Se inbjudan - Svenska ESF

Mitt Europa
Var med och visa ert EU-projekt 6-14 maj!
Är ni stolta över ert projekt och vill visa det för andra? Var med i kampanjen Mitt Europa och
passa på att utöka era kontaktytor och möjligheter!
Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger projekt möjlighet att
visa sin verksamhet. 2016 deltog mer än 2 500 projekt i 23 länder, med över 400 000 besökare. Alla
projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, visar tillsammans på den bredd av aktiviteter och
möjligheter som finns, och hur det bidrar till samhällsutvecklingen. Där är ni en viktig del.
Bjuda in till aktivitet
Bestäm vilken dag som passar er bäst under 6-14 maj, och bjud in dem ni vill visa projektet för;
vänner, grannar, affärsbekanta, samarbetspartner och andra runtomkring som ni tror kan vara
intresserade. En aktivitet kan vara Öppet hus där ni visar verksamheten, men det kan självklart vara
andra typer av arrangemang som fungerar för ert projekt.
Alla projekt är välkomna som har fått EU-finansiering genom
• Regionala strukturfondsprogrammen
• Havs- och fiskeriprogrammet
• Leaderprojekt
• Europeiska socialfonden
• Interreg
• Landsbygdsprogrammet
Gör intresseanmälan på eufonder.se/mitteuropa senast den 15 mars 2017. Om ni inte vet dag
eller innehåll när ni gör er intresseanmälan, skriv ”Återkommer” i de fälten.
Vi som arrangerar kampanjen, i samarbete med Europeiska kommissionen, är
• Tillväxtverket
• Leadergrupperna
• Jordbruksverket
• Interregprogrammen
• Svenska ESF-rådet
Ni får
• Mall för inbjudan till aktivitet
• Mall för eget pressmeddelande
• Mitt Europa-logotyp för användning på till exempel er webbplats
Vi kommer att presentera alla projekt på webbplatsen http://www.eufonder.se med information och
karta, och uppmärksamma kampanjen på bred front till exempel via videotrailer och annonser på
Facebook och nyhetsbrev. Europeiska kommissionens webbplats kommer även att innehålla
information om kampanjen.
Välkommen med er ansökan!
Har du som driver ett socialfondsprojekt frågor om kampanjen, kontakta:
Ingela Thudin, Svenska ESF-rådet
Epost: [email protected] Telefon: 08-579 171 22
#mitteuropa
@mitteuropa
https://www.facebook.com/MittEuropa