Utvecklingen i länenpdf öppnas i nytt fönster

Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0
Redovisning 2017-03-27
Sid 1 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0
Presentation innehåller 24 diagram. Först redovisas utvecklingen för riket och respektive län i
förhållande till målet för sjukpenningtalet (sid. 4-25).
Dessa diagram redovisar:
1. Sjukpenningtalets utveckling fram till årsskiftet 2015/16.
2. Från januari 2016 finns i varje diagram en beskrivning av utvecklingen (projektion) som kan
leda till att målet nås i december 2020, liksom
3. det faktiska utfallet i sjukpenningtalet månad för månad.
OBS! Projektionen är ingen prognos, utan en beskrivning av vägen till 9,0. Varje månad kan
sjukpenningtalen följas upp mot denna projektion.
För att bryta den nuvarande ökningen och nå en utveckling i linje med projektionen krävs
insatser från flera centrala aktörer, främst Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och
arbetsgivarna.
De 2 avslutande diagrammen (sid. 26-27) redovisar det aktuella sjukpenningtalet för riket och
länen samt dess förändring senaste 12 månaderna och från föregående månad.
Sid 2 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Unika utvecklingsvägar (projektioner) för respektive län
Sjukpenningtalet på riksnivå är summan av alla delar av Sverige. Sjukskrivningarna ligger på olika
nivåer i olika delar av landet. Länen varierar mellan ett sjukpenningtal på 8,7 dagar till 13,9 dagar.
Lika lite som man kan förvänta sig att kvinnors (14,1 dagar) och mäns (7,4 dagar) sjukpenningtal ska
bli 9,0 dagar i december 2020, kan man förvänta sig att alla län ska hamna på samma
sjukpenningtal. Det man däremot måste ha som målsättning är att alla län bidrar för att nå målet och
att variationen mellan olika län minskar.
Därför har motsvarande projektioner också tagits fram för alla län i landet. De utgår från den aktuella
nivån i varje län, de betyder att alla län bidrar till att målet nås på riksnivå och de innebär att
spridningen i sjukskrivningarna mellan olika län minskar.
I diagrammen kommenteras det senaste månadsutfallet i relation till projektionen. Alla dessa
differenser är avrundade till hela tiondelar. Står det t.ex. att ”Utfallet ligger 0,0 dagar ÖVER banan för
att nå målet” betyder det att utfallet ligger nånstans mellan 0,01 och 0,049 dagar över projektionen.
Står det i kommentaren: ”Utfallet ligger 0,1 dagar UNDER banan för att nå målet” så betyder det att
skillnaden mellan utfall och projektion har rundats av till 0,1, dvs. det ligger någonstans mellan 0,05
och 0,149 dagar.
Sid 3 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,0 - Riket
18
16
Utfallet ligger 0,6 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10,8
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,0
Sid 4 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 8,1 - 01 Stockholms län
18
16
Utfallet ligger 0,9 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10
9,3
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 8,1
Sid 5 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 8,9 - 03 Uppsala län
18
16
Utfallet ligger 0,7 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10,5
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 8,9
Sid 6 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,6 - 04 Södermanlands län
18
16
Utfallet ligger 0,2 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12,3
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,6
Sid 7 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 7,8 - 05 Östergötlands län
18
16
Utfallet ligger 0,7 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10
8,7
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 7,8
Sid 8 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,1 - 06 Jönköpings län
18
16
Utfallet ligger 0,4 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
11,2
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,1
Sid 9 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,0 - 07 Kronobergs län
18
16
Utfallet ligger 0,6 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10,9
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,0
Sid 10 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,4 - 08 Kalmar län
18
16
Utfallet ligger 0,5 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
11,5
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,4
Sid 11 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 8,4 - 09 Gotlands län
18
16
Utfallet ligger 0,8 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10
9,8
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 8,4
Sid 12 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 8,5 - 10 Blekinge län
18
16
Utfallet ligger 0,2 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10,5
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 8,5
Sid 13 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 8,2 - 12 Skåne län
18
16
Utfallet ligger 0,6 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10
9,7
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 8,2
Sid 14 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 8,8 - 13 Hallands län
18
16
Utfallet ligger 1,0 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10
9,8
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 8,8
Sid 15 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
18
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,9 - 14 Västra Götalands
län
16
Utfallet ligger 0,4 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12,3
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,9
Sid 16 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,6 - 17 Värmlands län
18
16
Utfallet ligger 0,3 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
11,7
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,6
Sid 17 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 10,0 - 18 Örebro län
18
16
Utfallet ligger 0,3 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12,9
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 10,0
Sid 18 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,8 - 19 Västmanlands län
18
16
Utfallet ligger 0,1 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12,3
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,8
Sid 19 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,9 - 20 Dalarnas län
18
16
Utfallet ligger 1,0 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
11,7
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,9
Sid 20 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,7 - 21 Gävleborgs län
18
16
Utfallet ligger 0,6 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
11,8
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,7
Sid 21 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
18
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 10,8 - 22 Västernorrlands
län
16
Utfallet ligger 0,4 dagar ÖVER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14,7
14
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 10,8
Sid 22 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 11,2 - 23 Jämtlands län
18
16
Utfallet ligger 2,3 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12,5
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 11,2
Sid 23 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 10,2 - 24 Västerbottens län
18
16
Utfallet ligger 0,0 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
13,2
12
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 10,2
Sid 24 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,3 - 25 Norrbottens län
18
16
Utfallet ligger 1,1 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: feb-2017
14
12
10,5
10
8
6
4
2
0
januari -12 januari -13 januari -14 januari -15 januari -16 januari -17 januari -18 januari -19 januari -20
Projektion för att nå målet på 9,3
Sid 25 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
Historia
Utfall
Sjukpenningtalet i februari 2017
16
14,7
14
12
10,5
10
9,3
9,7
8,7
8
6
4
2
0
Sid 26 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
9,8
9,8
10,5
10,5
10,8
10,9
11,2
11,5
11,7
11,7
11,8
12,3
12,3
12,3
12,5
12,9
13,2
Sjukpenningtalets 12-månaders och 1-månads förändring till februari 2017
10,0%
8,0%
6,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
12-månaders förändring
Sid 27 • Mars 2017 • Vägen till 9,0
1 månadsförändring
9,3%
0,0%
6,9%
0,8%
-0,1%
6,8%
6,3%
0,1%
-0,2%
5,9%
-0,3%
5,5%
-0,2%
5,4%
-0,1%
5,0%
4,4%
0,0%
3,8%
0,3%
-0,1%
3,4%
2,8%
0,1%
-0,2%
2,4%
-0,2%
1,9%
-0,5%
1,7%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,6%
-0,4%
-0,5%
-0,4%
-0,5%
-1,6%
-0,9%
-2,0%
-8,9%
-1,3%
0,0%
0,3%
2,0%
0,6%
4,0%