Domarutbildningar och antal starträtter för föreningar 2017/2018

Domarutbildningar och
antal starträtter för föreningar 2017/2018

Observera att alla föreningar ansvarar själva för att ha det antal domare som
krävs för att kunna tävla under tävlingsåret. Tävlingsår är detsamma som
kalenderår, dvs. vår-höst. Tänk på att grencuperna räknas som 1 start/gren.
- Har man 1-5 starter krävs ingen domare.
- Har man 6-14 starter krävs 1 domare.
- Har man 15 eller fler starter krävs 2 domare.

Regionens domarutbildningar är nu reviderade av Gymnastikförbundet vilket
innebär att man på ett bättre sätt kan ta sig från Steg 1 till Steg 2. Detta
medför att det inte längre känns befogat att ha en Steg 1,5 utbildning i
regionen.
Förberedande Steg 1 - Efter genomförd steg 1 utbildning är man inte domare
utan man behöver gå vidare till steg 2 för att kunna döma på regionstävlingar,
dock är steg 1 ett krav för att kunna gå vidare till steg 2. Däremot kommer vi
ge er som vill möjlighet att döma på Basstegen. OBS! Gäller enbart de som
gått Steg 1 f o m Juni 2017 (då det blir ett tillägg på Steg 1-utbildningen) Vill
man prova på att döma på Basstegen anmäler man själv detta via mail till
[email protected] OBS! Dock får föreningen inte tillgodoräkna de som
enbart dömer på basstegen som domare (vad gäller starträtter) utan denna
möjlighet ges enbart för att man ska få testa på och kanske sedan vilja ta
steget och gå Steg 2 utbildningen.
Steg 1,5 – Denna utbildning kommer inte finnas mer. De som i år gått Steg 1,5
kommer få lov att döma på Basstegen och Mellansstegen i de delar man är
godkända i under 2017/2018 och tillgodoräkna sig som föreningsdomare (vad
gäller starträtter). Under dessa 2 år måste man dock gå en Steg 2 utbildningen
för att få fortsätta döma 2019 och tillgodoräkna sig som föreningsdomare.
Steg 2 – Då man gått denna utbildning får man döma på alla regionens
tävlingar. För de som gått den här utbildningen, men inte är godkänd i alla
delar, bör man göra omprov inom 1 år. Datum/tid och plats bestäms i samråd
med Christel på [email protected] Ni erbjuds även att få sitta
bredvid på tävling i den delen för att träna er mer. Önskar ni det maila Christel.
/Trupptävlingskommittén i Syd