val vt17 NaturSam ak2

Endast en kurs per block är möjligt att välja under ett läsår.
Block A
Block B
Block C
Block Bi2
Individuella val
Film och TV-kunkap
100p
Individuella val
Idrott och hälsa 1 - spec. Bollsport
100p
Individuella val
Mental träning
100p
Ensemble 1
Ensemble 2
Bild och form 1b
Dans (Dansgestaltning 1 och 2)
Internationell ekonomi
Psykologi 1 + Psykologi 2
(PF)
100p
100p
100p
100p
100p
100p
Fotografisk bild
Scenisk gestaltning 1
Privatjuridik
Textil färg och form
Apputveckling(Programmering 1) (PF)
Skrivande
(PF)
100p
100p
100p
100p
100p
100p
Internationella relationer
Bild och form-specialisering (Åk3)
Idrott och hä 2-spec. Bollsp. (Åk3)
Moderna språk 1 Arabiska
Moderna språk steg 2, 3 (PF)
Moderna språk steg 4 , 5 (PF)
100p
100p
100p
100p
100p
100p
Träningslära 1
(PF)
Retorik
(PF)
Matematik specialisering **
(PF)
Engelska 7
(ÅK3) (PF)
Naturvetenskaplig spec. (Åk3) (PF)
100p
100p
100p
100p
100p
Entreprenörskap
Historia 2a
Spanska 4
Spanska 5
Engelska 7
100p
100p
100p
100p
100p
CSI-Skrapan
Matematik 5
Engelska 7
100p
100p
100p
(PF)
(PF)
(PF)
(ÅK3) (PF)
(Åk3) (PF)
Biologi 2
(PF)
(Åk3)(PF)
(Åk3)(PF)
(Åk3) (PF)
100p
(Åk3) (PF)
100p
Block Fy2
Fysik 2
Ma4 väljes i samband med att Ma3
avslutas i åk2 mellan jul och sportlov
Block Matematik 4
Matematik 4
(Åk2) (PF)
100p
Detta val görs i åk2 inför åk3
** Matematik specialisering innebär att du
samtidigt läser en högskolekurs på
Ångström 7,5 hp
Block X
Naturguidning
Musikproduktion
Idrott och hälsa 2
MODERSMÅL Block J
100p
100p
100p
Modersmål 1
Modersmål 2
Aktiv tvåspråkighet
# Elever i musikklass garanteras endast Språk, Engelska 7, Matematik 5
# Som individuellt val fungerar alla kurser, som programfördjupning fungerar de med beteckning (PF)
# Vissa kurser kan endast läsas i åk3 eftersom de bygger på att man läst tidigare kurs. Betecknas (ÅK3)
100p
100p
100p
Val av en Naturvetenskaplig
Inriktningskurs (Åk3)
Biologi 2
Fysik 2
100p
100p
100p