Medicinavdelning 4 Ljungby
14
3
0
0
Ljungby
83
75
72
79
Akutgeriatrisk avdelning 13
18
17
18
18
Akutvårdsavdelningen
28
28
28
28
Barn- och ungdomsavdelning 11 barn
15
15
15
15
Infektionsavdelning 17
18
18
18
18
6
6
6
6
Kirurgavdelning 33
25
25
25
25
Kirurgavdelning 34
25
25
25
25
Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet
20
20
20
20
Medicinavdelning 1 HIA
26
26
23
23
Medicinavdelning 3 Växjö
28
20
18
18
Medicinavdelning 4 Växjö
19
18
12
12
Medicinavdelning 5 Växjö
30
23
18
18
Neonatalavdelning 10
10
6
6
6
Onkologavdelning 40
17
17
18
18
Ortopedavdelning
25
21
18
18
CLV
310
285
268
268
Ljungby + CLV
393
360
340
347
Vuxenpsykiatrin
52
52
52
52
Rehabiliteringskliniken
21
21
21
21
466
433
413
420
Intensivvårdsavdelningen Ljungby
Intensivvårdsavdelningen Växjö
TOTALT
Vårdplatser.docx
2
Varierar mellan 18-25
Varierar mellan 15-23
Ökade till 25 vpl den
20/2
Sida 1 av 1