Kalenderflickorna

Lekaresällskapet ger
Kalenderflickorna
av
Tim
Firth
4 mars kl 18.00
5 mars kl 16.00
8 mars kl 19.00
10 mars kl 19.00
Förköp på Skeppsakademin,
Ticketmaster.se eller direkt
vid föreställning
Kungsgatan 54, Kristinehamn
11 mars kl 18.00
12 mars kl 16.00