12 B - Waxholmsbolaget

Tabell 12B Husarö - Finnhamn - /Åsättra/ - Edö - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
M-To
Ti, To Ons M,Ti,To Ons M-To Tors
Fredag
Viberö 6
Ä
byte på Finnhamn t.
Vånö 6Ä Ä
Värmdö 6
Holly 6
Holly 6
Swea Sandö
6
byte på S.Grinda
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Holly 6
Väddö 6
eller Vaxö
Holly 6
Holly 6
Fartyg
Turnummer3602360412023606360836123610361436223624362612263628 363012241225
Anmärkningar
(
((
FrånRamsmora (Möja)05.2512.3514.1505.2512.35
Långvik (Möja) 05.35
12.45 14.25
05.35
12.45
Dragedet (Möja) x
x x
x
x
Stora Kalholmen x
x(x(
x
x(
Finnhamn05.5507.10 12.40 13.0514.4514.4517.00z18.45z05.55 07.1013.05
14.4517.00z 18.35 21.15z Särsöxx - xxxxzxzx xx xxz - -
Husarö06.0007.20 12.45 13.1514.5514.5516.55z18.40z06.00 07.2013.15
14.5516.55z 18.45 21.10z Norra Ekskäretxx - xxxxxx xx xx- - Norra Ingmarsö06.2007.40 13.00 13.3515.1515.1517.2019.0506.20 07.4013.35
15.1517.2019.00 20.55z Äpplaröxx x xxxxxx xx xxx xz Norra Svartsö 06.2507.55( 13.18 -15.30(15.30(17.30(19.1506.2507.55( - 14.50 15.30(17.30( 19.15 20.35z Nässlingen06.2607.5613.08z -15.3115.3117.3119.1606.26 07.56 - - 15.3117.31 - 20.40z Till Åsättra Brygga06.4508.15 - 14.0015.5015.5017.5019.3506.4508.1514.00 - 15.5017.50 - - Från Åsättra Brygga, buss 626 06.59j 08.23 - 14.03 15.58j 15.58j 18.03 20.03 06.59j 08.23 14.03 - 15.58j 18.03 - - Till Åkersberga, buss 62607.5509.15 - 14.5516.5516.5518.5520.5507.5509.1514.55 - 16.5518.55 - - TillDanderyds sjh, buss 626
08.27
09.50- 15.30---
21.30
08.27
09.50
15.30- --- - Från Edö
13.25 14.57 19.22 20.25z Hummelmora (Ljusterö)
13.35 15.05 19.30 - Stensvik och Strömsholm
x x
x - Storängen och Örsö
x x x - Staveström (Ljusterö)
13.50 15.20 19.45 - TillLillsved
14.10
15.40g-
22.20
Från Lillsved, buss 437
14.20n 16.15g -
-
Till Slussen, buss 437/474
15.30 17.17 - - Till Vaxholm
15.00 16.15 20.30 22.55 Till Gåshaga (Lidingö)
15.20 16.35 20.50 23.20
Till Hasseludden (Nacka)
x x x x Till Nacka Strand
15.35 16.50 21.00 23.30 Till Slussen
x - x x Till Strömkajen
16.00 17.15 21.25 23.55 Tabell 12B Husarö - Finnhamn - /Åsättra/ - Edö - Vaxholm - Stockholm
Gäller fr.o.m 13 april 2017 - 18 juni 2017
Dag
Lördag
Sön och Helgdag
Vånö 6
Holly 6
Vaxö 6
Taxibåt
Holly 6
Väddö 6
Holly 6
Vaxö 6
byte i Vaxholm
Värmdö 6
Holly 6
Fartyg
Turnummer
365214511252 365412543674 36721272 36761274
Anmärkningard
Från
Ramsmora (Möja)
09.10
14.25
09.10
14.25
Långvik (Möja)09.20 14.3509.20 12.00 14.35 Dragedet (Möja) x x x x x Stora Kalholmen x(12.15b x( x( x x (17.40b Finnhamn
09.40 - 12.15 14.55 17.40 09.40 12.2012.20z 14.55 17.50
Särsö x - - x - x
- x -
Husarö09.45 - 12.20 15.00 17.45 09.45 12.10z 15.00 18.00 Norra Ekskäret x - - x - x
- x - Norra Ingmarsö10.05 - 12.35 15.20 18.00 10.05 12.35 15.20 18.15 Äpplaröx- x xx x x xx Norra Svartsö10.20( - 12.53 15.35( 18.15 10.20( 12.50 15.35( 18.33 Nässlingen10.21 - 12.40z 15.36 - 10.21 - 15.36 18.20z Till Åsättra Brygga10.40 - - 15.55 - 10.40 - 15.55 - Från Åsättra Brygga, buss 62610.47j - - 16.03 - 10.47k - 16.03 - Till Åkersberga, buss 62611.55 - - 16.55 - 12.55 - 16.55 - Till Danderyds sjh, buss 626 - - 17.30 - 13.30 - 17.30 - Från Edö - 13.00 18.22 12.57 18.40 Hummelmora (Ljusterö) - 13.10 18.30 13.05 18.50 Stensvik och Strömsholm - x x x x Storängen och Örsö - x x x x Till Staveström (Ljusterö) - 13.30 18.50 13.25 19.05 TillLillsved----
Till Vaxholm13.25 14.10 19.30 14.15 19.45 Till Gåshaga (Lidingö)
13.50 14.45 20.00 14.40 20.10 Till Hasseludden (Nacka) x x x x x Till Nacka Strand
14.05 - 20.15 14.55 x Till Slussen x - x x x TillStrömkajen 14.30 15.35 20.40 15.20 20.50
(
Påstigning beställs på telefon
08-686 24 66
senast klockan 19.00 dag
innan resdag, eftermiddags
och kvällsturer
senast klockan 12.00
resdagen.
b
Påstigning beställs på
telefon 08-686 24 64
minst 30 min före avgång
d
Påstigning beställs på
telefon 08-558 033 10
senast klockan 10.00
g
Byte till buss 438 i Boda,
medfölj båten via Lillsved till
Boda ank. 16.00.
Anslutning till båt mot
Vaxholm-Stockholm vid
Södra Grinda.
j
Bussbyte vid Ljusterö skola
k
Medfökj buss 626 via
Linanäs.
n
Bussbyte vid Kolvik
z
Bryggorna anlöps i omvänd
ordning
Helgtrafik:
13 april, 24 maj, 5 juni
körs fredagstrafik
14 april, 17 april, 1 maj, 25 maj och 6
körs söndagstrafik