Saltvik informerar, mars 2017

SALTVIK
INFORMERAR mars
Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY
E-post: [email protected]
Hemsida: www.saltvik.ax
Kommunkansliet
informerar:
SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR I
ÅLDERN 15-17 ÅR
Saltviks kommun ordnar sommaren 2017 ett
antal enklare kortare sommararbetstillfällen
för saltviksungdomar i åldern 15-17 år.
Sunnanberg vårdhem
Delta i social samvaro, sysselsättning och
utevistelse, hjälpa till med matservering och
vid behov utföra andra sysslor.
Två ungdomar 6 veckor var, veckorna 24,
25, 26, 27,28 och 29.
Sunnanberg kök
Hjälpa till med disk, förberedning av mat
och vid behov även utföra andra sysslor.
En ungdom 4 veckor, veckorna 24, 25, 26
och 27.
Prästkragen daghem
Städning och tvättning/rengöring av
leksaker mm inför sommaruppehållet, vid
behov också andra sysslor inom
barndagvården samt skötsel av planteringar
vid daghemmets gård.
En ungdom 3 veckor, veckorna 24, 25
och 26.
Skogsgläntan daghem
Städning och tvättning/rengöring av
3/ 2017
Samhällsinformation
Tel: 48 900
Fax: 489 011
leksaker mm inför sommaruppehållet, vid
behov också andra sysslor inom
barndagvården samt skötsel av planteringar
vid daghemmets gård.
En ungdom 3 veckor, veckorna 24, 25
och 26.
Rangsby grundskola
Städhjälp vid storstädningen av skolan inför
skolstarten.
En ungdom 2 veckor, veckorna 31 och 32.
Ödkarby grundskola
Städhjälp vid storstädningen av skolan.
En ungdom 2 veckor, veckorna 24 och 25.
Fastighetsskötsel
Mestadels utomhusarbete. Främst skötsel av
kommunens planteringar, ogräsplockning
och rensning av land, men vid behov även
utföra andra sysslor (t ex målning och
flytthjälp).
Två ungdomar 4 veckor, veckorna 24, 25,
26 och 27.
Arbetstiden är 6 timmar/dag, måndag fredag kl. 9.00 - 15.30 inkl. ½ timme
lunchpaus. Timlön 8,52 €.
Ansökan
Intresserade ombeds lämna in en skriftlig
ansökan ang. vilket/vilka jobb man är
intresserad av (det går bra att lämna in
ansökan på flera av jobben) per e-post till
[email protected] senast fredagen den 17
mars 2017.
1
Skol- och bildningsnämnden informerar:
BARNOMSORG 2017-2018
Ansökan om barnomsorg (daghemsplats och
fritidshem för skolbarn) för hösten
2017 - våren 2018 och för skolbarn för
sommaren 2017, inlämnas senast 7 april
2017 till kommunkansliet i Nääs.
Ansökan gäller Skogsgläntan daghem,
Prästkragen daghem samt föris-/eftisplats
för skolbarn. Ansökningsblankett erhålls
från daghemmen, kommunkansliet, Ödkarby
skola och Rangsby skola. Uppsägning av
barnomsorgsplats skall ske skriftligt en
månad innan behovet av barnomsorgsplats
beräknas upphöra. Alla blanketter finns även
på kommunens hemsida www.saltvik.ax.
Vi önskar att även de som behöver
barnomsorgsplats våren 2018 ansöker
redan nu, för att vi skall få en överblick
av det totala behovet inför kommande
verksamhetsår.
Närmare upplysningar:
Skogsgläntan daghem tel. 48 490
Prästkragen daghem tel. 43 650
Bildningskansliet, Peter Holm tel. 489 018,
0457 379 8947
INSKRIVNING I SKOLORNA
2017 – 2018
Inskrivning kommer att hållas i skolorna i
Saltvik: Ödkarby och Rangsby skola tisdag
4 april kl. 18.30.
Information om skolan, verksamheten och
utrymmen kommer att ges. Skolans roll,
elevens roll och hemmets roll i det
skolarbete som väntar era barn och våra
elever.
Till mötet förväntas Du/Ni som målsmän ha
fyllt i inskrivningsblanketten (blanketten
delas ut på daghemmen och kan även
skrivas ut från www.saltvik.ax) med
kontaktuppgifter och ha den med till mötet.
Har elever eller målsmän frågor ska ni
givetvis fundera på dem och passa på att
fråga.
Information kommer även att ges gällande
fritidshemsverksamheten (eftis) som är till
för eleverna i åk 1-2 i första hand.
Fritidshemsavgiften är för närvarande
95 €/barn och månad.
Fritidshemsverksamhet hålls under ordinarie
skoldagar.
Har Du/Ni inte möjlighet att komma eller
för övrigt har frågor och funderingar så tag
kontakt med respektive skola eller
bildningskansliet:
Ödkarby skola – Ann Rosing tel. 489 140
Rangsby skola – Isa BlomqvistFagerholm tel. 43 600
Bildningskansliet – Peter Holm
tel. 489 018
HJÖRDIS GOTTBERGS
MINNESFOND
Stipendium kan sökas ur Hjördis
Gottbergs minnesfond av elever vilka
genomgått Rangsby skola och studerar
vidare vid yrkes- eller högskolor, vars
normala studietid är minst tre år.
En och samma elev kan erhålla ett
stipendium högst två gånger under sin
studietid vid en yrkes- eller högskola.
Ansökan och studieintyg skall vara skoloch bildningsnämnden tillhanda senast den
31 mars kl. 15.00/ e-post: [email protected]
eller postadress:
Skol- och bildningsnämnden
Bildningschef Peter Holm
Lillängs 14, Nääs
22320 ÖDKARBY
Vänligen bifoga kontonummer, aktuell
adress och telefonnummer i ansökan.
Annons kommer inte att införas i de
lokala tidningarna, utan meddelas endast
på detta sätt.
Närmare upplysningar ger bildningschef
Peter Holm på tel. 489 018.
2
ULLA OCH RUBEN NORDMANS
STIPENDIEFOND
Stipendium kan sökas av ungdom med
anknytning till Saltviks kommun, vilka med
framgång bedriver universitets- och
högskolestudier eller därmed jämförbara
studier.
En och samma ungdom kan erhålla
stipendium högst två gånger under
sin studietid.
Ansökan och studieintyg skall senast den
31 mars kl. 15.00, 2017 vara skol- och
bildningsnämnden tillhanda på
e-post: [email protected]
eller postadress:
Skol- och bildningsnämnden
Bildningschef Peter Holm
Lillängs 14, Nääs
22320 ÖDKARBY
Vänligen bifoga kontonummer, aktuell
adress och telefonnummer i ansökan.
Annons kommer inte att införas i de
lokala tidningarna, utan meddelas endast
på detta sätt.
Närmare upplysningar ger bildningschef
Peter Holm på tel. 489 018
BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Lunchstängt
17.30 – 20.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00
17.30 – 20.00
11.00 – 11.30
Bibliotekets tfn: 48 534
E-post: [email protected]
Biblioteket finns i Rangsby skola.
FOTOUTSTÄLLNING I
SALTVIKS KOMMUNBIBLIOTEK
Jag planerar en ny fotoutställning i
februari-mars 2018. Denna gång söker jag
foton från föreningar i Saltvik. Både från
aktiva föreningar och föreningar som är
nedlagda. Foton får vara både nutid och
dåtid och visa föreningarnas verksamhet.
Jag vill låna fotona för att scanna dem via
fotobutik och sedan ta kopior.
Kontakta mig på telefon 48534-biblioteket
Anna-Lena Nordberg-Dahlén
GUBBCAFÉ
Gubbcafé i Saltviks bibliotek onsdag 8 och
22 mars, samt 5 april kl. 12.30 - 14.00
Välkomna alla män ung som gammal för att
träffas och diskutera samt dricka kaffe.
STICK- OCH VIRKCAFÉ
Stick- och virkcafé torsdag 9 och 23 mars,
samt 6 april kl. 18.30 - 20.00
Alla intresserade välkomna och vill Du inte
sticka eller virka kom gärna ändå för att
träffas och umgås och dricka kaffe.
BOKNYHETER
Vuxna
Anders Roslund
Aino Trosell
Sanna Tahvanainen
Phaedra Patrick
Paolo Roberto
Barn
Sören Olsson
Marie Oskarsson
Ewa Christina
Johansson
Martin Widmark
Jenny Strebe
En bror att dö för
Helmers Vals
Den lilla svarta
Arthur Peppers
diskreta charm
Paolos yoga
Bert och skrynkliga
tanten
Dags för disco
Tornspöket
Lasse-Majas
teaterbok
Flätor, tofsar och
knutar
3
Östra Saltviks u.f.
informerar:
Kommunkansliet
informerar:
MEDLEMSAVGIFT 2017
Östra Saltviks Ungdomsförening
ÅRSMÖTE
på Högtomt
12 mars 2017 kl. 19.30
Medlemsavgiften: 10 € per person och
20 € per familj! Kom ihåg att skriva in
Allas namn i meddelande vid betalning!
Betalas till konto: FI61 6601 0002 3038 73
Tekniska nämnden
informerar:
STOPP I AVLOPP
Efter flertalet återkommande stopp i
pumpstationer och avloppsledningar,
uppmanar nu tekniska nämnden samtliga
invånare att INTE spola ner våtservetter,
hushållspapper, tamponger etc. i toaletten,
då detta är största orsaken till alla stopp!
KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER
Saltviks kommunfullmäktige
sammanträder preliminärt:
Måndagen 27 mars
Måndagen 15 maj
Måndagen 5 juni
Sammanträden hålls i kommungården i
Nääs kl. 19.00 och är öppna för
allmänheten.
Nästa infoblad delas ut torsdagen 6 april
stopp datum för inlämning av material till
[email protected] är torsdagen 23 mars.
HARALDSBY BYALAG
INFORMERAR
Vecka 12 – 15 utförs renoveringar på
Byagården, och således kan lokalen inte
hyras ut.
Hälsningar från Haraldsby byalag
IF FRAM ÅRSMÖTE
Söndag 26 mars 2017
Kl. 19.30 på Högtomt
Stadgeenliga förhandlingar.
Prisutdelning, servering.
Hjärtligt välkomna!
4
Byggnads- och miljönämnden informerar:
INFO FRÅN RETURDEPÅN
Vid ankomst till ReturDepån, vänligen
kontakta personalen före ni lämnar ert
avfall.
Följ även trafikskyltarna på området, för att
förenkla lossningen.
Byggnads- och miljönämndens
preliminära sammanträdesdatum:
tisdagen den 7 mars
tisdagen den 11 april
tisdagen den 16 maj
tisdagen den 20 juni
ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
VID SALTVIKS RETURDEPÅ
Måndagar 13.30 - 17.00
samt 18.00 - 20.00
Onsdagar 18.00 - 20.00
Fredagar 13.30 - 17.00
Kväll före helg stängt (18.00 - 20.00), alla
helgdagar stängt. ReturDepån är stängd
trettondagsafton, valborgsmässoafton,
självstyrelsedagen, midsommarafton, julafton
och nyårsafton.
ReturDepån ligger vid Getavägen (skyltat) och
har tel. 018-48157 / 0400-450 004.
Vid ReturDepån gäller endast kontant betalning,
ej bankkort.
5
DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN!
Har du behov av motiverad arbetskraft i
sommar?
Varje sommar är det ca tusen ungdomar som
vill arbeta på Åland genom Nordjobb.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobb idag!
Vill du hyra ut bostad i sommar?
Om du har en lämplig bostad som du vill hyra
ut till en skötsam ungdom från ett annat
nordiskt land så kontakta Nordjobb.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
Kontakta Nordjobb på Åland:
Tel 17279, e-post: [email protected]
V.S.V.
informerar:
ÅRSMÖTE PÅ SOLBACKA
Hjärtligt välkomna på årsmöte till
Solbacka, torsdagen den 9 mars kl. 18.30.
UNGDOMSKVÄLLAR SOLBACKA
Följande fredagar är det ungdomskvällar på
Solbacka, kl. 19-23:
Fredag 3.3, 17.3, 24.3 och 31.3.
Fredagen den 10.3 kommer det att vara
teater på Solbacka, då vill vi gärna att några
arbetsvilliga ungdomar kommer och hjälper
till med kaffekokning, servering &
försäljning, ni som är intresserade hör av er
för mer info.
Janice 0457 3435178, Mia 0400 753993
6
Äldreomsorgen informerar:
SENIORCAFÉ
Udda veckor tisdag kl. 13.30 - 15.00
på Boogården om inte annat anges.
14/3 Zumba med Ramona JägerströmStröm
28/3 Stig Söderlund står för
underhållningen
11/4 Bingo
25/4 Våravslutning
Våravslutningen hålls i år på Boogården
mellan kl. 13-15. Det kommer att serveras
fisksoppa med Ålandspannkaka.
Kostnad 10 euro.
Gyrit Hagman står för underhållningen.
För anmälan samt eventuell taxi- skjuts
ring senast 18.4.2017 på tel 431 640.
Vid behov av taxi, ring 431 640 före
kl 11.00 på dagen för Seniorcafé.
Våra värdinnor som står för trakteringen är
Ritva Björklund, Gunnevi Högman, Gunni
Jansson samt Gunnel Jansson.
VÄLKOMNA
SENIORTRÄNING
VÅRTERMINEN 2017
” Med kroppen som redskap tränar vi på kroppens
grundläggande rörelser och styrka.
Vi börjar träna utifrån din egen nivå och tillsammans
bygger vi dig starkare och rörligare”
Träningspassens syfte är att erbjuda
pensionärer allmän styrke-, konditions- och
rörlighetsträning i grupp. Passen leds av
kommunens fritidsledare Johan Påvals och
hålls i Ödkarby skolas idrottssal.
Övningarna kommer exempelvis att
bedrivas genom så kallad cirkelträning.
Målgrupp: pensionärer i Saltvik
Plats: Ödkarby skolas idrottssal
Tidsperiod: januari - maj.
Datum för träningstillfällena:
3 mars, 17 mars, 31 mars, 28 april, 12 maj
samt 26 maj.
Träningsdag: Fredag
Klockslag: 12.30-13.15
Anmälan: till fritidsledare Johan Påvals på
tel: 0457 - 53 00 729 eller/ e-post
[email protected] men det går även
bra att komma oanmäld
Kostnad: Träningen är avgiftsfri.
Om man behöver hjälp med att ordna skjuts
till och från Ödkarby skola kan man
kontakta hemvården, på tel. 431640 som
beställer taxi. Skjutsen är kostnadsfri.
För mer info om träningen kontakta
fritidsledare Johan.
VÄLKOMMEN!
7
Det händer på
SUNNANBERG
i mars 2017:
Månadens utställning:
Jakt och fiske!
Måndag 13.3
Kl. 10: Dagisbarn
Kl. 14: Bingo
Tisdag 14.3
Kl. 14: Högläsning
Kl. 18: RK hundar på
besök
Onsdag 1.3
Kl. 14: Rörelsesång
Torsdag 2.3
Kl. 14: Församlingen
Kl. 16: Bakning
Fredag 3.3
Kl. 14: Musikröstning
Måndag 6.3
Kl. 10: Dagisbarn
Kl. 14: Bingo
Onsdag 15.3
Kl. 14: Rörelsesång
Torsdag 16.3
Kl. 14: Församlingen
Kl. 16: Bakning
Fredag 17.3
Kl. 14: Allsång
Söndag 19.3
Kl. 14: AX-terapihästar
Måndag 27.3
Kl. 10: Dagisbarn
Kl. 14: Bingo
Tisdag 28.3
Kl. 14: Högläsning
Kl. 18: RK-hundarna på
besök.
Onsdag 29.3
Kl. 14: Rörelsesång
Torsdag 30.3
Kl. 14: Församlingen
Kl. 16: ”Spelhåla”
Fredag 31.3
Kl. 14: Ålands Accordion
Club
Tisdag 7.3
Kl. 14: Högläsning
Onsdag 8.3
Kl. 14: Rörelsesång
Måndag 20.3
Kl. 10: Dagisbarn
Kl. 14: Bingo
Torsdag 9.3
Kl. 14: Församlingen
Kl. 16: ”Spelhåla”
Tisdag 21.3
Kl. 14: Högläsning
Fredag 10.3
Kl. 14: Danscafé till
Vikingarnas musik
Fredag 24.3
Kl. 14: Filmförevisning
Onsdag 22.3
Kl. 14: Rörelsesång
Alla pensionärer
som bor hemma är
hjärtligt välkomna
till aktiviteterna på
Sunnanberg!
Torsdag 23.3
Kl. 14: Församlingen
Kl. 16: Vi binder
midsommarkronor
8