ICA Supermarket Cup

Tävlingsinbjudan
ICA Supermarket Cup
25-26 Februari 2017
Plats
Osby Simhall (Skeingevägen 19)
Datum
25-26 Februari 2017
Banor
6 banor
Tidtagning
Automatisk tidtagning på 6 banor. (25m’s
Manuellt)
Tider
Insim: 08.00, 14.00
Start: 09.00, 15.00
Grenordning
Finns bifogad till detta dokument.
Startavgift
55kr per start. Faktura skickas kort efter
avslutad tävling.
Startlista
Skickas ut till klubbarna per epost en vecka
innan tävlingen startar. Läggs också ut på
Livetiming
Priser
Medaljer till de tre bästa simmarna i varje
åldersklass.
Specialpris till de som slår rekord i de öppna
grenarna.
Vandringspris till bästa klubb.
Mat
Maten beställer klubbarna själva hos
Restaurang Borgen på telefon 0479-315 62
Glöm ej att uppge att ni deltager på en tävling
arrangerad av Osby Simsällskap.
Anmälan
Sker via OCTO Statistik, eller per mail för de
klubbar vilka inte har tillgång till octo statistik
i Lenex (.lef) format.
Anmälan sker senast 17 februari. Mailanmälan
skall skickas till [email protected]
Varje efteranmälning debiteras med 100kr.
Strykningar
Strykningar till pass 1 lämnas senast fredagen
24 februari klockan 19.00. Till övriga pass
lämnas strykningar senast 30 minuter efter att
föregående pass avslutats.
För sent inlämnade strykningar behandlas ej.
Seedning
Alla heat utom försöks-/finalheat seedas efter
”Direktfinal Åldersklass”.
Förbehåll
Osby Simsällskap förbehåller sig rätten att
begränsa antalet heat.
Tränarinfo
Heatlista för pass 1 och 3 publiceras senast
21:00 kvällen innnan. För övriga pass senast 1
timme innan insim.
Tränarmöte, inklusive fika, 20 minuter efter
insims-start.
Funktionärer
Om ni är intresserade utav att hjälpa till med
funktionärer, eller behöver någon som går sin
praktik så vill vi gärna att ni hör av er till oss
på [email protected]
Grenordning
Lördag förmiddag
1
2
3
4
5
6
50m Frisim Damer
50m Frisim Herrar
400m Medley Herrar
50m Ryggsim Damer
50m Ryggsim Herrar
800m Frisim Damer
Söndag förmiddag
ABCD
ABCD
Öppen
ABCD
ABCD
Öppen
15
16
17
18
19
20
100m Frisim Damer
100m Frisim Herrar
100m Ryggsim Damer
100m Ryggsim Herrar
50m Frisim Damer
50m Frisim Herrar
Lördag eftermiddag
7
8
9
10
11
12
13
14
50m Bröststim Damer
50m Bröstsim Herrar
400m Medley Damer
25m Fjärilsim Damer
25m Fjärilsim Herrar
50m Fjärilsim Damer
50m Fjärilsim Herrar
1500m Frisim Herrar
Åldersgrupper
A
B
C
D
E
F
G
14 - 15 år
12 - 13 år
11 år
10 år och yngre
15 år och äldre
13 - 14 år
12 år och yngre
EFG
EFG
EFG
EFG
Öppen
Öppen
Söndag eftermiddag
ABCD
ABCD
Öppen
D
D
ABC
ABC
Öppen
21
22
23
24
19
20
100m Bröststim Damer
100m Bröstsim Herrar
100m Fjärilsim Damer
100m Fjärilsim Herrar
50m Frisim Damer - Final
50m Frisim Herrar - Final
EFG
EFG
EFG
EFG
Öppen
Öppen
Öppna rekord
50m Frisim, Damer
50m Frisim, Herrar
400m Medley, Damer
400m Medley, Herrar
800m Frisim, Damer
1500m Frisim, Herrar
Andrea Prai
Harald Johansson
Simone Karlsson
Anton Andersson
Elvira Andersson
Anton Gustavsson
2016
2008
2015
2008
2013
2008
I OSS EMELLAN 1977 KAN MAN LÄSA ”SKOLSTYRELSEN HAR UNDER 1977
FÖRSETT OSBY SIMHALL MED NYA MODERNA SKVALPFRIA TÄVLINGSLINOR,
VILKET GÖR ATT EN SIMTÄVLING NU KAN ARRANGERAS UNDER DE ALLRA
BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR. DETTA GÖR ATT OSS MED SIN INTRIMMADE
TÄVLINGSORGANISATION INTE TVEKAR ATT BJUDA IN TILL EN
ELITUNGDOMSTÄVLING”
DETTA VAR STARTSKOTTET FÖR VAD SOM SKULLE BLI EN ÅRLIG TÄVLING
VILKET VI SEDAN 2015 KALLAR ICA SUPERMARKET CUP (ISC)