KAN DU KNÄCKA KODEN?

LIVSMEDELSMODUL
ARBETSBLAD
SV 27/72
KAN DU KNÄCKA KODEN
?
Detta är ett ägg i klass A. Ett ägg som produceras av en EU-jordbrukare och
säljs i en butik eller på marknaden. För att säkerställa att alla jordbruksprodukter som odlas och produceras i Europa håller hög kvalitet och är goda att
äta har EU infört program för djurhälsa och djurskydd, märkning, spårbarhet
och kvalitet. Information som identifierar ett äggs storlek och produktionsmetoder återfinns på själva ägget och dess förpackning.
Ta en titt och kontrollera följande själv:
2 ➔ Ägg från frigående höns inomhus
IE ➔ Irland
2 I E 9 8 9
Alla ägg av klass A i EU måste vara märkta med
▶ e n kod för att identifiera produktions­
metoden,
▶ ursprungsland,
▶ gården där det producerades.
K A N D U K N Ä C K A K O D E N ? 1 /2
ARBETSBLAD
LIVSMEDELSMODUL
SV 28/72
Det finns en massa information om varje ägg! Kan du hjälpa till att
knäcka koden?
1.
Koden börjar med ett nummer som identifierar tillverkningsmetoden:
0
1
2
3
Ekologiska ägg
Ägg från utehöns
Ägg från frigående
höns inomhus
Ägg från burhöns
Vilken metod användes för att producera ägget på bilden?
2. Sedan följer två bokstäver som betecknar ursprungslandet.
Vilka länder är det i exemplen? Vilka två bokstäver skulle identifiera ditt land?
3. Sist men inte minst finns numret för den registrerade jordbrukaren som har
producerat ägget stämplat på ägget och äggpaketet.
Vilket är jordbrukarens registreringsnummer i exemplet ovan? Vilken säkerhet
ger EU:s jordbrukare oss genom att använda detta kodsystem? Varför tror du att
vi har program för livsmedelsspårbarhet och märkning av livsmedel i hela EU?
Hur viktigt är det för dig att varje steg i livsmedelskedjan – från ax till limpa
– registreras i EU:s system för livsmedelsspårbarhet och märkning? Varför inte
ta en titt på ett ägg eller en äggkartong hemma och se om du kan tolka
spårbarhetskoden?
4. Det anspråkslösa ägget är mycket näringsrikt och ett av naturens mest mångsidiga
livsmedel. Försök komma på så många olika matlagningsmöjligheter som möjligt
för ett ägg. Ange om möjligt vilket EU-land som är mest förknippat med en
viss matlagningsmetod. Till exempel
ÄGGRÄTTER
Omelett
EU-LAND
Frankrike
5. Kan du komma på andra EU-producerade jordbruksprodukter som har spårbarhet
och märkning?
Ta en titt i kylskåpet i kväll och gör en lista över de färska jordbruksprodukter du
hittar som är kvalitetssäkrade av EU och dess jordbrukare.
K A N D U K N Ä C K A K O D E N ? 2 /2