kaos söker struktur

TYLÖSANDS
DAGARNA
2017
16 MAJ | HOTEL TYLÖSAND
KAOS SÖKER STRUKTUR
– OM UTMANINGEN ATT MÖTA MÄNNISKOR I NÖD
Vi lever i en tid av högt tempo och otydliga ansvarsförhållanden. Det är lätt att
själv bli frustrerad och tappa energi i möten med människor som kämpar för sin
tillvaro. Som handläggare, gode man, beslutsfattare, vårdgivare, kontaktperson m.fl.
gäller det att ta ställning till och förhålla sig till det lidande och de starka känslor
som traumatiserade personer för med sig. Det är en utmaning att kunna förhålla
sig till vad som kan göras och det som inte är möjligt.
Seminariet kommer att belysa behovet av struktur i arbetet, förståelse för grundläggande behov hos den hjälpsökande och oss själva. Frågor om gränskontroller,
medicinska åldersbestämningar och ekonomiska överväganden berör oss alla.
För att behålla den egna energin och entusiasmen i arbetet fordras ett genomtänkt
bemötande med fokus på det som går att påverka.
TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
Tid och plats
16 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
08.30 Registrering och fika
09.00Kursstart
10.30-11.00 Fruktpaus
12.30
Avslutning och lunch
Föreläsare
Björn Ogeus: Författare,smärtläkare, psykosomatiker och föreläsare. björn arbetar som smärtläkare och intresserar sig för samverkan mellan kropp och själ vid trauman. Han är även inriktad
på stress och hur man kan lära sig hantera den.
Tryggve Strömgren: Leg.psykolog. Specialistkompetens inom
psykologisk behandling/psykoterapi med KBT. Arbetar med
rådgivning och föräldrastöd,krisstöd vid svåra omständigheter.
Arbetar även vid psykologiska basutredningar tex neuropsykiatriska utredningar.
Ewa-Karin Ottoson: Leg sjuksköterska, KBT-terapeut och MIutbildad och avspänningspedagog. Ewa-karin har en mångårig
erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa,såväl som stressrelaterade åkommor och missbruksproblem. Ewa-Karin föreläser och
håller utbildningar omkring psykisk ohälsa och missbruk och
kriser.
Målgrupp
Personalgrupper som möter traumatiserade personer i arbetet
eller inom frivilliga organisationer. Även privata företag.
Avgift
Avgiften är 1 495 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch.
Kommer du dagen före är du välkommen att delta i vår
gemensamma middag den 15/5 kl 19.30 för 390 kr.
Alla priser är exkl. moms.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram
till 2017-02-15.Rummen kan avbokas fritt fram till en månad
före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand.
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
[email protected]
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: [email protected]
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
VÄLKOMMEN!
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR