Budgetförslag 2017

Budget 2017 ÖGF
Våruppvisning
Mellansvenska/rikstävling
Träningsavgifter
Sommarläger
Läger&Tävlingar
Bank-/Ränteintäkter
Försäljningkläder
Bidrag
Medlemsavgifter/licenser
Övrigt
100000
200000
1700000
10000
500000
0
59600
440000
258000
80000
Gruppkassor
100000
Totaltintäkter
Tävlingar
Hyror
Utbildningar
Kläder
Licenser/Medlemavg/försäkringar
PR,hemsida/reklam
Läger
Kansli
Styrelse
Konsultarvoden
Våruppvisning
Redskap
Socialaaktiviteter
Bankkostnader
Mellansvenska/rikstävling
Domararvode
Sommarläger
Gruppkassor(alla)
-50000
-280000
-307100
-97600
-200000
-14000
-200000
-70000
-50000
-60000
-40000
-101700
-55500
-10000
-100000
-10000
-10000
-252000
Övrigt
-89700
Totaltomkostnader
Löner
Arvoden
-1997600
-650000
-400000
Socialaavgifter
-400000
Totalalöner
-1450000
Totalakostnader
Vinst/Förlust
3447600
3447600
0