Svensk Brottning - utvecklingsarbete

Stockholm 2017-03-02
Svensk Brottning - utvecklingsarbete
Svensk brottnings största problem är den ständiga minskningen av antalet brottare, ledare och
funktionärer av olika slag som pågått kontinuerligt under mycket lång tid. Nästan alla andra idrotter
utvecklas på samma negativa sätt.
Riksidrottsförbundet (RF) har inlett en satsning för att de olika idrotterna, specialförbunden, ska få
större möjligheter att aktivt jobba med att motverka denna för svensk idrott och för folkhälsan så
negativa trend.
Svenska Brottningsförbundet (SBF) har för RF presenterat planer och idéer som lett till att vi får
ekonomiskt stöd till en seriös, offensiv satsning under devisen
”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”.
Den gångna helgen, den 25–26 februari, hade vi en första träff i ett utvecklingsarbete med fokus på
utbildnings- och tävlingsstrukturerna. Utvecklingsarbetet kommer framöver att omfatta också andra
delar av SBF:s verksamhet, men det är här vi tror att vi snabbast kan nå positiva effekter. Detta
konstaterades i en enkät som utfördes under 2016.
Vid träffen i Idrottens hus i Stockholm deltog personer med hemvist från norr till söder, med olika
funktioner inom svensk brottning. Vi hade även en jämn könsfördelning och åldersmässig spridning.
Arbetet sker i samverkan med och resursstöd från RF och SISU Idrottsutbildarna.
Vi är medvetna om att detta arbete kommer att ta tid, att vi inte kan forcera fram några snabba
lösningar. Det är vår avsikt att så mycket det är praktiskt möjligt involvera Brottningssverige i processen.
Vad händer härnäst?
Svenska Brottningsförbundet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna kommer att sammanställa
det vi gjort under den första träffen, sedan kommer det att presenteras i samband med Brottningsforum
i samband med årsmötet i april.
Har ni frågor eller funderingar är det bara att höra av er.
Samuel Lund
Förbunds- och föreningsutvecklare
[email protected]
08- 699 63 26
Svenska Brottningsförbundet
Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm
Swedish Wrestling Federation
Telefon: +46 8 699 63 23
Idrottens Hus
E-post: [email protected]
Box 11016, SE-100 61 Stockholm
www.swedewrestling.se