Upptäckarna och Äventyrarnas föräldramöte

Föräldramöte för Upptäckare och Äventyrare
1/3 – 2017 kl. 18:00 i Örjanshus
Välkomna på föräldramöte!
Vi kommer bland annat prata om S:t Georg, Scoutcraft, sommarläger och
mycket annat.
Det är viktigt för oss på scouterna att så många föräldrar som kan
kommer på detta föräldramötet eftersom vi har viktig information till er.
Vi vill också få möjlighet att få ert perspektiv på hur barnen upplever vår
verksamhet.
Det är mycket som händer under våren och för att vi
skall kunna genomför allt på bästa sätt för era barn är
det viktigt att få hjälp från er föräldrar!
Vi kommer också berätta om andra aktiviteter som
händer under våren och sommaren.
På mötet kommer det att serveras kaffe, te och lite
tilltugg.
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!