Daniel Akselson - Jönköpings Södra

VALBEREDNINGEN FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF INFORMERAR
Valberedningen för Jönköpings Södra IF har enhälligt beslutat att till föreningens
medlemmar föreslå nyval av DANIEL AKSELSON till ordinarie ledamot i föreningens
styrelse för en tid av 2 år.
Daniel Akselson är 55 år och bördig från Jönköping. Daniel fick sin fotbollsuppfostran i
IF Hallby och representerade Jönköping Södra IF som spelare i A-laget under säsongerna
1985-1988.
Hans yrkesverksamma karriär påbörjades inom Smålands Idrottsförbund där Daniel bland
annat administrerade och koordinerade fortbildning av idrottsledare i hela Småland.
Under de senaste dryga 25 åren har Daniel haft ledande internationella uppdrag inom
fastighetsbranschen med Holland som bas för sig och sin familj. Sedan ungefärligen ett år
tillbaka är Daniel återbördad till Sverige och har bosatt sig med sin familj i Halmstad.
Jönköping 27 februari 2017
Jönköpings Södra IF:s valberedning
K-G Gustafsson, ordförande
Christer Stalin
Per Snarberg
Daniel Segerfeldt
Jököpings Södra IF
John Erikssongatan 50C
554 72 Jönköping
Org. nr: 826000-1865
Tel: 036-16 55 13
Fax: 036-12 60 44
E-post: [email protected]
www.jonkopingsodra.se