Här kan du se hela ärendelistan (pdf, nytt fönster)

Kommunfullmäktige
Tid och plats för
sammanträde
Kungörelse
Tisdag 14 mars 2017, klockan 10.00
Forumsalen, Campus Skellefteå
Klockan 10.00 – 10.10 Elever från Anderstorpsgymnasiet informerar om sina intryck
av Europaforum
Klockan 13.00 Spikning av doktorsavhandling
Teckenspråkstolkning av punkterna 12-14 med början cirka klockan 13.30
Ärende
1.
Protokollets justering
2.
Revisorerna har ordet
3.
Fråga av Birgitta Burström (L) om vilka planer kommunen har för
Vitbergsstugan
4.
Eventuella frågor
5.
Interpellation av Lars Åhman (L) om den växande klyftan kring
undervisningskostnad (40/16)
6.
Interpellation av Håkan Andersson (C) om bostäder i Kåge (8/17)
7.
Interpellation av Andreas Löwenhöök (M) om nya reformer för
ett växande Skellefteå (10/17)
8.
Motion av Stina Engström (L) om översyn och förbättring av
överlämningar som ska göras då elever går mellan skolor och
stadier (48/14)
9.
Motion av Håkan Andersson (C) om att erbjuda nytt
bostadsområde i Kåge till en entreprenör (42/15)
10.
Motion av Andreas Westerberg (L) om att det hedersrelaterade
våldet ska kartläggas på alla skolor i kommunen med mera
(42/16)
1
11.
Motion av Johan Söderberg (M) om stöd till utvecklad
kompetensförsörjning (79/16)
12.
Detaljplan för del av kvarteret Renen, Strömsör med mera,
stadsdelen Älvsbacka (antagande)
(teckenspråkstolkas)
13.
Maximal avgift för parkering
(teckenspråkstolkas)
14.
Personalparkering, zonindelning och avgifter
(teckenspråkstolkas)
15.
Tillämpning av principer för upplåtelse av offentlig platsmark
16.
Nytt avtal mellan samverkande kommuner, gemensam nämnd för
drift av personalsystem
17.
Utbetalning av 2017 års partistöd
18.
Upphandling av turbåtstrafik och skärgårdskryssningar
19.
Förslag till återbetalningsplan för lån till Folkets husföreningar
20.
Avsägelse från Göran Gezelius (-) av uppdraget som
styrelseledamot i SEKAB Biofuel Industries AB
21.
Fyllnadsval av ledamot i Folkrörelsearkivet i Västerbottens län
22.
Avsägelse från Agneta Burman Ljungblad (S) av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
23.
Avsägelse från Joakim Wallström (V) av uppdraget som ledamot i
Regionförbundet Västerbottens fullmäktige och eventuellt
fyllnadsval
24.
Beredning av medborgarförslag
25.
Remisser
26.
Delgivningar
Skellefteå 2017-02-28
Tomas Marklund
Ordförande
2
Centerpartiets fullmäktigegrupp sammanträder tisdag 14 mars kl 09.00 i
i mötesrum GYK, Campusområdet (gå förbi kafeterian vid Forumsalen och gå
sedan en trappa ned.
Liberalernas fullmäktigegrupp sammanträder tisdag 14 mars kl 09.00 i
Rum Trivseln, E-huset (1 trappa upp).
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp sammanträder tisdag 14 mars kl 09.00
i mötesrum Studion, Restauranghuset, Campusområdet.
Miljöpartigruppen sammanträder tisdag 14 mars kl 09.00 i
mötesrum Campusutveckling konferens, E-huset.
Moderata samlingspartigruppen sammanträder tisdag 14 mars kl 09.00
i rum nr 10, utanför Campusbiblioteket (1 trappa ner).
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp sammanträder tisdag 14 mars
kl 09.00 i mötesrum Arenan, Campusområdet.
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp sammanträder tisdag 14 mars kl 09.00 i
rum G235 i Vuxenutbildningens lokaler, Hus G, Campusområdet.
Handlingarna till ärendena finns för kommunfullmäktige tillgängliga på
kommunledningskontoret/sekretariatet.
3