Läs inbjudan

KAC deltar i
Shoppinghelg
Lördag 1 april kl 10 – 16
Söndag 2 april kl 12 – 16
Vi håller till i Lilla huset.
Vill du vara med?
Sälja något eller ställa ut något.
Hör av dig till styrelsen,
gärna snart,
då Skövde Cityförening hjälper oss med marknadsföringen.
Hemsidan: www.kulturarbetscentrum-rosahuset.se
i samarbete med