på Storel

Aktuellt
TEMA: GARAGE
MARS 2017
på Storel
Vanderbildt
dome-kamera
Sid 5
Vidareutbildning
inom KNX och
Smarta Hus gav
nya jobb
Sid 8–9
Argus rörelsevakt
Sid 6
Lysrör CoreLine
Blybatteriladdare
Sid 3
Sid 19
Vintern är härlig med snö och gnistrande
soliga dagar! När det blir mörkt, kallt och blött
är det skönt att kunna gå torrskodd och trygg
från bilen till hemmet. Då uppskattar vi alla
smarta garagelösningar för både parkeringsoch villagaraget.
Här presenterar vi koncept som tagits fram för
att ge optimala och trygga lösningar för både
stora parkeringshus och småhus. Du hittar
smarta och energibesparande belysningslösningar, värme, laddare liksom säkerhetslösningar i form av lås och brandlarm. Allt för att
hjälpa dina kunder få bra lösningar i garagen!
Våra leverantörer:
Parkeringsgaraget
SKÖNA HÄRLIGA VINTER!
Bra för miljön
Framtidssäkrade vägg- och takarmaturer med
verktygslös utbytbar LED-platta med alla elektriska
komponenter, drivdon och sensorer. Plafonden är
försedd med en LED-platta som sitter med snabbkoppling, så verktygslöst LED-byte görs enkelt.
Armaturerna finns med eller utan sensor. På alla
EcoLED Maxi armaturerna kan ljusnivån enkelt
ställas in i tre olika max nivåer, 2000, 1500 eller
1000 lumen. Sensorarmaturerna programmeras
enkelt av den som gör installationen.
75 014 27
75 014 33
2
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
EcoLED maxi IP44 23W
EcoLED maxi IP44 23W Sensor
Lysrör 2.0
LED-serien CoreLine Waterproof kan användas för att ersätta
traditionell lysrörsbelysning från 18 till 58 W. Fästen för takmontage
och pendlingskrokar ingår i installationen. Kan göras slagtålig genom att
montagefästena förses med ytterligare skruvar. Överkopplingsbar.
72 912 04
72 912 08
72 120 66
CoreLine Kapslad IP65 WT120C LED40S/840*PSU L1200
CoreLine Kapslad IP65 WT120C LED60S/840 *PSU L1500
CoreLine Kapslad IP65 WT120C LED60S/840 *PSU Överkopplingsbar 5x2,5mm L1500
Ljusstark LED
LED-väggarmatur med symmetrisk ljusbild och en
färgtemperatur på 3000K. Tillverkad i polykarbonat.
IP-klass 65, för utomhusbruk där mycket ljus krävs.
77 021 88
77 021 89
Pondus I vägg LED Pondus II vägg LED 77 021 89
77 021 88
Robust och
underhållsfri
Vägg- och takarmaturer IP65 med verktygslös utbytbar LED-platta och sensorer. Armaturernas opala
skärm i polykarbonat är vandalsäker. Stommen är
producerad i pressgjutet aluminium med en unik ytbehandling som ger en underhållsfri yta. Varianter finns
med helt ren, med ögonlock eller kors. Färg vit, silver
eller grafit. Energiklass A+.
77 015 13
77 015 16
Zebra säker LED 12W IP65 Silver
Zebra säker LED 12W IP65 Silver sensor
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 3
Installatörsdröm
AVR320 är en stilren armatur med många möjligheter både vad gäller
teknik och utseende. Särskild vikt har lagts vid att göra armaturen
lätt att montera. En bajonettinlösning med patenterad centrumring
underlättar monteringen både vid tak- och väggmontage.
Zebra Zignal IP65
Enkelsidig nödbelysningsarmatur med eller utan pikto­
gram, omkopplingsbar för permanent- eller beredskapsdrift. Armaturen är utrustad med LED-ljuskälla och
inbyggt nödljusaggregat med NiMH-batteri. Vit armaturstomme med en transparent kupa i polykarbonat.
Montage: Armaturen monteras inomhus dikt vägg eller tak.
Kabelingångar finns på vardera gaveln och en på botten­
delen av armaturen, den är genomkopplingsbar och batteriets kontakter är anslutna från fabrik. Komplett med
piktogramset. Läsavstånd 20 meter.
Manuellt test: Zebra Zignal 65 har en driftindikering via en
grön lysdiod i fronten märkt ”CHARGE” och en testknapp
för manuellt test i armaturen märkt ”TEST”.
73 417 44
4
Zebra Zignal IP65
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
75 025 55
AVR320 LED 14W/840 PIR on/off med RF (radio)
Nödljus inomhus
Excellence II är nödbelysningsarmatur för inomhusbruk.
Armaturen kan monteras med eller utan hänvisnings­
piktogram och erbjuds i enkelsidigt utförande för tak,
vägg eller halvinfällt montage. Den kan fås som omkopplingsbar armatur för permanent-/beredskapsdrift eller i
variant för centralmatad drift. En mångsidig modell som
genom sitt ”plug-in” utförande är mycket installationsoch underhållsvänlig.
73 418 00
Excellence LED
Mer än du behöver
För mindre än du tror
Eventys är en serie integrerade IP-övervakningskameror och NVRenheter från Vanderbilt. Eventys bevisar att förstklassig övervakning inte
längre behöver vara dyr eller komplex.
Med inbyggd PoE, automatisk IP-adresstilldelning och identifiering
av enheten är Eventys det enklaste och mest kostnadseffektiva över­
vakningssystemet som finns att installera och använda.
Eventys tydliga plug & protect-filosofi i tre steg innebär att du helt enkelt
hittar den kamera som passar dina behov, och sedan väljer du NVR. Du
vet att de fungerar ihop från första början, nästan direkt vid leverans.
Komplettera med en valfri hårddisk på 1, 2, 4TB se tex 63 896 74.
63 848 60
63 848 61
63 848 62
63 848 63
63 848 64
63 848 65
63 848 66
63 848 67
63 848 68
63 848 69
63 848 78
63 848 79
63 848 80
63 848 81
63 848 82
63 848 83
Vandalsäker fast dome, 1.3MP
Fast dome, IR, WD, 2MP
Vandalsäker bullet, IR, 2MP
Vandalsäker fast dome, IR, 2MP
Vandalsäker varif.dome, IR, 2MP
Bulletkamera, varifokal, IR, 2MP
Vandals. varif.dome, IR, WD, 2MP
Vandalsäker varif.dome, IR, 1MP
4-kanals NVR, PoE, Larm
8-kanals NVR, PoE, Larm
Kopplingsdosa till CPMS2010-VIR
Stolpfäste till Eventys domekameror
Vinklat takfäste för Eventys IR-domekameror
Väggfäste för Eventys-VIR domekameror
Väggfäste för Eventys-VIR Infällnadsfäste för Eventys VIR-domekameror
Välj kamera... ..Välj NVR... ..Sedan är det bara Plug & Protect!
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 5
Ladda bilen
Laddstationen som är redo för att möta framtidens krav. Laddstationen
är bestyckad med 2st Typ 2 EV-uttag och finns i utförande 16A, 32A, 1
och 3-fas, med eller utan mätare. Laddstationen har integrerade säkringar
och jordfelsbrytare för varje uttag. I 3-fas utförande är laddaren försedd
med jordfelsbrytare typ B. Elektronik och säkringar är placerade bakom
berörings­skydd och kan återställas av personal utan installationsbehörighet. Laddstationen kan bestyckas med RFID-läsare och mobil 3G alt. Ladd­
stationen kan skruvas fast i betongunderlag el. dyl.
24 498 80
24 498 88
24 496 13
LADDST 2EV 3,7KW U MÄT
LADDST 2EV 11KW M MÄT LAN
GOLVFUNDAMENT FÖR LADDSTOLPE GFV
24 519 77
24 519 78
24 519 81
UNIV. LADDSTOLPSFUNDAMENT
GJUTJÄRNSLOCK
*ADAPTER TILL GARO LS4
Fundament för publik eller utsatt miljö*
Pulverlackerad ståladapter till universellt laddstolpsfundament (Unimi-1base)
avsedd för laddstolpe. Monteras i toppen av universellt laddstolpsfundament
(Unimi-1Base) och fästs till fundamentet med FZV M12x90 mm skruv och
glidbricka (medföljer adapterleverans). Adaptern är designad att ge vika vid
fordonskollision med stolpen om fundamentet är korrekt installerat i marken.
Lösa laddkablar: 24 497 87
LADDKABEL T1-T2 16A 230V
24 497 88
LADDKABEL T2-T2 16A 230V
Spara energi
med närvarostyrd
belysning via KNX
I källargaraget och trappuppgångar är ofta belysningen
tänd dygnet runt, oavsett om det finns folk där eller ej.
Med rörelsevakter och smart styrning kan man reducera
energislöseriet med ytterligare 30–50%. Ljuset kan anpassas till infallande dagsljus och tänds upp i de områden där
det behövs. Det kan också fungera som en vägvisare in
eller ut från lokalen.
17 594 45
KNX närvarodetektor
Standard PV
6
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
17 594 47
KNX närvarodetektor 360
LJUSREG/IR PV
Ljusrelä
med fördröjning
Sköljtät kapslat, IP54. Luxtalet är från fabriken inställt
för normala ljusförhållande (10 lux). Genom vridning av
bländar­skivan kan luxvärdet förändras. Kåpa av ljusgrå eller
polarvit termoplast med membrannipplar för genomgående
ledningsinföring.
13 152 10
Argus Ljusrelä 2300
fördr lgr
Lättare för dig att sälja
laddlösningar
Utvecklingen av laddinfrastrukturen för elbilar går fort framåt. Därför blir det också
allt viktigare att kunna erbjuda smarta lösningar som möter det växande behovet av
laddning. Rexel (Storel), CLEVER och GARO har nu inlett ett samarbete för att kunna
erbjuda marknadens bästa lösningar inom laddning av el- och laddhybridbilar i Sverige.
Förra året ökade försäljning med 90% av
el och laddhybridbilar och trenden verkar
hålla i sig. Fler och fler upptäcker den sköna
känslan att köra på el till en lägre kostnad
och dessutom bidra till klimatomställningen.
Fler och fler bilmärken kommer och idag
finns det laddhybrider från de flesta tillverkar och rena elbilar från några. Det finns
också ett förslag på regeringens bord om ett
bonus malus system som kommer göra rena
fossildrivna bilar betydligt dyrare att äga
vilket kommer driva marknaden ytterligare.
I takt med att antalet fossilfria bilar ökar
kommer också efterfrågan på att ”tanka” el
och utbyggnaden av laddplatser kommer
öka kraftigt. Det kostar pengar att tanka sin
bil oavsett om man fyller den med diesel
eller el och därför kommer uppkopplade
laddstolpar vara ett måste.
Vi på Storel vill göra det enkelt för dig som
kund och därför har vi inlett ett trapartssamarbete tillsammans med tjänsteföretaget CLEVER och Garo där vi erbjuder vi ett
stort sortiment med laddstolpar för normal,
destinations- och snabbladdning med tjänster kopplade till produkterna.
Trepartssamarbetet innebär en smart paketering av GAROs produkter och CLEVERs
tjänster som sedan levereras via Storel.
Därmed kan företagen tillsammans erbjuda
marknadens bästa sortiment av produkter,
tjänster och installation inom laddsystem
och paketera erbjudanden som är attraktiva
för marknaden.
• Genom samarbetet kan installatören nu
erbjuda kunden en smart uppkopplad
laddstation. Detta möter inte
bara den ökande efterfrågan
på marknaden av en enkel och
smidig laddlösning utan underlättar även installatörens arbete
avsevärt, säger Martin Cederström, Marknad och Affärsutvecklingschef Rexel.
Sveriges ledande laddoperatör
CLEVER har Sveriges största
publika laddnätverk och gör det
lätt för kommunala aktörer, företag och privatpersoner att köra
elbil. Företaget erbjuder laddning i
anslutning till hemmet, arbetsplatsen samt vid exempelvis butiker,
hotell och restauranger via sitt rikstäckande laddnätverk. CLEVER ägs
av de tre energibolagen Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping
och Jämtkraft och finns även i
Danmark och Tyskland.
CLEVERs tjänstepaket
CLEVERs tjänstepaket gör det enkelt för
den som vill erbjuda laddning. Kunden får
driftsättning, kommunikationslösning samt
ett service- och administrationsavtal. Detta
innebär att CLEVER tar hand om all hantering kring laddningen så som service, drift,
fakturering och kundservice dygnet runt.
— Vi vill göra det så enkelt som
möjligt för den som vill erbjuda
laddning och kan därför sköta all
hantering kring laddningen. Allt
från kontinuerlig övervakning och
att styra laddstationerna på distans till att utföra service på plats
och fakturera slutanvändaren,
säger Nathalie Kinell, marknadschef på CLEVER.
CLEVER kan göra laddstationerna tillgängliga för både
interna och externa användare.
Elbilsförarens huvudsakliga
behov handlar om normalladdning i hemmet eller på
arbetsplatsen d.v.s. där bilen
står parkerad 80-90 procent av
tiden. Detta gör att fastighetsägare och företag i allt större
utsträckning behöver kunna
tillgodose detta behov.
Fäst säkert
Armaturskena och utrustning för skarvning och
uppfästning av ledningsrännor i tak – vi har allt!
11 261 30
11 253 03
11 253 33
11 253 53
11 253 83
11 259 85
Armaturskena w70–70 3M FZS
Bärok/skarv W7–70 SENDZ
Pendelfäste W21 FZS
Pendelskena W32 FZS
Takfäste W31 FZS
Skruvsats W37 FZS
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 7
Framtiden är redan här
Att investera i kompetens utvecklar inte bara den
enskilde medarbetaren utan även företaget. När
kraven på lönsamhet och effektivitet hela tiden
ökar och konkurrensen hårdnar är det viktigt att
hålla kompetensen på en hög nivå.
– Vi började märka att våra
kunder började ställa allt fler
frågor om ”smarta hus” och/eller
KNX. Därför blev det ett självklart steg att vidareutbilda oss
inom detta säger Kim Tildeberg
på Elab.
Storels utbildningar för elinstallatörer (Storelskolan) är perfekt
för den som vill lära sig mer om
till exempel KNX, el/elsäkerhet, larm/säkerhet/passersystem och installationskontroll. Den
förberedande KNX-kursen där gjorde att efterföljande certifieringen gick som en dans.
– Det känns väldigt tryggt att kunna ha ett bollplank för alla
praktiska frågor som dyker upp under tidens gång och där har
de verkligen levererat. Även när vi pratar om support efter
gjorda installationer säger Kim.
Systemet är ju inte bara praktiskt för användarna utan det spar
också pengar och minskar det negativa klimatavtrycket som
konsumtionen av el och värme orsakar. Eftersom kontrollen av
till exempel belysning ligger ute i armaturerna behövs det bara
8
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
dras en kabel till varje enhet. Och ändå behåller man individuell
styrning. Den ökade kontrollen ger alltså inte bara möjligheter
att få en mycket bättre översikt över sin förbrukning utan man
minskar också installationskostnaden. KNX efterfrågas inte
längre bara i offentliga byggnader, det blir allt vanligare att tekniken efterfrågas av privatpersoner.
– Kombihallen i Halmstad är ett av de många projekt vi har varit
inblandade i. Där pågår många olika typer av idrotter till exempel både friidrott och fotboll.
I Kombihallen används lösningen till både belysning, ventilation och passersystem. Det innebär bland annat att lamporna
inte kan tändas innan en behörig person med tagg har passerat
genom en av ingångarna. Å andra sidan sätter belysningen och
ventilationen igång efter ett förprogrammerat system som
passar just den aktiviteten som ska utföras.
Eftersom Storel är en grossist gör vi det lätt för dig som installatör att montera och konfigurera den nya tekniken. När du
handlar av oss garanterar vi dig att du får den bästa mixen av
produkter som passar just din installation. Och att du slipper att
jaga individuell support på ett integrerat system med olika varumärken inblandade. Vi tar ansvar och ger support på alla produkter vi levererar. En trygghet du kan känna dig nöjd med.
Utbildning
ger affärer!
Marknaden växer kraftigt på områden som kameraövervakning och
laddsystem för el- och laddhybrider.
Här finns många affärsmöjligheter
för dig som installatör!
I Storelskolan har vi utbildningar för
dig som vill lära mer om dessa områden. Vi har skapat introduktions­
kurser dels för laddsystem och dels
för kameraövervakning/IP-kameror.
På kursen om laddsystem som är 3
timmar får du bl.a. information och
kunskap om marknad och framtid,
trender samt vilka leverantörer finns
och genomgång olika system och
om drift/övervakning/betalningslösningar.
Kameraövervakning blir alltmer
efterfrågat och även här har vi en
introduktion till kameraövervakning/
IP-kameror. På kursen får du lära dig
om hur IP-baserade kamerasystem
är uppbyggda och om tekniken samt
vilka utmaningar som finns.
Kurserna kostar 495kr per deltagare
och du anmäler dig till din säljare på
Storel. Hela vårt kursprogram hittar
du på vår hemsida.
Välkommen!
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 9
Flexibla brandlarmslösningar
för alla anläggningar
Har du en kravspecifikation på ditt brandlarm som går lite utanför ramarna och kanske kräver en skräddarsydd lösning? Då kan
det heltäckande larmprogrammet från KAMIC Security hjälpa
dig – det innehåller hela spektrat, i allt från enskilda detektorer
till genomtänkta och adresserbara system.
Brandlarmcentralen BC600 passar i dessa sammanhang perfekt
då den genom sin modulära uppbyggnad kan anpassas till varje
enskilt system. Centralen kan successivt byggas på vilket gör den
till en investering för framtiden i alla typer av större anläggningar.
Stor flexibilitet
Centralapparaten har 8 alt. 16 monteringspositioner för installation av olika funktionsmoduler t.ex. adresserbara- eller konventionella slingkort. Välj fritt per slingkort mellan tre av marknadens
olika fabrikat av detektorer: Apollo, System Sensor eller Labor
Strauss. Denna funktion ger dig möjlighet att arbeta med de
produkter du är van vid och ger stora möjligheter vid utbyggnad/
utbyte i befintliga anläggningar. Möjligheten att blanda adressbar och konventionell teknik i samma system, gör det ännu mer
flexibelt vilket är en stor fördel. Med en eller flera brandförsvarsoch larmlagringstablåer görs systemet användarvänligt för både
driftsansvariga och räddningstjänst.
63 013 28
63 013 33
63 013 49
63 013 53
Brandlarmscentral med plats för 16
modulkort 4 sirenutgångar
Brandförsvarstablå till BC600
Optisk rökdetektor adresserbar
till BC600
Värmedetektor adresserbar
Glöm inte att beställa: 16 933 17 BRANDSLÄCKARE 6KG 34A/183B/C
48 017 35 ELQYB 2X0,98 MM RÖD T500
48 017 45 ELQYB 10X2X0,98 MM RÖD T500
10
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
Minikanal
för stark- och
svagströmsledningar
Schneiders 2- och 3-fackskanaler kan kombineras med
en rad tillbehör. Anpassas efter behov. Kanalen är smidig
att installera, byggbar, el- och sabotagesäker. Lämplig för
utomhusmiljö.
11 696 22
11 696 26
11 696 30
Minikanal 12x20 Alu vit R9003
Minikanal 18x20 Alu vit R9003
Minikanal 18x35 Alu vit R9003
Glöm inte att beställa: 15 002 23 KLAMMER BCS-C1 8-12 VIT SKR
15 002 24 KLAMMER BCS-C1 10-14 VIT SKR
15 002 28 KLAMMER BCS-C1 14-18 VIT SKR
En riktig tuffing
Tål höga krav
Schneiders Aqua Stark är en trygg allroundtuffing, som
klarar alla typer av miljöer. Det marknadsunika materialet
i höljet uppfyller Länsförsäkringsbolagens hårda brandkrav
för lantbruk och får med beröm godkänt för sin resistens
mot vegetabiliska oljor och ammoniak. Alltså – tryggt,
långlivat och säkert, oavsett om det gäller restaurang­köket,
verandan eller bondgården.
Schneiders Robust är oslagbara uttag och strömställare.
Robust är en apparatserie konstruerad för att tåla mekaniskt utsatta miljöer såsom skolkorridorer, idrottshallar,
fängelser, offentliga lokaler. och liknande.
18 350 80 Aqua-Stark Vägguttag 16A 2-v Pvit
18 350 21 Aqua-Stark Strömställare 16A trapp P-v
18 350 07 Aqua-Stark Vridströmst 16A 2p P-v
18 326 21 Robust Strömställare trapp
18 326 34 Robust Täckram 1-fack
18 326 07 Robust Vägguttag 1-v inf jord
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 11
Villagaraget
Ladda rätt i garaget
Garos hemmaladdare är framtagen för användning i till
exempel garage och carportar. Fronten har en inbyggd LEDindikering för laddningsstatus. Alla hemmaladdare har en
integrerad så kallad CC-modul som sköter kommunikationen
mellan laddstation och elfordon (mode3 laddning). Hemma­
laddaren finns i utförande 16A (3.7kW) och 32A (7.4kW)
1-fas samt i 3-fas i 32A (22kW).
Samtliga 1-fasladdare är avsäkrade med integrerad
person­skyddsbrytare och finns i versioner med eller utan
energimätare. 3-fasladdare måste avsäkras i matande gruppledning och finns med eller utan Jordfelsbrytare Typ A eller
Typ B. Vid installation måste matande kabel vara dimensionerad för minst den laddström som laddaren är inställd på.
12
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
En mycket användbar och innovativ funktion som är integrerad i laddaren är att laddströmmen kan justeras för att
minska risken att anläggningens huvudsäkring ska lösa
ut. Önskad laddström ställs in på CC-modulen av behörig
installatör vid installationen.
24 497 98
24 498 00
24 497 96
Hemmaladdare 16A 1F T2FK fast kabel.
Hemmaladdare 16A 1F T1FK fast kabel.
Hemmaladdare 16A 1F T2U utan kabel.
Effektiv
garagebelysning
Robust allroundarmatur LED IP44. Vitlackerad plåtstomme och
kupa i klar akryl. Som standard är armaturen överkopplingsbar
med plint i båda ändar. Armaturen passar att appliceras i
industrier, garage/parkeringshus, storkök etc. Som reservdelar/
tillbehör finns LED moduler och kåpor i både klart och opalt.
Armturen finns även i fler utförande med DS= osv. DS = Sensor
med dimfunktion ner till 10%. TS S = Sensor med av/på funktion.
72 108 92
72 108 96
72 108 97
72 108 98
Automatiskt ljus
Rörelsevakt för utanpåliggande montage IP55.
Avkännings­vinkel 220°, räckvidd 12m. Inställbart luxvärde och tidsfördröjning (1, 20, 40, 80sek 3, 8min i
6 fasta steg). 16A AC 230V, cos φ =1. Glödljus max
2000W. Halogenlampor 1200W. Till större lysrörslaster
rekommenderas mellanrelä. Linssystem med tre övervakningszoner och underkrypsskydd 360°. Zoner: 112st
med 448 brytarsegment.
IP44 44W 4K
IP44 44W 3K
IP44 22W 4K
IP44 22W 3K
13 150 82
ARGUS rörelse BASIC 220 PV
Ordning & reda
Kabelfästen Cable Wing kan användas både inomhus
och utomhus och finns både som enkelclips för ensidig
kabelinstallation och som dubbelclips för installation av
kablar och rör på båda sidor. Båda typerna är av polyamid
(nylon) med hög UV-beständighet och hållbarhet. Kabelfästen har antingen en spikplugg för snabbmontering i
betong/tegel eller ingen plugg om t.ex. skruvmontering bör väljas.
15 002 53
15 002 52
15 002 51
15 002 50
Kabelfäste dubbelt med spikplugg
Kabelfäste dubbelt Kabelfäste enkelt med spikplugg
Kabelfäste enkelt AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 13
Enkla anslutningar
MISTRAL normcentral ger installatörer frihet och
flexibilitet att genomföra all typ av eldistribution­
system i bostadshus. Detta breda spektrum av
väggmonterade enheter ger gott om inre utrymme.
S200S är en serie dvärgbrytare med snabbanslutning på lastsidan. Anslutning sker på fronten för ett
så enkelt montage som möjligt samt bästa möjliga
överblick av installationen.
22 004 77
22 004 78
21 011 72
21 011 74
21 011 78
21 011 80
21 027 23
21 601 60
21 600 13
Mistral 1x12
Mistral 2x12
Dvärgbrytare 1x10 snabb
Dvärgbrytare 1x16 snabb
Dvärgbrytare 3x10 snabb
Dvärgbrytare 3x16 snabb
Huvudbrytare
JFB typ A 25A 4-pol
JFB typ B 25A 4-pol
Tillbehör: 21 027 15
21 027 07
Fasskena 60 mod
Ändskydd
Tips: 13 300 21
Astrour
Vägguttag med
monterat schuko
U-56
Bra täthet på såväl lock som anslutningar! Kapslade kopplingsdosor U-56, 440V för utanpåliggande montage. Finns
med klick-lock, utan plint och med 5-pol skruvplint. Kapslingsklass IP55 resp. IP65.
24 160 14
Kombinationsuttag från ABB för väggmontering med IEC
uttag, 3 faser och nolla med skyddsjord samt ett schuko
uttag 2-pol med jord.
14
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
14 382 42
14 382 45
14 382 50
U56 med klicklock
U56 utan plint
U56 med 5-pol skruvplint
Värme med form
och funktion
En effektiv och modern genomströmningsradiator där
design, låg energiförbrukning och funktion är prioriterad.
Zebra elradiator är förberedd med integrerad mottagare för
trådlös styrning, kan också styras på traditionellt sätt, via ett
toppmonterat termostatvred. Zebra radiator är kompatibelt
med ett av marknadens enklaste styrsystem (Nobö Energy
control). Styrsystemet möjliggör fjärrstyrning av dina
radiatorer via App på ett enkelt och överskådligt sätt.
85 599 10
85 599 11
85 599 12
85 599 13
85 599 14
85 599 15
85 599 16
85 599 17
85 599 20
85 599 21
85 599 22
85 599 23
85 599 24
85 599 25
85 599 26
85 599 27
85 599 28
85 599 29
Zebra elrad topp 20cm 230/500
Zebra elrad topp 20cm 230/750
Zebra elrad topp 20cm 230/1000
Zebra elrad topp 20cm 230/1250
Zebra elrad topp 20cm 400/500
Zebra elrad topp 20cm 400/750
Zebra elrad topp 20cm 400/1000
Zebra elrad topp 20cm 400/1250
Zebra elrad topp 40cm 230/500
Zebra elrad topp 40cm 230/750
Zebra elrad topp 40cm 230/1000
Zebra elrad topp 40cm 230/1250
Zebra elrad topp 40cm 230/1500
Zebra elrad topp 40cm 400/500
Zebra elrad topp 40cm 400/750
Zebra elrad topp 40cm 400/1000
Zebra elrad topp 40cm 400/1250
Zebra elrad topp 40cm 400/1500
Nya elsäkerhetsregler
börjar gälla från Juli 2017
Lär dig de nya elsäkerhetsreglerna
som träder i kraft 1/7 2017 – gå vår kurs!
Den största förändringen för dig som installatör är att:
1.Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete)
SKA ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet
utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
2.De företag som utför elinstallationsarbete på annans
anläggning MÅSTE anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
3.Elinstallationsarbete får bara utföras av:
• Personer med auktorisation som elinstallatör.
Tidigare Elbehörighet ska nu omvandlas till tre
olika auktorisationer (A, B, C).
• Personer som ingår i ett elinstallationsföretags
egenkontrollprogram.
4.Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för
elinstallatörer efter ansökan. ALLA med nuvarande
behörighet måste göra en ansökan.
5.Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande
elsäkerhetsförordning.
Läs mer och få information på www.elsakerhetsvarket.se
Vi på Storel erbjuder en utbildning för ”Egenkontrollsprogram” under våren 2017 i Storelskolan.
Läs mer här: www.storel.se/storelskolan
Fjärrstyr din
värme i garaget
Nobö Energy Control – ett trådlöst styrsystem för elradiatorer.
Progammeras och överstyrs via app. Fönsterkontakt EcoSENSE
magnetkontakt kommer att sätta radiatorn i frostskyddsläge
(7°C) när fönstret öppnas. När fönstret stängs igen återgår
termostaten till inställt värde. Varje magnetkontakt kan styra
upp till 10 radiatorer och varje radiator kan styras av upp till
10 magnetkontakter. Brytarpanelen gör det enkelt för alla i
hushållet att överstyra ecoHUB, även om de inte har tillgång till
en smartphone eller surfplatta. Kan med fördel används till att
styra Zebra radiatorer.
85 856 70
85 856 80
85 856 90
Ecohub
Ecoswitch
Ecosense
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 15
Värmedetektorer – ett tryggt
och driftsäkert komplement
Att planera sitt brandskydd är inte alltid det enklaste. Olika
förhållanden och förutsättningar i fastigheter ställer olika
krav vilket kan göra planeringsarbetet tidskrävande. Med
lösningar från Kamics breda sortiment blir dock planeringen
enkel och du får ett fullgott skydd utan risk för falsklarm.
Ett driftsäkert och underhållsfritt alternativ är att installera
sammankopplingsbara 230V-brandvarnare och värme­
detektorer med backup-batteri. Enkelt att installera med
möjligheter att välja funktioner som trådlös larmöverföring
och relästyrning.
I utrymmen där vanliga brandvarnare inte är lämpliga väljer
man värmedetektorer. En perfekt lösning i kök, tvättstugor,
vindsutrymmen, garage och andra utrymmen där naturligt
förekommande os, damm och sotpartiklar finns. Radiosockeln länkar enkelt samman alla detektorer trådlöst – Larmar
en, larmar alla. Rekommenderas i garage, källare, eller
vindsutrymen. Enkel installation, hög säkerhet! Reläsockeln
kan t.ex. aktivera dörrstängare eller styra en kontaktor som
stänger av spisen.
Vår rekommendation: Kombinera alltid optiska brandvarnare
med värmedetektorer för att få en trygg, driftsäker och problemfri anläggning.
Radiosockel
Brandvarnare
Reläsockel
Värmedetektor
63 034 22
63 034 17
63 034 19
63 034 20
16
Värmedetektor 230V KI-10H
Brandvarnare 230V KI-10RL
Radiosockel till 230V ki-det
Reläsockel till 230V ki-det
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
För välkomnande hem
Zebra Tubus är en lättmonterad armatur för
upp/ned fasadljus. Stomme i gjuten aluminium
och lampskydd i härdat glas. Armaturen är
lackerad i en 7-stegsprocess för användning
utomhus. Väggbox med kopplingsklämma
och snabbkoppling. Kan användas för både
rörinstallation och utanpåliggande kablage.
2xGU10 lamphållare, max 35W, IP55, klass
II. Det rekommenderas LED lampor upp till
2x6W effekt. Tilläggsutrustning – täcklock för
avskärmning om man endast vill ha upp eller
nedljus (1 ljuskälla). Ljuskällor ingår ej.
77 027 68
77 027 70
77 027 71
77 027 72
Tubus upp/ner 2xGU10 Svart
Tubus upp/ner 2xGU10 Vit
Kubus upp/ner 2xGU10 Svart
Kubus upp/ner 2xGU10 Vit
LED med mjukt ljus
Dimbar ljuskälla för ersättning av 50W halogen-ljuskällor.
Bestyckad med 6W OSRAM LED med varmvitt ljus 2700K
eller 3000K i 36° ljusspridning. Med modern linsteknik får
ljuskällan ett varmt och behagligt halogenlikt ljus. Dimras
med standarddimmer för framkant-/bakkantsstyrning. Har
ni tänkt på att LED spot även kan monteras i garage?
Glöm ej att
köpa till ljuskällor
82 916 62
82 916 64
GU10 6W Twist 2-pack 3000K
GU10 6W Twist 2700K 2-pack
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 17
Välkommen till en
smartare frukost
Lär dig allt om Elrätt Idébanken – Elektrikerns
bästa verktyg, tillsammans med oss över en
god frukost. På eventet får du testa Idébanken.
Du får även en trevlig goodiebag från Elrätt.
Anmäl dig till En Smartare Frukost
på elratt.se. Här är turnéplanen:
ORTERDATUM
Jönköping
7 mars
Örebro
8 mars
Malmö
14 mars
Stockholm Syd
17 mars
Göteborg
28 mars
Stockholm City
30 mars
I Elrätt Idébanken hittar du smarta lösningsförslag från
ledande grossister och leverantörer inom elteknik.
elratt.se
18 AKTUELLT PÅ STOREL // MARS
Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister SEG och Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna med smart elteknik.
Elektrikerns egna sida
Borrskruvdragare
16 392 75
Milwaukee 12V
2x4Ah Borrskruvdragare
Levereras med väska och laddare
inklusive: 2x4Ah batteri.
Bitssats
97 002 01
Milwaukee Shockwave
Impact bitssats 33
Multispray
16 937 15
WD 40 Multispray 100ml
Ficklampa
94 514 73
Ficklampa Zoom LED med fokus.
Smidig, ryms i fickan.
Blybatteri
laddare
52 001 19
Ansmann blybatteri laddare
6/12/24V
AKTUELLT PÅ STOREL // MARS 19
Returadress:
Storel, 463 83 Lilla Edet
www.storel.se
NoKey force
Smidigt kodlås för inneroch ytterdörrar
NoKey force är en serie kodlås som erbjuder snabb och smidig dörrpassage för den
som är behörig samtidigt som obehöriga
effektivt stängs ute. Kodlåset passar för
både inner- och ytterdörrar och är mycket
enkelt att montera på exempelvis kontorsdörrar, datarum, arkiv och lager.
NoKey force kan även monteras på villaeller lägenhetsdörrar eller garaget där du
har en extra ingång och kompletteras då
med cylinder och hemma/borta-säker funktion. Alla enheter innehåller handtag (antibakteriella), både på in- och utsidan, och
vred i förekommande fall.
Kodlåset använder sig av vanliga AAbatterier som har väldigt lång livslängd –
cirka tre år räknat på hundra öppningar om
dagen. Ett batteribyte är dessutom väldigt
enkelt att göra på egen hand då endast en
skruv behöver lossas för att utföra bytet.
Enheterna varnar i god tid innan de för­
brukat batterierna.
NoKey force bygger på principen att handtaget i normalläge är frikopplat. Men med
en giltig kod kopplas handtaget in under en
inställbar tid och dörren går att öppna.
58 010 65
Energisparande produkter
Storels målsättning är att i mesta möjliga
mån marknads­föra energieffektiva
produkter som ger besparing i pengar
men också bidrar till en hållbar
miljöutveckling. Produkter som bidrar till
detta märker vi med ett speciellt märke.
Avesta
Borlänge
Borås
Eskilstuna
Falkenberg
Göteborg
Göteborg
Halmstad
Haninge
Helsingborg
0226-866 00
0243-22 81 60
033-23 77 50
016-17 21 20
0346-810 35
031-338 90 00
031-338 90 00
035-10 93 00
08-92 59 80
042-19 48 00
NoKey force KC03
Ladda ner vår Storel-app!
Jönköping
Karlstad
Kristianstad
Kungsbacka
Linköping
Luleå
Lund
Malmö
Sollentuna
Spånga
036-30 95 50
054-67 19 00
044-28 22 00
0300-56 69 30
013-31 56 40
0920-23 80 80
046-33 39 50 040-680 57 00
08-402 49 70
08-474 81 50
Stockholm
Sundsvall
Sätra
Trollhättan
Uddevalla
Umeå
Västra Frölunda
Växjö
Årsta
08-619 37 80
060-55 04 40
08-727 59 50
0520-48 91 80
0522-973 50
090-71 77 40
031-338 90 00
0470-72 63 30
08-722 24 70
Samtliga priser är netto exkl. moms där annat ej anges och gäller t.o.m. 2017-03-31. Vi reserverar oss mot eventuella råvaru- och valutaförändringar utanför vår kontroll, feltryck, modell- och
konstruktionsändringar. Lokala avvikelser i lagerhållningen kan förekomma. För ytterligare information om produkterna använd sökfunktionen i Storels webbshop, www.storel.se.