null

Studieresa för nötköttsproducenter
9-11 november 2016
till Uppland
Funderar du på att bygga nytt, utveckla din nötköttsproduktion eller
bara vill få inspiration och träffa andra trevliga lantbrukare? Följ med på
studieresa för nötköttsproducenter till Uppland!
En resa för dig som är intresserad av dikor, olika uppfödningsmodeller, planlösningar,
djurhantering, naturbetesdrift och ekologisk nötköttsproduktion. Vi kommer även att
besöka SLUs nya forskningscentrum för lantbruksdjur på Lövstad utanför Uppsala.
Vi kommer att bo och äta gott på resan! Svensk mat står på menyn och det är på
landsbygden vi bor.
Samma resa kommer även att genomföras i mars 2017.
Programmet gäller med reservation för eventuella ändringar.
Mer information och anmälan på:
https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog (Sök Västra Götaland)
Frågor? Maja-Lena Främling 010-22 453 13, [email protected]
Kostnad:
3100kr (+moms).
Kostnaden kommer att faktureras.
I beloppet ingår bussresa, luncher, logi och kvällsmåltider i samband med övernattning. För den
som önskar enkelrum kostar det inget extra, men rummen är på de båda boendena lite enklare.
Obs! Begränsat antal platser.
Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske till Maja-Lena senast 27 oktober, annars
faktureras kostnaden.
Program
Onsdag 9 november
700 McDonalds Överby, Trollhättan
720 Tre Älgar, Grästorp
750 Åsenkorset (Gunnars maskiner), Vara
820 Skara
Egen fikakorg medtages till torsdagens förmiddagsfika.
1. Johan Tell, Ölanda säteri
Johan Tell har sedan många år bedrivit nötköttsproduktion och är sedan årsskiftet
landets största dikoproducenten med sina 1200 dikor. Enligt Johan är det inget
självändamål att vara störst på dikor utan målet har varit att bygga en livskraftig enhet.
Han ser det som ett sätt att säkra försörjningen av kalv. Alla djur behålls och föds upp i
företaget och totalt sett kommer det att skickas mellan 1600-1700djur per slakt varje år.
Totalt är det mellan 3200 till 4000 djur i företaget beroende på säsong. Det finns mycket
betesmark på gårdarna Johan arrenderar och på somrarna håller han numer ca 3000 djur
på bete. Johan arrenderar tre gårdar.
Dikorna hålls i storskalig ranchdrift. På en utav gårdarna finns det bla ett nytt spaltstall
för 480 djur som vi ska få se.
Eftersom Johan har så otroligt många djur krävs det andra typer av tillstånd än det gör
normalt vid småskalig nötköttsproduktion. Peter kommer att berätta mer om detta på
bussen.
Lunch
2. Gård som är ansluten till Upplandsbonden
http://www.upplandsbondens.se
3. Kjell o Ylwa Sjelin, Vattholma
Mångfaldsinriktat lantbruk med utvecklat forskningssamarbete. En ekologisk
växtodlingsgård med både värphöns, grisar, nöt och får. Har åkermarksbaserad
djurhållning (djuren går ute året runt) och flyttar husen med traktor. Grisarna hålls på
skogsmark. Har även flyttbara hönshus.
Ca 17:30 Sunnerstad herrgård
Ca 19:00 2 rätters middag på hotellet.
Sunnersta Herrgård är vackert beläget ungefär 6 km ifrån Uppsala innerstad.
Här bor man nära naturen vid en liten avknoppning av Fyrisån som heter
Sunnerstaviken. Enkelt men fräscht boende med delad dusch och toalett.
http://www.sunnerstaherrgard.se/
Adress: Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Box 767, 451 26
UDDEVALLA Tel: (växel) 010-224 40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Torsdag 10 november
1. Lövsta forskningscentrum – Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Lövsta forskningscentrum har resurser för att kunna bedriva olika typer av forskning
och undervisning om lantbrukets djur, nötkreatur för mjölkproduktion, gris och fågel, i
stallösningar anpassade för både forskning och utbildning.
Här finns förutsättningar för att utföra kvalitetssäkrad forskning inom: djurens välfärd,
beteende och hälsa, djurens miljö- och skötsel samt byggnadsfunktion, uthållig och
klimatsmart livsmedelsproduktion.
Djurstallarna representerar teknik i utvecklingens framkant och personalen har
kompetens inom såväl produktion som forskning och utbildning. Registrering av
djurens produktion, konsumtion, beteende, reproduktion och hälsa sker kontinuerligt.
https://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/
https://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/stallar/
2. Slakteri Lövsta kött
Lövsta kött erbjuder Uppsalaregionens alla konsumenter närproducerat nöt-, fläsk- och
lammkött. Lövsta Kött garanterar uppfödare, kunder och konsumenter tydliga riktlinjer genom
hela ledet, från bondgård till färdig produkt. Det betyder till exempel att uppfödarna ska finnas
inom en radie av cirka 20 mil, vilket ger effektiva transporter.
Lövsta Kött levererar styckningsdetaljer till butiker och restauranger i Uppsala med
omnejd. Slakteriet producerar även råvara till Andersson & Tillmans närproducerande
charkuteri.
http://www.lovstakott.se/
Lunch
3. Vansjö ekokött
Vansjö Ekokött har ca 30 dikor av rasen Simmental, betäcks med Hereford tjur. Djuren
hålls i en kall lösdrift med skrapgång (byggt 2008). De föder upp alla djur och säljer allt
kött själva. Hela produktionen är KRAV.
Allt började med familjens stora miljöengagemang. Hillevi Bohlin som är uppvuxen på
gården, reagerade på att sjön Vansjön i närheten sakta växte igen. Med omställningen av
jordbruket försvann korna som tidigare betat vid sjökanten. Samtidigt försvann de
viktiga strandängarna och vattnet från land rann rakt ut i sjön genom den försumpade
strandkanten och tog med sig näringsämnen och allt. Detta resulterade i att familjen
skaffade kor. De ville återskapa den "blå bård" som fungerar som en barnkammare för
fiskar, fåglar och mikroorganismer och som ett reningsverk för sjön.
Just nu pågår ett generationsskifte på gården som de kommer att berätta om på vårt
studiebesök.
http://vansjo.se/
4. Ängholmens gårdsmejeri
Ängholmens gårdsmejeri är den första gården i Norden som mjölkar vattenbufflar och
gör mejeriprodukter. På Ängholmens gårdsmejeri säljer de bla egentillverkad
mozzarellaost, köttlådor och på somrarna anordnar de även buffelsafari. De anordnar
även årliga möten för med som är intresserade at att starta produktion med vattenbufflar.
Bufflarna hålls i en kall lösdrift med djupströbädd och skrapgång. Sommartid betar
bufflarna på våtmarksbeten där de skapar unika värden sett till vilka ekosystemtjänster
de utför.
”Sammantaget så fyller vattenbuffeln en förlorad nisch i det Europeiska ekosystemet för
våtmarker. Vattenbuffeln utgör troligtvis det enda djurslaget, beaktat kostnaderna, som
kan användas för att återskapa eller bibehålla en myllrande våtmark med ett rikt
ekosystem. Vattenbuffeln har därför en viktig kommande uppgift att fylla i Svensk
naturvård.”
http://www.angsholmensgardsmejeri.se/
Ca 1700 Sätra brunn
1700-2000 Spa för den som vill
2000 Middag (3 rätters)
Att bo på Sätra Brunn är ett äventyr i sig. I väggarna vilar hälsobrunnens 300-åriga
historia, dit generation efter generation har kommit för att må bra. Och detta motto – att
våra gäster ska må riktigt bra – är lika viktigt i dag som då.
Sätra Brunn är en vacker anläggning med gångavstånd mellan hotell, restaurang och
spaavdelning. Mellan hotell och restaurang är det ca 500 m, mellan hotell och
spaavdelning ca 50 m.
http://satrabrunn.se
Fredag 11 november
1. Malmberga gård, Stora Sundby
Malmberga gård har idag en produktion på 110-120 ungnöt per år och de håller på att
bygga upp en dikobesättning för att kunna bli självförsörjande på kalvar. Idag finns det
också en mjölkbesättning på 50 kor, men de är under avveckling.
Malmberga gård har ett nygbyggt stall, kall lösdrift med 152 liggbås. Gården är
Sveriges första och hittills enda nötköttsgård med det helautomatiska
utfodringssystemet Lely Vector.
Adress: Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Box 767, 451 26
UDDEVALLA Tel: (växel) 010-224 40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
2. Knutsta Skattegård, Stora Sundby
Knutsta Skattegård ägs och drivs av Anna och Mattias Wistrand. Produktionen är
under utveckling och består av dikor av raserna Charolais, Röd Angus samt ett antal
korsningar av främst Angus och Hereford. På gården finns även ett nybyggt dikostall för
80 dikor. All produktion sker ekologiskt enligt KRAV´s regelverk. Deras mål är att på
ett eller annat sätt förädla alla djur på gården, antingen i form av avelsdjur eller
köttlådor. På gården finns även en kennel med labrador för jakt.
Anna och Mattias Wistrand äger företaget Sörmlandskött AB tillsammans med Göran
och Anitra Persson där affärsidén är att producera ett exklusivt kravkött för
konsumentmarknaden genom att sälja bla köttlådor.
2015 belönades Anna och Mattias av LRF, med priset som årets spjutspetsföretag.
http://www.sormlandskott.se/
Lunch
3. Naturbeteskött i Närke
Vi kommer att besöka en gård som producerar klimatsmart kött på naturbete. De har fått
utmärkelsen ”Exceptionell råvara”. Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som
arbetar för att stimulera till ökad produktion och konsumtion av certifierat
Naturbeteskött.
http://www.naturbete.se/
Vid sjön Tysslingen i Närke driver Torbjörn och Stefan Eriksson
naturbetesköttsproduktion. Lantbruket vid Gymninge Gård är ett lantbruk med
inriktning på naturvårdsproduktion och nötkött av högsta kvalitet.
På 300 ha naturbetesmark runt fågelparadiset Tysslingen betar ca 400 nötkreatur av
raserna Hereford och Aberdeen Angus som är kända för att ge ett ovanligt
välmarmorerat kött.
http://gymninge.se/
Hemresa
Ca 1730 i Skara och ca 19 i Trollhättan.