inbjudan till Trafikdag Bråvalla

Välkommen på Trafikdag – i Östergötland
När:
Plats:
lördagen den 8 april kl 09 - 14
på Bråvalla
Vi samlas vid 09.00 med en kort fika.
Vi kommer att få möjlighet att backa med släp, vi skall lastsäkra både i bilen och på släpet,
göra en säkerhetskontroll samt köra i körgård. Dessutom svara på kluriga frågor om trafik
och Bilkåren.
Du får gärna ta med din bil, annars kommer det att finnas bil att låna.
Medtag gärna lunch och kläder efter väder, vi kommer att vara ute mesta tiden.
Alla medlemmar är välkomna!
Reseersättning utgår för samåkning.
Anmälan senast 2 april till:
Madeleine Widenström
e-post: [email protected]
eller SMS/telefon till mobil 070-459 12 06