|55| Ludvika - Fagersta - Västerås (

|55|
Ludvika - Fagersta - Västerås (-Stockholm)
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
km
46
62
73
82
93
95
95
108
118
132
139
150
165
175
175
210
237
237
275
282
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
fr
t
t
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta Norra
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Västerås C
Enköping
Bålsta
Bålsta
Sundbyberg
Stockholm C
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
fr
t
t
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta Norra
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Västerås C
Enköping
Bålsta
Bålsta
Sundbyberg
Stockholm C
TiB / SJ
SJ
SJ
Reg
2
8021
Reg
711
M-F
27/2-3/7
14/8-9/12
M-L
1
2
  5.25
|
  5.30
  5.40
  5.47
  5.56
  6.02
  6.10
  6.19
  6.25
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
8051
8003
4/3-2/7
19/8-9/12
L,SoH
M-F
8
  8.02
  8.15
  8.24
  8.31
  8.40
  8.43
  8.45
  8.56
  9.07
  9.16
  9.22
  9.30
  9.39
  9.45
  9.52
10.05
10.17
10.17
10.42
10.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
2
SJ
SJ
Reg
711
8001
8001
3/7-11/8
M-F
M-F
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
719
4
TiB / SJ
TiB / SJ
TiB / SJ
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
2
2
2
719
8023
8047
8047
8049
8049
4/7-12/8
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
8/7-5/8
Reg
27/2-3/7
14/8-9/12
M-L
M-L
5
p
6.38
6.51
7.03
7.03
7.27
7.35
TiB / SJ
2
4/7-11/8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TiB / SJ
Alla tåg Västerås-Stockholm tab 57 / 57B
a
  6.38
  6.51
  7.03
  7.10
  7.55
  8.05
6.07
6.20
6.29
6.36
6.45
6.48
6.50
7.00
7.07
7.16
7.22
7.30
7.39
7.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
3
SJ
Reg
727
6.07
6.20
6.29
6.36
6.45
6.48
6.50
7.00
7.07
7.16
7.22
7.30
7.39
7.45
8.10
8.23
8.35
8.35
8.57
9.05
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
8025
8053
27/2-1/7
14/8-9/12
M-L
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
L,SoH
2
6
9
8.07
8.20
8.29
8.36
8.45
8.48
8.50
9.00
9.07
9.16
9.22
9.30
9.39
9.45
  9.45
|
  9.50
10.00
10.07
10.16
10.22
10.30
10.39
10.45
10.40
10.53
11.05
11.05
11.27
11.35
p
a
8.40
8.53
9.05
9.05
9.27
9.35
9/7-6/8
L
a
  8.40
  8.53
  9.05
  9.10
  9.55
10.05
SJ
Reg
SoH
168
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.33
7.46
7.54
8.02
8.10
8.13
8.15
8.27
8.33
8.42
8.51
8.58
9.06
9.11
  8.10
|
  8.15
  8.27
  8.33
  8.42
  8.51
  8.58
  9.06
  9.11
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.48
8.01
8.09
8.17
8.25
8.28
8.31
8.43
8.49
8.58
9.03
9.10
9.18
9.23
  8.25
|
  8.31
  8.43
  8.49
  8.58
  9.03
  9.10
  9.18
  9.23
  9.40
  9.53
10.05
10.05
10.27
10.35
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
8005
4/7-13/8
Dagl
M-F
SJ
TiB / SJ
Reg
8027
2
735
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
8055
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
L,SoH
SJ
a
SJ
Reg
Reg
172
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
10.07
10.20
10.29
10.36
10.45
10.48
10.50
11.00
11.07
11.16
11.22
11.30
11.39
11.45
11.40
11.53
12.05
12.05
12.27
12.35
a
a
11.40
11.53
12.05
12.10
12.55
13.05
3
3
3
11.45
|
11.50
12.00
12.07
12.16
12.22
12.30
12.39
12.45
  9.40
  9.53
10.05
10.10
10.55
11.05
3
3
3
TiB / SJ
2
172
8007
4/7-13/8
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
Dagl
6
  9.48
10.01
10.10
10.17
10.26
10.29
10.32
10.42
10.49
11.03
11.09
11.17
11.26
11.32
M-F
p
3
168
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
4/7-11/8
7
3
Reg
10160
27/2-2/7
14/8-8/12
M-F,SoH
3
SJ
SJ
Reg
164
13/8
6
  7.45
|
  7.50
  8.00
  8.07
  8.16
  8.22
  8.30
  8.39
  8.45
 
 
 
 
 
 
12/8
SJ
Reg
6
11.48
12.01
12.10
12.17
12.26
12.29
12.32
12.42
12.50
13.03
13.09
13.17
13.26
13.32
p
12.53
13.06
13.18
13.18
13.42
13.53
a
12.45
|
12.50
13.00
13.07
13.16
13.22
13.30
13.39
13.45
13.40
13.53
14.05
14.05
14.27
14.35
a
13.40
13.53
14.05
14.10
14.55
15.05
p
3
3
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Går ej 27/2.
Går även 14/4, 4/11.
Buss som ersätter tåget p g a banarbete. Bussar körs Bålsta-Sundbyberg samt Bålsta-Stockholm Cityterminalen.
Tågnr 787 Västerås C-Stockholm C.
Går även 4/11.
Går ej 26/5, 5/6.
Går ej 14/4, 4/11.
Går ej 16/4, 17/4, 24/6.
Går ej 15/4.
© Samtrafiken i Sverige AB
1
Reservation för ändringar
|55|
Ludvika - Fagersta - Västerås (-Stockholm)
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
fr
t
t
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta Norra
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Västerås C
Enköping
Bålsta
Bålsta
Sundbyberg
Stockholm C
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
fr
t
t
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta Norra
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Västerås C
Enköping
Bålsta
Bålsta
Sundbyberg
Stockholm C
SJ
TiB / SJ
Reg
2
743
8031
27/2-1/7
14/8-9/12
Dagl
M-F
10
SJ
TiB / SJ
Reg
2
791
8057
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
Reg
176
TiB / SJ
Reg
11
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
176
SJ
8009
11
2
795
4/7-13/8
Dagl
TiB / SJ
Reg
2
8033
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
M-F
M-F
SJ
TiB / SJ
Reg
797
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
Reg
799
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
a
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
2
8035
8063
8061
8/7-13/8
4/3-2/7
19/8-9/12
L,SoH
M-F
L,SoH
14.45
|
14.50
15.00
15.07
15.16
15.22
15.30
15.39
15.45
15.40
15.53
16.05
16.05
16.27
16.35
TiB / SJ
6
a
SJ
15.40
15.53
16.05
16.10
16.55
17.05
3
3
TiB / SJ
Reg
184
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
a
17.48
18.01
18.09
18.17
18.25
18.28
18.31
18.43
18.49
18.58
19.03
19.10
19.18
19.23
p
3
SJ
Reg
15.07
15.20
15.29
15.36
15.45
15.48
15.50
16.00
16.07
16.16
16.22
16.30
16.39
16.45
16.10
16.23
16.35
16.35
16.57
17.05
SJ
TiB / SJ
Reg
Reg
8059
10180
10180
8011
4/3-2/7
19/8-9/12
L,SoH
8/7-13/8
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
L,SoH
2
L,SoH
Reg
184
8013
4/7-13/8
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
Dagl
TiB / SJ
2
767
8037
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
M-F
6
15.48
16.01
16.10
16.17
16.26
16.29
16.32
16.42
16.49
17.03
17.09
17.17
17.26
17.32
17.10
17.23
17.35
17.35
17.57
18.05
a
SJ
2
13
17.07
17.20
17.29
17.36
17.45
17.48
17.50
18.00
18.07
18.16
18.22
18.30
18.38
18.45
SJ
2
12
13.48
14.01
14.10
14.17
14.26
14.29
14.32
14.42
14.49
15.03
15.09
15.17
15.26
15.32
15.10
15.23
15.35
15.35
15.57
16.05
a
SJ
18.10
18.23
18.35
18.35
18.57
19.05
SJ
6
13.07
13.20
13.29
13.36
13.45
13.48
13.50
14.00
14.07
14.16
14.22
14.30
14.39
14.45
14.40
14.53
15.05
15.05
15.27
15.35
L,SoH
Alla tåg Västerås-Stockholm tab 57 / 57B
SJ
17.40
17.53
18.05
18.05
18.27
18.35
a
SJ
SJ
Reg
188
16.45
|
16.50
17.00
17.07
17.16
17.22
17.30
17.39
17.45
Reg
14
27/2-3/7
14/8-8/12
M-F
188
a
17.40
17.53
18.05
18.10
18.55
19.05
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
8039
8041
p
3
3
3
4/7-11/8
M-F
M-F
M-F
20.37
|
20.50
21.00
21.07
21.16
21.22
21.30
21.39
21.45
21.07
21.20
21.29
21.36
21.45
21.48
21.50
22.00
22.07
22.16
22.21
22.30
22.39
22.45
6
17.48
18.01
18.10
18.17
18.26
18.29
18.32
18.42
18.52
19.01
19.07
19.15
19.24
19.30
18.45
|
18.50
19.00
19.07
19.16
19.22
19.30
19.39
19.45
19.40
19.53
20.05
20.05
20.27
20.35
a
19.40
19.53
20.05
20.10
20.55
21.05
3
3
3
19.07
19.20
19.29
19.36
19.45
19.48
19.50
20.00
20.08
20.16
20.22
20.30
20.39
20.45
p
20.40
20.53
21.05
21.05
21.27
21.35
a
21.40
21.53
22.05
22.05
22.27
22.35
a
21.40
21.53
22.05
22.10
22.55
23.05
p
3
3
3
3 6 10 11 12 13 14 Buss som ersätter tåget p g a banarbete. Bussar körs Bålsta-Sundbyberg samt Bålsta-Stockholm Cityterminalen.
Går ej 26/5, 5/6.
Går ej 16/4, 30/4, 24/6.
Tågnr 10176 SoH.
Går ej 23/6.
Går ej 14/4-16/4, 23/6.
Tågnr 186 27/2-26/5.
© Samtrafiken i Sverige AB
2
Reservation för ändringar
|55|
(Stockholm-) Västerås - Fagersta - Ludvika
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
TiB / SJ
Tågnummer
Period
0
7
45
45
72
107
107
117
132
143
150
164
174
187
187
189
200
209
220
236
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
Stockholm C
Sundbyberg
Bålsta
Bålsta
Enköping
Västerås C
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta Norra
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
8002
Stockholm C
Sundbyberg
Bålsta
Bålsta
Enköping
Västerås C
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta Norra
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
SJ
708
M-F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
8022
27/2-3/7
14/8-8/12
M-F
 
 
 
 
 
 
5.55
6.02
6.22
6.22
6.36
6.50
7.15
7.21
7.30
7.38
7.44
7.53
8.00
8.10
|
  8.14
SJ
TiB / SJ
2
167
8052
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
L,SoH
SJ
Reg
724
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
5
  9.25
  9.32
  9.52
  9.52
10.06
10.20
 
 
 
 
 
 
10.07
10.14
10.40
10.40
10.54
11.08
p
10.29
10.35
10.44
10.52
10.58
11.07
11.14
11.24
11.29
11.32
11.41
11.48
12.04
12.18
6.55
7.02
7.22
7.22
7.36
7.50
8004
TiB / SJ
2
2
163
M-F
  6.50
  7.00
  7.45
  7.52
  8.06
  8.20
SJ
8028
8008
171
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
4/7-13/8
4
4
a
171
Dagl
10.50
11.00
11.45
11.52
12.06
12.20
12.15
12.21
12.30
12.38
12.44
12.53
13.00
13.10
|
13.14
1
Reg
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
11.15
11.21
11.30
11.38
11.44
11.53
12.00
12.10
|
12.14
1
8050
2
 
 
 
 
 
 
7.25
7.32
7.52
7.52
8.06
8.20
TiB / SJ
1
1
1
a
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
786
11.25
11.32
11.52
11.52
12.06
12.20
8026
716
8006
L,SoH
27/2-1/7
14/8-9/12
M-L
3
4
4
2
 
 
 
 
 
 
p
7.55
8.02
8.23
8.23
8.38
8.56
TiB / SJ
2
8054
8030
M-F
  9.15
  9.21
  9.30
  9.38
  9.44
  9.53
10.00
10.10
|
10.14
SJ
13.15
13.21
13.30
13.38
13.44
13.53
14.00
14.10
14.12
14.15
14.24
14.31
14.40
14.54
  8.50
  9.00
  9.45
  9.52
10.06
10.20
SJ
8010
175
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
4/7-13/8
2
4
175
Dagl
12.50
13.00
13.45
13.52
14.06
14.20
a
Dagl
1
1
1
TiB / SJ
Reg
27/2-1/7
14/8-9/12
M-L
14.15
14.21
14.30
14.38
14.44
14.53
15.00
15.10
|
15.14
M-F
10.15
10.21
10.30
10.38
10.44
10.53
11.00
11.10
11.12
11.15
11.24
11.31
11.40
11.54
SJ
p
167
4/7-13/8
p
Reg
2
732
8.25
8.32
8.52
8.52
9.06
9.20
a
TiB / SJ
Reg
12.25
12.32
12.52
12.52
13.06
13.20
p
 
 
 
 
 
 
p
SJ
Reg
2
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
2
12.29
12.35
12.44
12.52
12.58
13.07
13.14
13.24
13.29
13.32
13.41
13.48
14.04
14.18
TiB / SJ
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
TiB / SJ
L,SoH
SJ
Reg
2
  8.29
  8.35
  8.44
  8.52
  8.58
  9.07
  9.14
  9.24
  9.29
  9.32
  9.41
  9.48
10.04
10.18
SJ
6
1
SJ
Reg
2
27/2-3/7
14/8-9/12
M-L
8.15
8.21
8.30
8.38
8.44
8.53
9.00
9.10
9.12
9.15
9.24
9.31
9.40
9.54
Reg
p
TiB / SJ
163
M-L
p
a
SJ
Reg
4/7-12/8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TiB / SJ
SJ
Reg
2
782
M-F
 
 
 
 
 
 
 
 
TiB / SJ
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
p
6.15
6.21
6.30
6.38
6.44
6.53
7.00
7.10
7.12
7.15
7.24
7.31
7.40
7.54
Reg
SJ
Reg
2
708
M-F
  5.20
  5.30
  6.15
  6.22
  6.36
  6.50
TiB / SJ
Reg
4/7-11/8
Dagar
Går även / Går ej
km
SJ
Reg
2
Alla tåg Stockhoplm-Västerås tab 57 / 57B
1
1
1
2
7
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
13.25
13.32
13.52
13.52
14.06
14.20
8056
L,SoH
p
14.29
14.35
14.44
14.52
14.58
15.06
15.14
15.24
15.29
15.32
15.41
15.48
16.04
16.18
1
2
3
4
5
6
7
Buss som ersätter tåget p g a banarbete. Bussar körs Stockholm Cityterminalen-Bålsta och Sundbyberg-Bålsta.
Går även 14/4, 4/11.
Går ej 15/4-17/4, 24/6.
Går ej 26/5, 5/6.
Går ej 24/6.
Anslutning till tåg 8028 (avg 11.15 mot Fagersta).
Tågnr 10175 M-F 27/2-26/5.
© Samtrafiken i Sverige AB
3
Reservation för ändringar
|55|
(Stockholm-) Västerås - Fagersta - Ludvika
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
Dagar
Går även / Går ej
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
Stockholm C
Sundbyberg
Bålsta
Bålsta
Enköping
Västerås C
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta Norra
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
27 feb 2017-9 dec 2017
Uppdaterad 27 feb 2017
Tågnummer
Period
fr
fr
t
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
TiB / SJ
SJ
SJ
Reg
2
8032
740
M-F
SJ
8012
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
SJ
Reg
2
788
4/7-11/8
M-F
TiB / SJ
Reg
Alla tåg Stockhoplm-Västerås tab 57 / 57B
179
8
27/2-3/7
14/8-9/12
Dagl
M-F
TiB / SJ
Reg
199
SJ
9
8058
8034
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
L,SoH
SJ
Reg
2
790
8/7-13/8
L,SoH
TiB / SJ
Reg
2
792
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
M-F
TiB / SJ
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
2
8036
8060
8060
183
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
11/6-2/7
5/3-6/6
20/8-3/12
SoH
7/8-11/8
SoH
4
13.50
14.00
14.45
14.52
15.06
15.20
1
1
1
14.55
15.02
15.22
15.22
15.36
15.50
15.25
15.32
15.52
15.52
16.06
16.20
p
15.15
15.21
15.30
15.38
15.44
15.53
16.00
16.10
16.12
16.15
16.24
16.31
16.40
16.54
16.15
16.21
16.30
16.38
16.44
16.53
17.00
17.10
|
17.14
SJ
TiB / SJ
Reg
2
183
8062
4/7-13/8
8/7-13/8
Dagar
Går även / Går ej
Dagl
L,SoH
Stockholm C
Sundbyberg
Bålsta
Bålsta
Enköping
Västerås C
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta Norra
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
16.50
17.00
17.45
17.52
18.06
18.20
SJ
Reg
794
14.50
15.00
15.45
15.52
16.06
16.20
1
1
a
TiB / SJ
TiB / SJ
2
2
8070
8072
4/3-1/7
19/8-9/12
L
8/7-12/8
M-F
L
SJ
TiB / SJ
Reg
17.55
18.02
18.22
18.22
18.36
18.50
1
1
18.29
18.35
18.42
18.48
18.54
19.03
19.11
19.21
19.25
19.28
19.37
19.44
19.53
20.06
p
19.15
19.21
19.30
19.38
19.44
19.53
20.00
20.10
20.12
20.15
20.24
20.31
20.40
20.54
18.07
18.14
18.40
18.41
18.54
19.08
19.15
19.21
19.30
19.37
19.43
19.52
20.00
20.10
20.14
20.17
20.26
20.33
20.42
20.56
796
18.55
19.02
19.22
19.22
19.36
19.50
p
19.15
19.21
19.30
19.37
19.43
19.52
20.00
20.10
20.14
20.17
20.26
20.33
20.42
20.56
SJ
SJ
Reg
2
8014
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
18.15
18.21
18.30
18.37
18.43
18.52
19.00
19.10
|
19.14
764
27/2-3/7
14/8-8/12
M-F,SoH
4
13
20.25
20.32
20.52
20.52
21.06
21.20
p
20.15
20.21
20.30
20.38
20.44
20.53
21.00
21.10
|
21.14
a
764
4/7-11/8
M-F
17.03
17.11
17.40
17.40
17.53
18.08
18.15
18.21
18.30
18.37
18.43
18.52
19.00
19.10
19.14
19.17
19.26
19.33
19.42
19.56
p
TiB / SJ
Reg
764
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
a
SJ
Reg
M-F
10
p
17.15
17.21
17.30
17.38
17.44
17.52
18.00
18.10
18.12
18.15
18.24
18.31
18.40
18.54
12
1
16.55
17.02
17.24
17.24
17.38
17.56
p
16.29
16.35
16.44
16.52
16.58
17.06
17.14
17.24
17.29
17.32
17.41
17.48
18.04
18.18
2
11
15.55
16.02
16.22
16.22
16.36
16.50
1
TiB / SJ
8038
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
p
SJ
Reg
2
15
27/2-30/6
14/8-8/12
M-F
8040
4/7-11/8
M-F
17.07
17.14
17.40
17.40
17.53
18.08
18.15
18.21
18.30
18.37
18.43
18.52
19.00
19.10
19.14
19.17
19.26
19.33
19.42
19.56
p
SJ
16.45
16.50
17.45
17.52
18.06
18.20
1
1
1
TiB / SJ
Reg
2
768
8042
27/2-1/7
14/8-9/12
M-L
M-F
2
p
20.50
21.00
21.45
20.52
21.06
21.20
1
1
1
14
20.25
20.32
20.52
20.52
21.06
21.20
21.27
21.33
21.41
21.50
21.56
22.08
22.15
22.25
22.27
22.30
22.39
22.46
22.55
23.09
21.25
21.32
21.52
21.52
22.06
22.20
p
21.27
21.33
21.41
21.50
21.56
22.08
22.15
22.25
22.27
22.30
22.39
22.46
22.55
23.09
p
16
22.27
22.33
22.42
22.50
22.56
23.05
23.12
23.22
|
23.27
a
1 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Buss som ersätter tåget p g a banarbete. Bussar körs Stockholm Cityterminalen-Bålsta och Sundbyberg-Bålsta.
Går även 14/4, 4/11.
Går ej 26/5, 5/6.
Tågnr 10179 M-F 27/2-25/5, Tågnr 199 L samt 14/4, 4/11. Tågnr 10199 SoH utom 14/4, 4/11. Tågnr 10199 F 18/8-8/12.
Tågnr 10199 13/8.
Går ej 14/4, 16/4, 4/11.
Går ej 7/8-11/8.
Går ej 15/4, 23/6. Går även 4/11.
Går ej 14/4, 16/4, 30/4, 24/6, 4/11.
Anslutning till tåg 8040 (avg 21.27 mot Ludvika).
Tågnr 8040 Västerås C-Ludvika .
Anslutning M-F till tåg 8042 (avg 22.27 mot Fagersta).
© Samtrafiken i Sverige AB
4
Reservation för ändringar