MARS Månadsbrev - Sankt Franciskus Katolska Församling

MARS
Månadsbrev
Fatimas 100-års Jubileum
2017
Telefon expedition: 036 12 06 57
e-post adress: [email protected]
Välkommen att besöka våra hemsidor:
http://franciskus-jonkoping.net/
http://www.grabroderna.net/
YouTube, sökord: katolsk horisont
You Tube, sökord: Gråbröderna
Se även Facebook: Gråbröderna
Twitter: @grabroderna
1
Församlingens informationshäften som finns
entréhallen vid ingången till klostret och övervåningen:
1) För adresser i församlingen se ”Kontaktlista”
2) För de olika grupper som är verksamma inom vår
församling
se: ”Grupper och Andliga Rörelser”
3) För mer information angående undervisning för barn
och ungdom
se: ”Undervisning i vår katolska tro för barn och
ungdomar”
4) för regler angående lokalerna och bokning av dessa
se ”Ordning och reda”
5) För unga män som vill tjänstgöra vid Herrens altare
se: ”Att vara ministrant”
6) För att ta del av kyrkoherdens vuxenkatekes,
bibelmeditationer, reträttdagar etc. se ”Månadsbrevet”
Församlingens kalender för mars 2017
Förpliktande kyrkdagar står inom ram
Tillfälle till gemensam bön
som inte skrivs in i programmet för varje dag:
Rosenkransen ber vi vanligtvis en halvtimme före Mässorna
på vardagar, 10.30 söndag (om ingen Mässa firas den tiden).
När Mässan firas på morgonen beds Rosenkransen vanligen
efter Mässan.
Sakramental tillbedjan: efter kvällens Mässor eller vid
angiven tid.
Läsningsgudstjänst och Laudes (Kyrkans morgonbön): bes
av Gråbröderna i kyrkan kl. 7.00(tis. – lör.), alla är välkomna
att delta.
2
Mars 2017
1 Askonsdagen – inledning till Fastetiden
* Bikt 11.30
* Mässa med utdelning av aska 12.00
* Bikt 17.00
* Högmässa med utdelning av aska 18.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
2 torsdag
* Mässa 18.00
* Kören kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet kl.17.30-19.30
3 fredag: (Jesu Hjärta fredag)
* Kyrkan kl.11.00-14.30-(begravning) P.Arek
* Bön för kallelser (Vi ber om att unga män och kvinnor blir
profeter och vittnen av Guds kärlek i äktenskap, ordensliv och
prästämbetet) inför Sakramentet, 17.00
* Bikt 17.15
* Korsvägsandakt 17.30
* Mässa 18.15
* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet, 18.00-21.00,
F.Husam
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00
* Korsvägen kl.19.30 F.Fadi
4 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Filippinsk grupp S:t Antoniusrummet 10.00-11.00
* Filippinsk mässa 11.00
* Filipinska gruppen S:ta Clarasalen 12.00-14.00
* Lilla Karmelgruppen, S:ta Ceciliarummet 10.00-15.00
Dk. Göran
3
* Opus Dei reträtt för kvinnor: 10.00-13.30
* Oratoriet, S:t Antoniusrummet 11.0013.30 ( Opus Dei)
* Trosundervisning, kaldeisk rit, 14.00-15.30
* Mässa kaldeisk rit, 16.00
* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.16.00- 21.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet, 17.00
*
Mässa,
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00,
Neokatekumenat
5, 1:a söndagen i månaden: I Söndagen i Fastan
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Konfirmandundervisning 10.00 (första året:
S:t Antoniusrummet, andra året: S:ta Ceciliarummet)
* Mässa på polska 10.00, efteråt S:ta Clarasalen
* Högmässa 11.00
* Kurs i Katolsk tro och lära med kyrkoherden 12.30
* Mässa syrisk rit 12.30,efteråt S:ta Clarasalen,
katekes S:t Antoniusrummet 14.30-16.30, F.Husam
* Dop kl.17.00 P.Arek, S:ta Clarasalen 16.30-20.00
6 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
* S:ta Clarasalen, Oratoriet 20.00-22.00, Neokatekumenat
7 tisdag
* Mässa 18.00
8 onsdag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00
4
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
9 torsdag
* Mässa 18.00
* Kören kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet kl.17.30-19.30
10 fredag
* Bikt 17.15
* Korsvägsandakt 17.30
* Mässa 18.15
* Syrisk grupp F.Husam S:t Antoniusrummet kl.16.00-21.00
* Barnens Kyrka 17.00-19.00
S:ta Clarasalen, S:t
Nikolausrummet
* Korsvägen kl.19.30 F.Fadi
11 lördag Josefsnovenan
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* KPN:s Kateketkurs 10.30-16.30 S:ta Clarasalen,
S:t Antoniusrummet
* Mässa kaldeisk rit, 16.00
* Kaldeisk grupp OBS! S:ta Clarasalen kl.16.30- 21.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet, 17.00
* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00,
Neokatekumenat
12, 2:a söndagen i månaden: II Söndagen i Fastan Josefsnovenan
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Undervisning för barn 10.00-11.00
* Familjemässa 11.00
* Caritas årsmöte S:ta Clarasalen kl.12.00 Dk. Göran
* OFS, S:t Antoniusrummet, 12.00-15.00
5
*Mässa på engelska 16.00, efteråt CuperTino grupp
S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00
*Ungersk förening, kyrkan 17.00-18.00,
S:ta Clarasalen 17.00-20.00
* Mässa i Vetlanda 16.00
13 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
14 tisdag
* Mässa 18.00
* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet, 19.00
15 onsdag
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
16 torsdag
* Mässa 18.00
* Syrisk grupp, S:ta Clarasalen 16:00-20:00, Dalia Nemer
* Kören kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet kl.17.30-19.30
17 fredag
* Bikt 17.15
* Korsvägsandakt 17.30
* Mässa 18.15
* Ungdomar syrisk grupp S:t Antoniusrummet, 18.00-21.00,
F.Husam
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00
* Korsvägen kl.19.30 F.Fadi
6
18 lördag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Trosundervisning, kaldeisk rit, 14.00-15.30
* Mässa kaldeisk rit, 16.00
* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.16.00- 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet, 17.00
*
Mässa,
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00,
Neokatekumenat
19, 3:e söndagen i månaden: III Söndagen i Fastan
(Firandet av den Helige Josef flyttas till måndagen)
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Konfirmandundervisning 10.00 (första året:
S:t Antoniusrummet, Emmanuel Sennerstrand, andra året:
S:ta Ceciliarummet P. Wladek)
* OBS! Ingen mässa på slovenska 10.00
* Högmässa 11.00
* Kurs i Katolsk tro och lära med kyrkoherden 12.30
* Mässa på kroatiska 12.30, efteråt S:ta Clarasalen
* Mässa på polska 14.00
* Mässa syrisk rit 16.00, efteråt S:ta Clarasalen, katekes
S:t Nikolausrummet, 17.00-19.00 F.Husam
* Mässa i Eksjö 16.00
20 måndag: Helige Josefs Högtid
* Mässa 12.00
* Bikt 17.15
* Högmässa 18.00
* Högtidlig Vesper och högtidsbön till Helige Josef
21 tisdag
* Mässa 18.00
7
22 onsdag
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
23 torsdag
* Mässa 18.00
* Kören kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet kl.17.30-19.30
24 fredag
* Bikt 17.15
* Korsvägsandakt 17.30
* Mässa 18.15
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00
* Korsvägen kl.19.30 F.Fadi
25 lördag Herrens Bebådelse – Marie Bebådelses Högtid
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Äktenskapsförberedande grundkurs,
S:t Antoniusrummet 11.00-13.00
* Dop 11.30 P.Arek, S:ta Clarasalen 08.00-16.00
* Dop 14.00-15.00 F. Aho Kass Afrem
* Mässa kaldeisk rit, 16.00
* Kaldeisk grupp S:ta Clarasalen kl.16.00- 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet, 17.00
* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00,
Neokatekumenat
26, 4:e söndagen i månaden: IV Söndagen i Fastan
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Undervisning för barn 10.00-11.00
8
* Familjemässa 11.00
* Mässa på vietnamesiska 16.00
*Mässa på engelska 16.00, Oratoriet, efteråt CuperTino grupp
S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00
* Mässa i Vetlanda 16.00
* Mässa 18.00-20.00 syrisk grupp
27 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
28 tisdag
* Mässa 18.00
* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet, 19.00
29 onsdag
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
30 torsdag
* Mässa 18.00
* Kören kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet kl.17.30-19.30
31 fredag
* Bikt 17.15
* Korsvägsandakt 17.30
* Mässa 18.15
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00
* Korsvägen kl.19.30 F.Fadi
9
Övriga meddelanden:
Vår Helige Fader Franciskus´ böneintentioner
för mars:
Evangelisationen: Att de kristna som lider förföljelse får
stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella
hjälp.
Daglig Offerbön
Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade Hjärta
offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt lidande denna
dag som gottgörelse för våra synder och i förening med de
intentioner med vilka Du själv offrar Dig ständigt i Altarets
Allraheligaste Sakrament. Särskilt gör jag detta offer enligt
den Helige Faderns böneintentioner för denna månad. Amen.
Eller (annan version)
Kärleksfulle Fader, jag offrar åt Dig denna dags böner, arbete,
glädjeämnen och lidande i förening med Din Sons Jesus
Kristi, världens Frälsares, offer. Må den Helige Ande ge mig
styrka att vittna om Din kärlek. Med Maria, vår Herres och
Kyrkans Moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner.
Viktig påminnelse inför början på Fastetiden:
Kyrkans botdagar
Askonsdagen och Långfredagen är fastedagar för alla.
Då äter vi högst ett mål om dagen och avstår helt från kött.
Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete, barn
underuppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår
behöver inte längre fasta.
10
På fredagarna skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av Kyrkan
föreskrivna botgöringen.
Var och en kan fritt välja den form för bot som han eller hon
vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid var
a densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin
botplikt
någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är förpliktande
för alla.
Herdabrev för fastetiden 2017 – be, se, ge
Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!
Fastetiden är en nådens tid, då vi får öppna oss för Guds
faderliga och moderliga omsorg om sina barn. ”Kan då en
moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med
sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så
skulle dock jag inte glömma dig” (Jes. 49:15). För att kunna ta
emot Guds kärlek i fullt mått och förvandlas av den, måste vi
välja sida. ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt
6:24), säger Jesus.
Aldrig har denna uppmaning varit mer aktuell än i vår tid och
miljö, där materialism och konsumism hotar att göra många
till mammons trogna tjänare. Ekonomi måste alltid syfta till
det allmänna bästa, inte bara till egen vinning. Penningen får
inte ta över makten och reducera människan till konsument,
producent - och patient. Människan kan bara finna sitt fulla
värde och sin sanna lycka i mötet med den levande Guden.
Därför är fastetiden så viktig. Den hjälper oss att skaka av oss
tyranniet under penningen. I dagens evangelium vill Jesus
hjälpa oss att våga lita på Guds försyn och inte bara bekymra
oss om det materiella. Samtidigt vet vi att det inte är så lätt att
alltid leva tillitsfullt och
bekymmersfritt. Därför behöver vi omvändelse och bot.
Varje fastetid får vi öva oss på nytt i att leva som Guds
11
älskade barn och bli befriade från materialismens förslavande
ok. Hur skall vi då bete oss för att leva i enlighet med vår
värdighet som ”söner i Sonen”, som Jesu systrar och bröder?
Hur kan vi låta oss ledas av den Helige Ande för att komma
Fadern allt närmare? Vi kan få hjälp av fyra verb på t: vi får
tjäna Gud, tro på allt vad han har uppenbarat om sig själv,
tacka honom
för allt vad han gör för oss och tillbe honom som är världens
Skapare, vår Herre och Gud. Dessa verb kan hjälpa oss att
växa in i en levande relation till Gud. Vi gör ett målmedvetet
och helhjärtat val för den treenige Guden och ger oss helt till
honom. Vid fastetidens början är det viktigt att verkligen sätta
igång på allvar. Vi vill gå med Jesus på hans väg upp till
Jerusalem. Vi vill följa i hans spår, kosta vad det kosta vill. Vi
vill lämna det gamla, själviska och syndiga bakom oss genom
en ångerfull bikt. Vi kan också ha nytta av tre substantiv på b:
vi vill gå botens, bönens och barmhärtighetens väg. Vi tillhör
den korsfäste och uppståndne Herren. Redan genom dopet har
vi fått del av hans mysterium. Under faste- och påsktiden får
vi år efter år leva oss in detta mysterium, så att vi kan
förvandlas till en allt djupare Kristus-likhet.
Varje dag under fastans fyrtio dagar kan bli till ett äkta möte
med Jesus Kristus. Men då måste vi också gå in i fastetiden
med ”beslutsam beslutsamhet” som Teresa av Avila säger.
Varje dag kan vi börja om på nytt och göra ett medvetet val
för Jesus. Tre små ord kan hjälpa oss, så att vår omvändelse
blir daglig, ja, varje morgon ny och frisk. Det är de tre orden:
be, se, ge. Vi kan behöva sådana små pedagogiska knep för att
överlista vår lättja och likgiltighet, ja, också för att stå emot
frestarens alla finter. Med hjälp av dessa små ord kan vi göra
varje fastedag till en reträtt i all enkelhet.
12
Be är alltid det första vi skall göra på morgonen. Så fort vi
öppnar ögonen kan vi be: ”Herre, vi tackar dig för denna nya
dag. Den är din gåva till oss, låt allt vad vi gör bli vår gåva till
dig”. Börjar vi dagen i bön, är det lättare att bli kvar i bönens
atmosfär under resten av dagen. Vi lever vår dag i gemenskap
med Gud. Vi är inte ensamma om att bära dagens börda. Vi får
glädja oss över att vi ständigt är burna av Guds nåd. Vi är inte
hänvisade bara till oss själva och andras godtycke. Vi får
ständigt förnya vår relation med honom, som alltid är med oss.
Vi kan tillbe och falla ner i vördnad för hans majestät.
Vi kan be om hans hjälp för oss själva och för människor i
nöd. Vi kan be honom om förlåtelse för vår synd och för hela
världens bortvändhet.
Vi kan bönfalla honom om fred på vår jord. Bönen kan anta
olika gestalter: ordlös förtröstan och överlåtelse likaväl som
tidegärdens och rosenkransens rytmiska upprepande. Börjar vi
dagen med bön, går det sedan vidare av bara farten, i Andens
egen fart.
Se är det andra steget. Vi måste lära oss se på oss själva och
vår nästa med Guds ögon.
Att tro är att dela Guds sätt att se på sig själv och hela
verkligheten. Vi kan använda våra ögon för att komma Gud
närmare. Allt vi ser är skapat av Gud och kan hjälpa oss att
komma honom närmare. Vi gläds över det fina och vackra vi
ser och tackar Gud för det.
Vi sörjer över det hemska och tragiska vi ser på nätet eller på
TV och ber om Guds förbarmande. Vi ser med kärlek på vår
nästa och försöker se Guds spår i henne. Det är omvälvande,
när vi upptäcker Jesus fördold i vår nästa, inte minst i den
lidande medmänniskan. Genom att se på människor på bussen
eller på gatan, kan vi överlämna dem åt den Gud som vill
frälsa dem.
13
Ge blir allt mer naturligt och nödvändigt för oss, när vi lever i
Guds närvaro. Vi har redan gett Gud vår dag. Allt vad vi gör
under dagen blir vår gåva till honom. Våra misslyckanden och
svagheter behöver inte vara förgäves, om vi kan ge dem till
Gud. Vi kan ge oss själva till honom, ögonblick får ögonblick.
Det blir vår stora glädje att vi kan ge något av vad vi är och
har till vår nästa. Våra pengar får störst värde när vi ger bort
dem till de behövande. Vår tid blir allt mer dyrbar ju mer vi
avstår från att ägna den bara åt oss själva. Fadern har gett oss
sin Son, ja, han har utgivit honom på korset för vår frälsnings
skull. Också vi får leva i denna självutgivande kärlek och
vittna för världen om Guds oändliga barmhärtighet. Må
fastetiden bli en andlig förnyelsetid för hela vårt stift, så att vi
kan ge människor i vår närhet en aning om den katolska trons
skönhet och sanning!
Med min förbön och välsignelse till er alla,
Stockholm, Petrus Biskopsstol, den 22.2.2017
+ Anders Arborelius ocd
Så firar vi fastan 2017
Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön,
fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv
fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med
honom.
Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella.
Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också
vår solidaritet med hungrande människor i världen.
Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan
exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök
och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande,
dataspelande och internetsurfande. Varje fredag kan bli till en
14
åminnelse av Herrens lidande och död.
Den av kyrkan föreskrivna botgöringen fullgörs också genom
att det religiösa livet intensifieras, till exempel genom att man
- ägnar särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma
böneliv
- deltar i den Heliga Mässan, sakramentstillbedjan eller
korsvägsandakten
- visar sjuka, fattiga, gamla och ensamma särskild värme och
kärlek.
Var och en kan själv välja den form av bot som han eller hon
vill göra under vanliga fredagar. Den behöver inte alltid vara
densamma. Man begår inte någon synd om man någon fredag
inte fullgör sin botplikt. Men att allvarligt föresätta sig att på
något sätt göra bot är en viktig plikt för var och en.
Faste och abstinensdagar
På fredagarna ska alla som fyllt 14 år fullgöra den botgöring
som kyrkan föreskriver. Detta kan ske genom att till exempel:
- avstå från kött, eller någonting annat som tillhör matbordet
- avstå från alkohol, rökning eller någon annan njutning
- begränsa måltiderna, äta mindre.
Pengar man på så sätt sparar kan man istället skänka åt
nödlidande.
Fasteoffret
Informationsbrev om fasteinsamlingen 2017 och affischer har
nu gått ut till alla församlingar i vårt katolska stift och till alla
fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de
länder dit de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk
i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i våra
församlingar under Mässorna på Palmsöndagen som i år
infaller den 9 april.
Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka
15
en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto:
biståndskonto Bg 900-4789. Märk din gåva ”Fastan 2017”
Bikt
Att vi får gå till bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om
detta. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden
för påskbikt och påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från
och med första söndagen i fastan den 5 mars till och med
heliga Trefaldighets dag den 11 juni 2017.
Prenumeration av katolska tidskrifter
Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även
hålla sig informerad om vad som händer i Kyrkan – både här i
Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i
detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska
tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att
läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist
vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt
har understött kyrkan och hennes verksamhet.
+ Anders Arborelius OCD
Stiftets Fasteinsamling
Det ganska okända inbördeskriget i Sydsudan är nu inne på
sitt fjärde år och visar inga tecken på att mattas av, tvärtom.
Av landets drygt 11 miljoner invånare är en tredjedel på flykt i
eller utanför det. Ekonomin är förödd i den egentligen oljerika
unga staten och inflationen skenar. Att skaffa förnödenheter
blir därför allt svårare för en redan krigsplågad befolkning.
Torka och utslagna skördar gör nu att hunger och törst
förvärrar läget ännu mer. I dag hotas 3,6 miljoner direkt av
svält, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP som tror att de blir
åtminstone 4,6 miljoner innan en ny skörd kan väntas i augusti
16
i år. Därför går årets fasteinsamling till ett hjälpprojekt i de
norra provinserna Abyei och Twic som drivs av en lokal
stiftsorganisation ledd av biskop Macram Max Gassis och
Moder Teresas systrar. Projektet finansieras av Caritas Sverige
och Caritas Tyskland och består av akut mathjälp och
brunnsborrning för att säkra den livsviktiga tillgången till
vatten. Den hårt drabbade befolkningen i Sydsudan är våra
systrar och bröder och vi har ett ansvar också för dem. Låt oss
följa vår Herre Jesus efter, han som mättade de hungriga med
fem bröd och två fiskar. Han som också säger i liknelsen om
Människosonens dom: Jag var hungrig och ni gav mig att äta
(Matteus 25:35).
Till Stiftets fasteinsamling kan du ge genom Palmsöndagens
kollet, Bangiro 900-4789 eller Swish nummer 900 4789.
Ditt fasteoffer kan också ges till vår församlings CaritasJönköping eller till nödlidande som vår församling hjälper
genom insamlingen ”Antoniusbröd” (insamlingsbössan vid
Helige Antonius staty).
Till Antoniusbrödet kan du även bidra genom vår församlings
insamlingskonto: 665-3950
(S:t Franciskus katolska församling – insamlingskonto)
för er som vill skänka pengar till:
1) AMP (Ave Maria Publikationer)
Skriv: AMP (PlusGirot finns inte längre!)
2) Insamling till världens största slumstad utanför Lima, Peru
(genom passionistsyster Claire).
Skriv: Peru
3) Till barnhem och hemlösa i bl.a. Vitryssland och till andra
behövande.
Skriv: Behövande (alt. barnhem)
17
Biskopens ord igen: De unga i centrum
Säkert har alla redan hört att nästa biskopssynod för den
universella Kyrkan skall ta upp de ungas situation, inte minst
hur man kan hjälpa de unga att urskilja sin kallelse. Vi vet
också hur svårt det kan vara att nå de unga och förmedla tron
till dem i vårt västerländska samhälle. Det är ett tragiskt
faktum att så många unga försvinner från Kyrkan efter
konfirmationen. Därför är det så viktigt att vi denna fråga tas
upp på den högsta nivån i Kyrkan. Liksom vid den tidigare
synoden kommer det att gå ut en enkät som alla har möjlighet
att besvara. Mer om detta senare.
Just nu kommer också vårt stift att utlysa en ny tjänst som
ungdomskonsulent för hela stiftet för att betona vikten av
Kyrkans engagemang för de unga. Tanken är förstås att denna
person skall samverka med Sveriges Unga Katoliker och
underlätta samarbetet med våra församlingar och missioner.
Vi är tacksamma för det arbete som görs genom SUK och dess
regionala konsulenter. Vi hoppas att denna nya tjänst på
stiftsnivån skall stärka Kyrkans engagemang för de unga.
Speciellt vill vi också tacka de präster, diakoner och systrar
som nu gör ett så viktigt arbete för våra unga.
Stiftsungdomsprästen Pater Grzegorz Witold Młotkowski
OFM (mobiltelefon 076-199 98 66; e-postadress:
[email protected]) är alltid villig att
besöka församlingar och missioner för att hjälpa till med att
bygga upp det lokala ungdomsarbetet.
Kallelse till Församlingens Årsstämma
Härmed kallas alla församlingsmedlemmar till den årliga
stämman som äger rum söndagen den 30 april efter
Högmässan i S:ta Clarasalen.
18
Är du medlem i vår församling?
Enligt bestämmelser som gäller i Stockholms Katolska Stift,
som är godkända av den Heliga Stolen, ska varje katolik vara
inskriven i respektive församlings register. Detta görs en gång.
Om du flyttar till annan församling ska man inte registrera sig
på nytt. Detta sker automatiskt.
Är du osäker på om du verkligen är registrerad i församlingens
register kan du kontakta vår församlingssekreterare Iwona
Moszczynska genom att ringa eller skriva ett mail.
Registret och samtliga uppgifter är konfidentiella och kan inte
lämnas ut till någon, inte ens inom församlingen.
Alla katoliker i hela världen är förpliktade att stödja
ekonomiskt sin församling och detta görs på olika sätt i olika
länder och stift.
I Sverige har Biskopen med sitt råd bestämt att följa Svenska
kyrkans och något annat samfunds praxis att få in
kyrkoavgiften genom den skatt man betalar. I vårt Stift är
avgiften 1 % av taxerad inkomst.
De som har mycket låg inkomst betalar ingen kyrkoavgift
genom skatten. Se din deklaration hur mycket eller om du
betalar något.
”Catholicism”
Den mycket uppmärksammade tv-serien ”Catholicism” visas
med början den 5 mars 2017 i vår församling i Jönköping.
Studieförbundet Bilda gav oss en uppsättning av tv-serien och
har betalat rättigheterna att visa filmer för församlingen.
Serien är uppdelad på tio avsnitt och är en utmärkt
presentation av vår katolska tro gjord av Biskop Robert
Barron.
Presentationen vänder sig till alla, katoliker och icke-katoliker.
Vi kommer att sända tv-serien i S:ta Clarasalen kl. 10.00, den
andra och den fjärde söndagen i månaden, då barnen har
katekesundervisning.
19
Serien är gjord på engelska men med textning på svenska.
Det är min förhoppning att så många som möjligt tar tillfället i
akt att se serien.
Bilda erbjuder filmen även till grupper (exempelvis två tre
familjer) som vill se tv-serien tillsammans som en
studiegrupp. Något att tänka på…
Välkomna!
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Kyrkoherde
Till sist:
påminnelse om särskilt viktiga dagar i vårt församlingsliv
Det blev mycket information i mars månadsbrev på grund av
Biskopens herdabrevet etc. Därför vill jag som kyrkoherde
sammanfatta några viktiga firanden och händelser i vår
församling så att de inte försvinner:
* Tisdagen den 28 februari: Jesu Heliga Anletes Fest
* Onsdagen den 1 mars: Askonsdagen (glöm inte att det är
faste- och abstinensdag – dvs. inget kött eller sötsaker!)
* Fredagar i Fastan: Tillfälle till bikt 17.15, Korsvägsandakt
17.30, Mässa 18.15
* Josefsnovenan (då vi särskilt ber om välsignelse och nåd för
våra familjer och om en salig död i Guds fulla vänskap, frid
och kärlek) bes efter Mässorna den 11-18 mars.
* Helige Josefs Högtid firas måndagen den 20 mars.
* Herrens Bebådelse (eller Jungfru Marie Bebådelsedag) firas
lördagen den 25 mars.
Välsignad Fastetid önskas alla våra medlemmar och vänner!
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Kyrkoherde
20
21