här - Sydkustens Landskapsförbund

Kulturmatchning i Åboland
Jobbar du inom vuxenutbildning och behöver nya lärare och kursidéer?
Vill du ha mera kultur på din arbetsplats? Kanske du söker kulturaktörer som kan leda
verkstäder och aktiviteter för barn, seniorer eller turister?
Eller är du en kulturarbetare/lärare som vill ha nya utmaningar och uppdrag?
Kom då med på matchning/speed-dejting mellan kulturarbetare och olika sektorer i samhället, ett koncept som startade år 2012. Målet är att utbildningsarrangörer och institutioner får direktkontakt med kulturaktörer för kurser, workshops, aktiviteter inom turismen, kultur på dagis, i skola eller i vården. Vid träffen bjuder dessutom ÅU-journalisten Anja
Kuusisto-Wilson på tips och råd för synlighet i pressen.
Tid: 23.3.2017 kl. 15-17.30
Plats: Kombila, Elmgrensvägen 11, Pargas
Program
14.45
15.00
15.45
ca kl. 17
Kaffeservering och mingel
När blir det vi gör en nyhet?
Anja Kuusisto-Wilson, journalist, ÅU
”Speed-dejting”, personliga möten mellan kulturfältet och institutionerna
Aktuell information och avslutande diskussion
Anmälningar:
Senast 20.3 till Lena Långbacka, 044-544 3348, [email protected] eller via
www.sydkusten.fi/kurser.
Välkommen!
Arrangörer:
Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Svenska Studiecentralen, Skärgårdens
Kombi, Åbo svenska arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut.
Georgsgatan 29 A 3
00100 Helsingfors
tfn: (09) 618 212 33
Strandvägen 24
21600 Pargas
tfn: 044-544 3348
e-post: [email protected]
e-post:[email protected]