Sommarjobb i Ålands skärgård 2017

Sommarjobb i Ålands skärgård 2017
Till enheten för Miljö och marinbiologi vid Åbo
Akademi sökes totalt:
3 Projektarbetare som tillsammans skall jobba
med inventeringar av havsmiljön kring Åland.
Juuso Haapaniemi
Projektet ”Inventering av undervattensmiljöer kring Åland, med fokus på marina Natura 2000
habitat 2017-2019” kommer att ha två intensiva fältsäsonger 2017 och 2018. Husö biologiska station
vid ÅA (https://www.abo.fi/fakultet/husobiologiskastation) fungerar som huvudsaklig fältbas, men
arbetet kommer att utföras kring hela Åland. Arbetsuppgifterna går ut på att göra dyktransekter och
filma med UW videokamera enligt samma metoder som görs inom det nationella VELMU
programmet (http://www.ymparisto.fi/sv-FI/VELMU).
Projektassistent/koordinator: Marinbiolog som är väl förtrogen med fältarbete och artkännedom
(speciellt makrofyter). Erfarenhet av dykning, karteringsjobb och att röra sig till havs i små båtar
samt av att kunna arbeta självständigt är nödvändig. Personen vi söker kommer att vara ansvarig för
fältjobbet (drygt 2 månader) och vara med och planera samt förbereda provtagningarna i detalj. Vi
förväntar oss också att projektarbetaren sammanställer data och rapporterar dem enligt
överenskommet format. Arbetsförhållandets längd är 5 månader (juni-oktober). Lön enligt
universitetets kravnivå 6 -7 för övrig personal samt en på prestationer baserad individuell lönedel
https://www.abo.fi/personal/media/4520/uls_loner_122016.pdf.
Fältassistenter 2 st: Marin- eller miljöbiologstuderande med erfarenhet av fältarbete. Till
arbetsuppgifterna hör att delta i det praktiska inventeringsarbetet. Till meriter räknas speciellt
artkunskap, dykcertifikat, navigering och tidigare utförda inventeringsjobb. Arbetsförhållandenas
längd är 2,5 mån (juni-september). Lön 1500/månad.
Arbetet inom projektet erbjuder äventyr i
enastående skärgårdsmiljöer men kräver också
flexibilitet i tidsanvändning, dvs långa arbetsdagar då
vädret är gynnsamt.
Vi hoppas att energiska praktiskt lagda personer som
inte är rädda för fysiskt utmanande jobb sänder oss
en fritt formulerad ansökan tillsammans med CV per
e-post ([email protected]) senast 28.2.2017.
För tilläggsinformation, kontakta Sonja Salovius-Laurén ([email protected]) Specialforskare
vid ÅA eller Henna Rinne ([email protected] ) Forskardoktor vid ÅA.