Riksbyggens förtroendevalda 2016/2017

Stockholm 2017-02-28
Riksbyggens styrelse 2016/2017
Enligt Riksbyggens stadgar skall styrelsen bestå av nio ledamöter och tre ersättare,
utöver de ledamöter som enligt lag utses av de anställdas organisationer. Ordförande och
ledamöter väljs för en mandatperiod på två år.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Johan Lindholm
i tur att avgå
Född: 1964
Nuvarande sysselsättning: Ordförande Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Övriga uppdrag: Ordförande Rönneberga konferens, Ordförande i Nordiska
Byggnads- och Träarbetarefederation (NBTF), Styrelseledamot i BWI Building and
Wood Worker's International, Styrelseledamot LO:s styrelse. Styrelseledamot
Polstjärnan Fastighetsbolag, Styrelseledamot i LOs försäkringshandelsbolag,
Styrelseledamot tidningen Arbetet, vice ordförande i EBTF, Europeiska Byggnads
och Träfederationen.
Invald i styrelsen 2011
10000 2.0 1.0
Mikael Johansson
vald t.o.m. 2018
Född: 1964
Nuvarande sysselsättning: Förbundsordförande Svenska Målareförbundet
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Facklig administration i Samverkan 6F AB,
Styrelseledamot Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, Styrelseledamot i
Måleriutveckling, Styrelseledamot LO:s styrelse. Ordförande i Svenska Bygg och
träarbetarefederationen. Suppleant i Internationella Byggnads- och
Träarbetarefederationens Europa kommitté.
Invald i styrelsen 2012
Riksbyggen ekonomisk förening
www.riksbyggen.se
Post: 106 18 Stockholm
Besök: Kungsbron 21
Växel: 0771-860 860
Org nr: 702001-7781
Styrelsens säte: Stockholm
Stockholm 2017-02-28
Niklas Pettersson
vald t.o.m. 2018
Född: 1965
Nuvarande sysselsättning: Konsult på Symetri, Malmö
Övriga uppdrag: Sekreterare och utbildningsansvarig i Intresseföreningen södra &
mellersta Skåne, ordförande i Brf Ladusvalan i Lund, ledamot i Brf Solkatten i Lund
samt styrelsesuppleant i Brf Källby Dal.
Invald i styrelsen 2016
Jonas Wallin
vald t.o.m. 2018
Född: 1967
Nuvarande sysselsättning: Förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet.
Övriga uppdrag: Vice ordförande World Skills Sweden, Styrelseledamot AFA
Trygghetsförsäkring, Styrelseledamot LO:s styrelse, Ledamot Rönneberga konferens.
Invald i styrelsen 2009
Per Holmström
i tur att avgå
Född: 1964
Nuvarande sysselsättning: Förste vice ordförande i Kommunal
Övriga uppdrag: Styrelseledamot KPA Livförsäkring AB, ordförande Kommunals
A-kassa, vice ordförande Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ledamot LO Mediehus
AB, ledamot fastighetsbolaget Polstjärnan, ledamot HB Lyran konferens.
Invald i styrelsen 2016 på fyllnadsval 1 år
Filippa Drakander
i tur att avgå
Född: 1989
Nuvarande sysselsättning: Generalsekreterare på Sveriges elevråd - SVEA.
Övriga uppdrag: Vice ordförande Intresseföreningen i Stockholm, ordförande i Brf
Sjöbodarna, Sundbyberg, samt ledamot i byggande styrelser i området nordvästra
Stockholm, sammankallende i valberedningen för Unionens Nationella Ung Arena.
Invald i styrelsen 2015
Margaretha Carlsson
i tur att avgå
Född: 1951
Nuvarande sysselsättning: Undersköterska
Övriga uppdrag: Ordförande Intresseföreningen i Norra Västerbotten. Ordförande i
Brf Yxan. Ledamot Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden.
Invald i styrelsen 2000
Elisabeth Sasse
vald t.o.m. 2018
Född: 1966
Nuvarande sysselsättning: Chef Folksams affärsområde Partner och kollektivavtal.
Övriga uppdrag: Ordförande i styrelsen för Folksam LO Pension, ledamot i
styrelserna för KPA Pension, Förenade Liv, Tre Kronor och We Effect.
Invald i styrelsen 2016
2 (4)
Stockholm 2017-02-28
Tommy Ohlström
vald t.o.m. 2018
Född: 1954
Nuvarande sysselsättning: Vd Kooperativa Förbundet - KF
Övriga uppdrag: Ordförande We Effect, vice ordförande Riksidrottsstyrelsen,
ledamot av Kombispels AB styrelse. Invald i styrelsen 2014
Mikael Norén, arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas förbund.
Kjell Karlsson, arbetstagarrepresentant Unionen.
Suppleanter valda på 1 år
Lars Hildingsson
i tur att avgå
Född: 1973
Nuvarande sysselsättning: Andre ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Övriga uppdrag: Ordförande i Bantorget egendom, ordförande i Byggnads
arbetslöshetskassa, styrelseledamot i Byggnads solidaritetsfond, styrelseledamot i
Polstjärnan fastighetsbolag, styrelsesuppleant i LO-styrelsen, styrelsesuppleant i akassornas samorganisation samt i Nordiska bygg- och träarbetarefederationen NBTF,
Ledamot i kommunfullmäktige i Karlskrona kommun.
Invald i styrelsen 2013
Anders Ax
i tur att avgå
Född: 1962
Nuvarande sysselsättning: Ombudsman
Övriga uppdrag: Ordförande i Lokalföreningen Gävle-Dala. Styrelseledamot i Star
Byggutbildning Dalarna AB, ombudsman på Byggnads Gävle-Dala, ledamot
Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden.
Invald i styrelsen 2009
Christina Norrman
i tur att avgå
Född: 1954
Nuvarande sysselsättning: Handläggare Transportarbetarnas A-kassa,
Övriga uppdrag: Ledamot A-kassornas samorganisations EU-grupp.
Sekreterare/studieorganisatör Intresseföreningen i Västra Östergötland. Sekreterare
BRF Trumspelaren.
Invald i styrelsen 2002
Vakant, arbetstagarrepresentant Unionen,
Nils-Eric Ekengren, arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas förbund
3 (4)
Stockholm 2017-02-28
Enligt stadgarna skall Riksbyggen ha tre revisorer och tre revisorsersättare. Av dessa ska
minst en ordinarie revisor och en ersättare vara auktoriserad. Revisorer och
revisorsersättare väljs för en period om ett år. Nedan angivna personer valdes till
revisorer och suppleanter vid fullmäktige 2016.
Revisorer, valda på 1 år
Olle Olsson
Lars Randerz
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Suppleanter, valda på 1 år
Kjell-Ove Älåker
IF Västra Östergötland
Lennart Borgqvist
Svenska Målareförbundet
Valberedning, valda på ett år
Nedan angivna personer valdes till valberedningen vid fullmäktige 2016:
Ordförande
Patrik Östberg
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Övriga ledamöter
Magnus Cato
Berndt Andersson
Berit Oscarsson
Lokalföreningen i Nordöstra Götaland
Intresseföreningen i Södra Västerbotten
Intresseföreningen i Västra Östergötland
4 (4)