Schema för skolskjuts till korttids och fritids

Schema skolskjuts - särskilda skjutsar,
gäller till korttids och/eller hemfritids
Elevens namn:
Personnr (ååmmdd):
Önskat startdatum: ________________________
udda vecka
torsdag
fredag
måndag
tisdag
onsdag
Till plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
måndag
tisdag
onsdag
Till plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
Till plats
jämn vecka
torsdag
fredag
Från plats
Till plats
Är schemat regelbundet och ska ligga löpande, fyll i veckonummer eller datum nedan.
Är schemat oregelbundet, använd istället mallen på nästa sida.
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____
___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
Vecka_____ ___ / ___ - ___ / ___
___ / ___ - ___ / ___
Tänk på att vi har en handläggningstid på upp till 10 dagar.
Anmälan skickas till Utbildningsförvaltningen, Barn- och elevadministrationen,
Box 1002, 561 24 Huskvarna
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Februari 2017
Schema
Elevens namn:___________________________________
Vecka___
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
Till plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
Till plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
Till plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
Till plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
skolan
skolan
skolan
skolan
skolan
Från plats
Till plats
Vecka___
Från plats
Till plats
Vecka___
Från plats
Till plats
Vecka___
Från plats
Till plats