Aktivitetsblad Hemsjögården mars - april 2017

Kontakta oss
Verksamheten bedrivs i samarbete mellan Alingsås
kommuns äldreomsorg, frivilliga och olika organisationer.
Samarrangörer: Studieförbunden, Pensionärsföreningarna
i Alingsås, Kyrkorna i Alingsås.
Samtliga aktiviteter är öppna för alla seniorer oavsett var
man bor.
Affischer om fler evenemang sätts upp på Hemsjögårdens
äldreboende.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Det serveras kaffe till självkostnads pris:
- Enklare kaffe 10:- Café med underhållning eller föreläsning 20:- Fredagsmys 20:- Fester 50:Detta aktivitetsblad finns att hämta på:
www.alingsas.se/omsorg-hjalp/aldre/traffpunkteroch-aktiviteter eller på Träffpunkt Hemsjögården.
Vill du veta mer?
Kontakta kommunens frivilligsamordnare på
Hemsjögården, telefon: 0322 – 61 68 06.
Träffpunkt Tuvegården
0322-61 68 06
Badhusgatan 22 A
www.alingsas.se
Träffpunkt Hemsjögården
Program för Mars
April 2017
Mars
Fre 31
10.30 Ingers grupp
Ons 1
11.00 Gudstjänst Pingstkyrkan
Tors 2
10.30 Torsdagsträffen
Fre 3
10.30 Ingersgrupp
Mån 6
10.30 Måndagsträffen
Mån 3
10.30 Måndagsträffen
Tis 7
10.45 Högläsning 11.30 Promenadgrupp
Tis 4
10.45 Högläsning 11.30 Promenadgrupp
Tors 9
10.30 Torsdagsträffen
Tors 6
10.30 Torsdagsträffen
Fre 10
10.30 Ingers grupp 14.30 Sjung och minns
Fre 7
10.30 Ingers grupp 14.30 Sjung och minns
Mån 13
10.30 Måndagsträffen
Mån 10
10.30 Måndagsträff
Tis 14
10.45 Högläsning 11.30 Promenadgrupp
Tis 11
10.45 Högläsning 11.30 Promenadgrupp
Ons 15
11.00 Gudstjänst, Svenska kyrkan
Ons 12
11.00 Gudstjänst Svenska kyrkan
Tors 16 10.30 Torsdagsträffen
April
Tors 13 10.30 Påskkaffe med sju sorters kakor
14.00 Manekänguppvisning och klädförsäljning med
Seniorshop
Fred 17 10.30 Ingersgrupp
Fre 17
10.30 Ingers grupp
Tors 20 10.30 Torsdagsträffen
Lör 18
10.30 Lördagscafé 20:Ingemar och Sten underhåller
Fre 21
Mån 20
10.30 Måndagsträffen
Tis 21
10.45 Högläsning, 11.30 Promenadgrupp
Tors 23 10.30 Dagledigträff, Det ska vara gamla låtar,” Ett
musikprogram med Stig och Sven.”
Tis 18
10.45 Högläsning 11.30 Promenadgrupp
10.30 Ingers grupp 14.30 Sjung och minns
Lörd 22 10.30 Lördagscafé 20:- underhållning
Mån 24
10.30 Måndagsträffen
Tis 25
10.45 Högläsning 11.30 Promenadgrupp
Ons 26
11.00 Gudstjänst Frälsningsarmen
Fre 24
10.30 Ingers grupp 14.30 Sjung och minns
Mån 27
10.30 Måndagsträffen
Tors 27 10.30 Dagledigträff ”Utanför fönstret slår våren ut.
Marken blir grön igen.” Ett sångprogram med
Lance duo
Tis 28
10.45 Högläsning, 11.30 Promenadgrupp
Fre 28
10.30 Ingers grupp
Ons 29
11.00 Gudstjänst Equmeniakyrkan
Sön 30
18.30 Hemsjökören sjunger vårsånger
Tors 30 10.30 Torsdagsträffen