Dödsolyckor efter kön, arbetstagare, 1955

Dödsolyckor i arbetet 1955-2016 efter kön. Arbetstagare
Antal dödsfall
450
400
350

300
250
200
150
Estoniaolyckan 1994
100

50
0
1955
Källa: AV/ISA
2017-02-27
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015