här

nare
För alla tränivå
oavsett
Konferens 9/5:
Träningsplanering
Ta träningen till nästa nivå med Malmö idrottsakademi
MI
KA E
JE
Lunch
13:00 - 14:20
Jesper Sjökvist, träningsrådgivare för Sveriges
Olympiska Kommitté
14:20 - 14:30
Paus
14:30 - 15:00
Lagidrott: Mikael Jeppsson, Malmö FBC
Individuell idrott: Linda Liljedahl, shorttrack
15:25 - 15:55
Lagidrott: Ben Rosen, Malmö FF
Individuell idrott: Stellan Kjellander, friidrott
16:00 - 16:45
Frågestund med alla föreläsare
LI L
NR
Malmö Stadion, Stadionkontoret, Eric Perssons väg, 217 62 Malmö
Tel:040-34 30 44; 0706-34 70 01 [email protected]
malmoidrottsakademi.se facebook.com/malmoidrottsakademi
STELL
JELLANDER, FRI
OT T
MALMÖ IDROTTSAKADEMI
O SEN, M AL MÖ
IDR
När? Tisdagen 9 maj 08:30 – 16:45
Var? Goodmorning Hotel + Malmö
Kostnad? 500 kr
Anmälan senast 1/5 malmoidrottsakademi.se/konferens
Anmälan är bindande. Faktura skickas efter konferensen.
L
J E D A H L, S H O R
NK
A
Kaffe
SO N, MA
FF
15:00 - 15:25
E
12:00 - 13:00
MIK A
Mikael Mattsson, Träningsplanering föreläsning 2
A
10:45 - 12:00
LIND
Kaffe
EP PS
K
10:20 - 10:45
LJ
RAC
Mikael Mattsson, Träningsplanering föreläsning 1
TT
09:00 - 10:20
F BC
Registrering
R SJÖK VIST, S
MÖ
08:30 - 09:00
BE
Program
O
OK
SPE
L M AT TSS
N
Välkommen till en heldagskonferens under temat träningsplanering.
Mikael Mattsson som specialiserat sig på ämnet och nyligen även givet
ut en bok inom området föreläser. Dessutom kommer SOK:s Jesper
Sjökvist att berätta om hans arbete som träningsrådgivare. Dagen
avslutas med en paneldiskussion där några av regionens framgångsrika
elittränare (på bild till höger) diskuterar ämnet.