protokoll föräldramötepdf

Föräldramöte solen 22/2 (Protokoll)
Läget just nu - Solen är en väl fungerande klass där alla kan arbeta tillsammans med alla. Det är
bra fokus på det som ska göras under lektionerna och klassen är engagerade i de uppgifter de får.
Resultaten i klassen är även höga, vilket är ett bevis på ett bra fokus.
Vi går kort igenom hur man bedömer utifrån matrisen och att det inte behöver vara till övervägande
del uppnått på c-nivå och a-nivå för att få respektive D och B i betyg. Detta ändrades förra året.
Mentorerna rekommenderar den korta film om bedömning som skolverket skapat.
Nationella proven är i antågande. Mentorerna förtydligar att de nationella proven skall se som ett
av alla prov. Det finns en hel del stress kring dessa och vi måste alla hjälpas åt att försöka dämpa
detta. Datum för nationella proven har kommit ut i veckobreven men de fins även på skolverkets
hemsida.
En fråga dök upp om vad som händer om man missa NP på grund av sjukdom. Man får då göra
provet senare, men mentorerna lyfter att det är skönt för eleverna att ”bli av med” proven. Dom tar
en hel del tid att gör och det blir en sen eftermiddag att göra det senare.
Två uppdrag behöver fördelas hos föräldrarna - Festfixare till efter solens middag en 13/6 och
tårtbak till fikat efter avslutningen den 14/6.
De föräldrar som var på föräldramötet kommer ta hand om festen den 13:e. De föräldrar som inte
var på mötet behöver ta hand om bakningen. Man kan tänka att det behövs en tårta/ familj (av de
som inte var på mötet). Men det behövs en grupp som ansvarar för detta. Några frivilliga?
Till tårtbaket behöver man tänka på att det finns flera allergier på skolan och att nötförbud råder.