Poster utlysning Centrala avtal VT18

Foto: Peking University, Weiming Lake
UTLYSNING AV
UTBYTESPLATSER VT18
Du som är student vid Stockholms universitet kan
Länk till ansökan, behörighetskrav, lista med
nu ansöka om nominering till utbytesplats i länder
utanför Europa genom Stockholms Universitets
centrala (universitetsövergripande) utbytesavtal
för VT18.
platser att söka mm finns på: www.su.se/
utlandsstudier
„ Tid och plats: utlysningen är öppen 1-31 mars
2017 och finns på www.su.se/utlandsstudier
Sista ansökningsdag är 31 mars 2017
su.se/utlandsstudier
Studentavdelningen, Internationell mobilitet