Infoblad - BRF Fornfyndet

Infoblad Februari 2017
● Vi uppmanar återigen alla att källsortera soporna ordentligt, innan de slängs i
miljöhusen, så att soporna får plats. Större elektronikskrot får inte slängas i
miljöhusen, såsom TV, mikrovågsugn eller dammsugare. Sådant skrot hänvisas till
återvinningscentralen.
● Årsstämman börjar närma sig. Valberedningen söker nya krafter som vill bidra i
styrelsens arbete. Kontakta Lena Klausen 0704-27 36 11, Per Latva 0763-15 91 19.
● En grundlig städning av tvättstugorna är beställd och utförs så snart UltraClean kan.
● Glöm inte att rengöra era filter i ventilationsaggregatet, ovanför spisfläkten. Detta är
för att säkra ett ordentligt och rent luftflöde. Detta ska göras 2 ggr per år. För
instruktioner, se hemsidan ​http://www.fornfyndet.se/foreningen.html​. Under
avsnittet ventilation finns illustration på hur man tar ut dessa filter och rengör dem.
● S​andbäckens rör, som fick i uppdrag att utföra bytet av ventiler på vattenledningarna i alla
lägenheter, samt installera snålspolande munstycken i badrummen, har blivit försenade i
sitt arbete. Ny arbetsstart är planerat till 20:e mars. Arbetet kommer att innebära ganska
långa vattenavstängningar, stängda tvättstugor och att ni behöver se över om det finns
ventiler i era källarförråd. Om Sanbäckens rör behöver komma åt ventiler i ert källarförråd
så vore det bra om ni redan nu börjar förbereda för framkomlighet och att ni inte har
saker på golvet som är känsliga för vatten då det kan rinna ut en hel del vatten vid
ventilbytena. Ett informationsblad kommer skickas ut av Sandbäckens rör med ytterligare
information inför arbetet. Avisering och kontakt sköts av Sandbäckens rör.
● Entrétaken som inte höll måttet har reklamerats och vi har fått alla pengar tillbaka. De nya
taken är beställda och dessutom måttanpassade för att passa där de inte får plats i sin
fulla längd. Taken förväntas levereras i mars och kommer att sättas upp så snart ÖMB har
utrymme för detta arbete.
● De medlemmar som rapporterat skador på sina balkonger, kommer få dessa
åtgärdade när vädret blir lite varmare. Samordning av detta sköts av förvaltare
Tommie Christensson.
● Camilla Perming kommer att ta över Niklas Peterssons nyckel till fritidslokalen from. den
1/3. Om ni vill hyra lokalen, kontakta:Lena Hansson, Rudeboksvägen 4, telefon:
070-9992041 eller Camilla Perming, Rudeboksvägen 96, telefon: 070-0669012.
Informationen kommer inom kort även upp utanför fritidslokalen och på hemsidan.
● Nästa expeditionstid är torsdagen den 2:a mars, kl 19:00-19:30.
Mvh Styrelsen
BRF Fornfyndet i Lund
Org.nr: 716407-2329
e-post:
Tel förvaltare: 0739-20 23 88
Gunnesbovägen 80
[email protected]
Tel styrelse: 0722-24 58 00
226 54 Lund
webb: http://www.fornfyndet.se