Ansökan om reparation av bostadsanpassningsåtgärd

ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Ansökan om reparation av bostadsanpassningsåtgärd
Bidrag kan sökas för reparation av teknisk utrustning som har bekostats med
bostadsanpassningsbidrag.
Datum
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Postnummer
Ort
E-post
Kontaktperson och telefonnummer
Reparation
Demontering
Övrigt
Beskrivning/åtgärd
Skickas till:
………………………….
Sökandes underskrift
Karlskrona kommun
Äldreförvaltningen
Bostadsanpassning
371 83 Karlskrona
E-post: [email protected]
Datum:………………….
Rev.20160525IBS